"nudili naknadu za obradu kredita u iznosu od 1 do 1,7 odsto"

CEZAP podnio novu kolektivnu tužbu: "CKB kršila Zakon o zaštiti potrošača"

"U skladu sa zakonskom procedurom, CEZAP je uputio banci upozorenje pozivajući je da prestane sa takvom praksom i da se taj spor riješi sporazumno i vansudski. Međutim, iako je blagovremeno odgovorila na upozorenje, banka ga nije prihvatila i nije se obavezala da će postupiti po istom, pa se CEZAP odlučio da pokrene postupak podnošenjem kolektivne tužbe", pojasnio je pravnik u CEZAP-u, Željko Tomović

4741 pregleda 2 komentar(a)
Tomović i Vukčević, Foto: PR Centar
Tomović i Vukčević, Foto: PR Centar

Centar za zaštitu potrošača (CEZAP) podnio je novu kolektivnu tužbu protiv Crnogorske komercijalne banke (CKB, članica OTP Grupe) jer je, kako je saopšteno, kršila Zakon o zaštiti potrošača tako što je u ugovorima o kreditima nudila naknadu za obradu kredita u iznosu od 1 do 1,7 odsto, prenosi PR Centar.

Pravnik u CEZAP-u, Željko Tomović, pojasnio je na pres konferenciji da tužena banka određivanjem naknade za obradu kredita u procentu od 1-1,7 odsto, a ne u fiksnom iznosu, u svojim opštim uslovima koristi nepoštenu ugovornu odredbu kako je to definisano Zakonom o zaštiti potrošača te time narušava kolektivne interese potrošača.

"U skladu sa zakonskom procedurom, CEZAP je uputio banci upozorenje pozivajući je da prestane sa takvom praksom i da se taj spor riješi sporazumno i vansudski. Međutim, iako je blagovremeno odgovorila na upozorenje, banka ga nije prihvatila i nije se obavezala da će postupiti po istom, pa se CEZAP odlučio da pokrene postupak podnošenjem kolektivne tužbe", pojasnio je Tomović.

Advokat - punomoćnik CEZAP-a u predmetnom postupku Miloš Vukčević, kazao je da u toj organizaciji smatraju da takva odredba kod ugovora o kreditima stvara neravnotežu u pravima između potrošača i finansijskih institucija.

"Ovakva odredba suprotna je načelu savjesnosti i poštenja i krši član 102 Zakona o zaštiti potrošača koji govori o nepoštenim ugovornim odredbama. U CEZAP-u smatramo da je riječ o klasičnoj nepoštenoj ugovornoj odredbi, jer potrošač ne zna šta plaća za taj procenat od 1 do 1,7 odsto kad uzima kredit od banke – nije mu jasna struktura troškova, na šta ti troškovi odlaze, nije ni informisan", istakao je Vukčević.

Prema njegovim riječima, CEZAP traži od Osnovnog suda da zabrani banci da u svojim ugovorima o kreditima ugovara naknadu za obradu kredita u iznosu od 1 do 1,7 odsto.

"Smatramo da se ta naknada ne može odrediti u procentualnom iznosu i treba banci da se to zabrani. I praksa Suda EU je jasna, banka ostvaruje svoju dobit kroz kamatu i ne može je ostvarivati kroz naknade za bilo koje netrasparentne "troškove"", naveo je Vukčević.

Ukazao je na činjenicu da je CKB banka dominantna na tržištu i da ima najveći broj potrošača, navodeći da najviše krši kolektivna prava potrošača.

"U ovom slučaju, mi u CEZAP-u ovu tužbu doživljavamo kao tužbu protiv svih banaka i drugih finansijskih institucija (MFI), jer očekujemo da nakon nje sve banke usklade svoje postupanje sa Zakonom o zaštiti potrošača", rekao je Vukčević.

Tomović je podsjetio da je Crna Gora jedina zemlja u regionu koja predviđa zaštitu kolektivnih interesa potrošača kroz sudski postupak putem kolektivne tužbe.

"CEZAP je do sada pokrenuo dva takva postupka. Prvi se odnosio na naknadu za nezakonitu doplatu troškova, zatvaranje transakcionih računa i gašenje platnih kartica. Postupak je okončan na nivou upozorenja, jer je banka prihvatila upozorenje CEZAP-a i izmijenila svoju odluku o naknadama", rekao je Tomović.

Dodao je da se drugi postupak odnosio na nezakonitu naplatu troškova prijevremene otplate kredita protiv CKB banke, podsjećajući da je taj postupak okončan pravosnažnom presudom kojom je potvrđena presuda Osnovnog suda, a kojom je utvrđeno da je CKB banka povrijedila kolektivne interese potrošača tako što je povrijedila član 23, stav 2 Zakona o potrošačkim kreditima.

"U pitanju je prva pravosnažna presuda po koletivnoj tužbi u Crnoj Gori čiji je značaj veliki, ne samo zato što ona obuhvata širok krug potrošača, budućih i postojećih klijenata CKB banke i drugih banaka koje primjenjuju slične prakse. Presuda je značajna i s aspekta pregovora Crne Gore sa EU, jer je pokazala spremnost crnogorskog pravosuđa da tumači zakonodavstvo u skladu sa pravnom tekovinom EU", naveo je Tomović.