generalni sekretarijat vlade:

Fondovi EU u funkciji dinamičnijeg ekonomskog rasta i unaprjeđenja konkurentnosti

Održana radionica o strateškom uvezivanju i unapređivanju nacrta Strateškog odgovora za IPA III oblast politike 4 – Konkurentnost i inkluzivni rast

1426 pregleda 0 komentar(a)
Sa radionice, Foto: Generalni sekretarijat Vlade
Sa radionice, Foto: Generalni sekretarijat Vlade

Podrška Evropske unije je od ključnog značaja za dalje jačanje privatnog sektora i unapređenje konkurentnosti, a njeno pravovremeno planiranje je dobar način da se doprinese osnaživanju cjelokupne ekonomije u Crnoj Gori, saopštio je zamjenik glavne pregovaračice-nacionalne IPA koordinatorke, Bojan Vujović.

On je, na otvaranju radionice o strateškom uvezivanju i unapređivanju nacrta Strateškog odgovora za IPA III oblast politike 4 – Konkurentnost i inkluzivni rast, kazao da je strateško planiranje i uvezivanje prioriteta pregovaračkog procesa sa sredstvima koja su Crnoj Gori dostupna kroz EU fondove ključno, kako za unapređenje cjelokupne dinamike pregovaračkog procesa, tako i za efikasno korišćenje dostupnih sredstava EU.

Na radionici, koja je organizovana u Budvi, ocijenjeno je da pretpristupna pomoć EU pruža značajnu podršku razvoju malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori i predstavlja konkretan podsticaj daljem osnaživanju nauke i obrazovanja, kao i vođenju adekvatne socijalne i inkluzivne politike u skladu sa vrijednostima, pravilima i standardima EU.

Radionica je organizovana zbog intenzivnijeg uvezivanje radnih grupa za pripremu IPA projekata od ove do 2027. (IPA III) i pregovaračkih grupa za relevantna poglavlja, sa ciljem efikasnijeg planiranja podrške EU i pripreme Strateškog odgovora Crne Gore za IPA III period, kojim se definiše kako Crna Gora planira da iskoristi finansijsku pomoć koja joj je opredijeljena tokom narednog sedmogodišnjeg perioda.

Rukovoditeljka Odjeljenja za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Ivana Janković, kazala je da je IPA III prilika za dodatno unapređenje implementacije strukturnih reformi.

Ona je dodala da je važno obezbijediti sinergiju među projektima koji se sprovode, u cilju pružanja doprinosa članstvu Crne Gore u EU i integraciji evropskih vrijednosti u crnogorsko društvo.

Iz Generalnog Sekretarijata Vlade saopšteno je da su tokom radionice članovi radnih grupa za pregovore za poglavlja 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19, 20, 25, 26 i 28 i radne grupe za programiranje IPA III za ovu oblast politike imali priliku da razmijene mišljenja, daju konstruktivne predloge i kreiraju ideje sa ciljem unapređenja obasti konkurentnosti i inkluzivnog rasta, kroz projekte koji će u budućnosti biti realizovani uz podršku iz fondova EU.