Mjerenje parametara u javnim mobilnim elektronskim komunikacionim mrežama: Visok stepen kvaliteta usluge

Iz EKIP-a su saopštili da je kompletna konfiguracija mjerne opreme i analiza rezultata urađena u skladu sa odgovarajućim međunarodnim standardima i pravilnikom o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga. Tokom mjerne kampanje mjernim vozilom je, kako su dodali, pređeno oko 2,6 hiljada kilometara
109 pregleda 2 komentar(a)
Internet brzina, Foto: Shutterstock
Internet brzina, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 09.12.2018. 01:37h

Rezultati mjerenja parametara u javnim mobilnim elektronskim komunikacionim mrežama, koja je obavila Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP), pokazali su veoma visok stepen kvaliteta usluge, saopšteno je iz te institucije.

„Dobijeni rezultati po svim mjerenim parametrima, u gradovima i na putnim pravcima, pokazuju veoma visok stepen kvaliteta usluge“, navodi se u saopštenju EKIP-a.

Predstavnici EKIP-a su objasnili da je specijalizovana mjerna oprema, kojom su rađena mjerenja u svim gradovima i na najvažnijim putnim pravcima u Crnoj Gori, bila podešena da obavlja pozive prema govornim mašinama instaliranim u mrežama mobilnih operatora, obavlja prenos podataka prema nekim od najposjećenijih sajtova, kao i prema i od odgovarajućih testnih servera.

Iz EKIP-a su saopštili da je kompletna konfiguracija mjerne opreme i analiza rezultata urađena u skladu sa odgovarajućim međunarodnim standardima i pravilnikom o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga. Tokom mjerne kampanje mjernim vozilom je, kako su dodali, pređeno oko 2,6 hiljada kilometara.

„Za servis prenosa govora mjereni su parametri koji se odnose na mogućnost povezivanja korisničkih uređaja na mobilnu mrežu, uspješnost počinjanja, trajanja i završetka poziva i vremena potrebnog za uspostavljanje poziva“, kazali su iz EKIP-a.

Oni su objasnili da su za servis prenosa podataka mjereni parametri koji se odnose na uspješnost povezivanja korisničkog terminala na paketsku mrežu, počinjanja, trajanja i završetka paketskih sesija, kao i ostvarene brzine prema i od korisnika.

„Utvrđeno je da je dostupnost servisa prenosa podataka na veoma visokom nivou kada su u pitanju gradovi, dok su duž putnih pravaca pojedini parametri imali nešto slabije vrijednosti od onih u urbanim sredinama, što je i bilo za očekivati, imajući u vidu konfiguraciju terena“, rekli su predstavnici EKIP-a.

Oni su dodali da rezultati mjerenja brzine prenosa podataka pokazuju izuzetno velike brzine u oba smjera, koje su uporedive sa brzinama koje se nude u paketima sa pristupom na fiksnoj lokaciji.

„Prosječna brzina prenosa podataka prema korisniku, downlink u urbanim djelovima gradova, računato po sesiji, je iznosila 30,45 megabita u sekundi (Mb/s) u mreži M:tel, 43,3 Mb/s kod Crnogorskog Telekoma, odnosno 55,2 Mb/s u mreži Telenora. Na putnim pravcima prosječna brzina je iznosila 19,95 Mb/s kod M:tel-a, 32,45 Mb/s u mreži Crnogorskog Telekoma, a 24,6 Mb/s u mreži Telenora“, navodi se u saopštenju.

Uzimajuću i obzir sve mjerne sesije, nezavisno od lokacije, prosječna brzina prenosa podataka prema korisniku je iznosila 25,7 Mb/s u mreži M:tel-a, 38,3 Mb/s u mreži Telekoma, odnosno 41 Mb/s u mreži Telenora.

„Prosječna brzina prenosa podataka od korisnika, uplink u urbanim djelovima gradova, računato po sesiji, iznosila je 16,95 Mb/s u mreži M:tel-a, 34,66 Mb/s u mreži Telekoma, odnosno 37,53 Mb/s u mreži Telenora. Na putnim pravcima prosječna brzina je iznosila 11,77 Mb/s u mreži M:tel-a, 23,9 Mb/s u mreži Telekoma, odnosno 17,8 Mb/s u mreži Telenora“, kazali su iz EKIP-a.

Uzimajuću u obzir sve mjerne sesije, nezavisno od lokacije, prosječna brzina prenosa podataka od korisnika iznosila je 14,5 Mb/s u mreži M:tel-a, 29,6 Mb/s kod Telekoma, odnosno 28,3 Mb/s kod Telenora.

„Najveće izmjerene brzine iznosile su 162 Mb/s na downlinku u mreži Telenora, odnosno 81 Mb/s na uplinku u mreži Telekoma, što potvrđuje da su mobilni operatori u Crnoj Gori u prethodnom periodu u kontinuitetu radili na modernizaciji i unaprijeđenju mobilnih komunikacionih mreža velikih brzina prenosa podataka“, navodi se u saopštenju.

Kada se govori o tehnologiji posredstvom koje se pružaju usluge prenosa podataka, uočava se, prema riječima predstavnika EKIP-a, dominantna zastupljenost LTE/LTE-Advanced tehnologije, sa oko 85 odsto od ukupnog broja mjernih sesija u mrežama M:tel-a i Telekoma, odnosno oko 93,5 odsto u mreži Telenora.

„Zastupljenost GSM (GPRS/EDGE) tehnologije u mreži M:tel-a je na nivou od 2,6 odsto, Telekoma 3,76 odsto, a Telenora 1,26 odsto od ukupnog broja mjernih sesija. Za razliku od usluge prenosa govora, gdje je dominantno zastupljena, udio UMTS (WCDMA/HSxPA/HSPA+/DC-HSPA) tehnologije u pružanju usluge prenosa podataka je značajno manji i kreće se oko pet odsto u mreži Telenora, deset odsto kod Telekoma i oko 12 odsto u mreži M:tel-a“, saopštili su iz EKIP-a.

Kada je u pitanju protok u downlink i uplink smjeru, brzine izmjerene u kampanji prošle godine su višestruko veće od brzina izmjerenih tokom prethodne mjerne kampanje, sprovedene 2015. godine.

„Kao što i rezultati pokazuju, tokom prošle godine je nastavljen intenzivan razvoj mobilnih elektronskih komunikacionih mreža u Crnoj Gori. Dodatno je unaprijeđen kvalitet i dostupnost mobilnih širokopojasnih usluga prenosa podataka, prije svega usljed proširenja pokrivenosti signalom LTE mreža sva tri mobilna operatora i uvođenja LTE-Advanced tehnologije sa agregiranjem LTE nosilaca u više opsega“, navodi se u saopštenju.

Iz EKIP-a su kazali da se stepen tehnološkog razvoja savremenih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža ogleda u mogućnostima mreže da podrži širokopojasne usluge prenosa podataka.

„Stalna potreba korisnika za sve većim brzinama prenosa podataka i kvalitetom servisa uslovila je mobilne operatore i u Crnoj Gori da konstantno unaprijeđuju mreže i na taj način drže korak u tehnološkom razvoju sa operatorima u razvijenim evropskim državama. Koristeći pogodnosti pripadnosti velikim telekomunikacionim grupama, mobilni operatori u Crnoj Gori su prepoznati kao regionalni lideri u implementaciji novih tehnologija“, ocijenili su iz EKIP-a.

Oni su dodali da je nivo investicija mobilnih operatera, realizovani posljednjih par godina, izuzetno visok. Tokom 2016. godine nivo investicija je iznosio 117 miliona eura, a prošle godine 63,3 miliona. Planirane investicije za ovu godinu su, kako je saopšteno, oko 37,6 miliona eura.

„Crna Gora se po stepenu pokrivenosti stanovništva signalom mobilnih mreža može porediti sa najrazvijenijim zemljama Evrope. Naime, sva tri operatora ističu pokrivenost stanovništva GSM signalom od oko 99 odsto, dok ukupna pokrivenost signalom UMTS i LTE mreža iznosi 97 do 98 odsto“, rekli su predstavnici EKIP-a.

Oni su naveli da su razvoj i izgradnja savremenih elektronskih komunikacionih mreža, efikasno korišćenje radio-frekvencijskog spektra i geografska i ekonomska dostupnost širokopojasnog pristupa cilj u funkciji razvoja digitalne Crne Gore, što je jedan od prioriteta politike razvoja koju sprovodi Vlada.