Vlahović direktor Fonda za zaštitu depozita

Nekadašnji savjetnik predsjednika države Mila Đukanovića početkom oktobra imenovan na novu poziciju

21719 pregleda 9 komentar(a)
Đukanović i Vlahović, Foto: Zoran Djuric
Đukanović i Vlahović, Foto: Zoran Djuric

Vojin Vlahović, nekadašnji savjetnik predsjednika države Mila Đukanovića, izabran je za direktora Fonda za zaštitu depozita (FZD). On je formalno na tu dužnost stupio početkom oktobra.

Doskorašnji direktor FZD-a Predragu Marković, koji je tu poziciju obavljao od 2010. godine, stekao je zakonski uslov za penzionisanje, pa je konkurs za novog direktora objavljen 25. avgusta ove godine.

Javnost zvanično nije obaviještena o personalnoj promjeni u Fondu.

Vlahović je bio ekonomski savjetnik Đukanovića u periodu od 2003. do 2010. godine, kada je Đukanović bio na poziciji predsjednika Vlade, te u periodu od 2015. do 2017. godine ekonomski savjetnik predsjednika Vlade Crne Gore i Nacionalni koordinator za regionalne projekte. Vlada premijera Duška Markovića je izabrana izabrana krajem 2016. godine.

U biografiji Vlahovića piše da je u periodu od 2010. do 2015. godine obavljao dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Italiji, zatim je od 2018. do 2021. godine bio predsjednik Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo. Predsjednik Odbora direktora Aerodromi Crne Gore (ACG) bio je od 2015. do 2017. godine.

Prema Zakonu o zaštiti depozita, Upravni odbor (UO) upravlja Fondom i imenuje direktora.

”UO ima pet članova. Članove UO imenuje predsjednik Crne Gore, s tim što jednog člana imenuje na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove finansija (Ministarstvo finansija), jednog na predlog Centralne banke (CBCG), jednog na predlog Udruženja banaka Crne Gore (UBCG), jednog na predlog Privredne komore Crne Gor(PKCG) i jednog na predlog predsjednika Crne Gore Član UO imenuje se na period od četiri godine i može biti imenovan dva puta”, definisano je zakonom.

Predsjednik UO Fonda je Vesko Lekić koji je ranije bio direktor nekadašnje Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. Članovi UO su Branislava Božović, Dejan Vujačić, Vlastimir Golubović, dok je Nebojša Đoković ispred UBCG podnio ostavku.

Božović je u ranijem periodu bila direktor Vladine Agencije za duvan, a od januara 2020. godine je u Direkcija za izdavanje odobrenja za obavljanje proizvodnje, obrade i prometa duvanskih proizvoda Ministarstva finansija.

Đokovića, koji je sada predsjednik Odbora direktora ACG je, kako je objasnio izvor “Vijesti”, trebalo bi da zamijeni Darko Radunović koji je bio ministar finansija u Markovićevoj Vladi.

Vujačić u UO Fonda zastupa CBCG u kojoj je na poziciji direktora Sektora za kontrolu banaka.

Golubović je donedavno bio predsjednik PKCG, a potvrdio je “Vijestima” juče da nije podnio ostavku u UO Fonda.

Zakonom o zaštiti depozita iz 2003. godine osnovan je FZD, uređen sistem za zaštitu depozita i poslovanje Fonda.

Fond je 2019.godine bio suočen sa isplatom novca po osnovu garantovanih depozita zbog uvođenja stečaja u Atlas i IBM banci.Prema poslednjim podacima iz marta ove godine iz stečajne mase Atlas i IBM banke naplatio 54,73 miliona eura, dok još potražuje oko 58 miliona eura.

Prema podacima iz marta Fond je u budžetu ima oko 98,6 miliona eura, a očekuvanje je da će do kraja godine tu cifru povećati na 120 miliona do koje će doći naplatom redovne premije koju banke uplaćuju i dodatnom naplatom iz stečajne mase Atlas i IBM banake za koju je procijenjeno da će biti oko 10 miliona.

Fondu je na raspolaganju kredit od 50 miliona eura kod Evropske banke za obnovu i razvoj. Taj novac je odobren u novembru prošle godine, ali nije povučen, jer je riječ o “stend-baj” aranžmanu.

Bonus video: