Pšenicu prodali iz trećeg puta

Uprava za imovinu našla kupca za 10,5 hiljada tona pšenice, u toku procedura za potpisivanje kupoprodajnog ugovora

12978 pregleda 17 komentar(a)
Državna delegacija na dočeku pšenice u Luci Bar u maju 2020., Foto: gov.me
Državna delegacija na dočeku pšenice u Luci Bar u maju 2020., Foto: gov.me

Uprava za katastar i državnu imovinu uspjela je da na trećem javnom pozivu dođe do kupca za prodaju pšenice, koju je bivša Vlada kupila u aprilu prošle godine.

Na prodaju je bilo 10,5 hiljada tona pšenice, po početnoj procijenjenoj vrijednosti od 247,5 eura po toni, odnosno, ukupno za 2.598.750 eura.

Iz Uprave, kojom rukovidi Koča Đurišić, “Vijestima” je potvrđeno da su našli kupca i da je u toku procedura u vezi zaključivanja kupoprodajnog ugovora, ali nije saopšteno ko je kupac i koju je cijenu ponudio.

Početna cijena na trećem javnom pozivu je bila 247,50 eura po toni. Bivša Vlada je kupila pšenicu iz Francuske sa obrazloženjem stvaranja državnih rezervi zbog mogućih prekida snabdijevanja zbog pandemije. Za nju je tada plaćeno 2,4 miliona eura ili 229,23 eura po toni, ali je u međuvremenu dato još skoro 100 hiljada eura za skladištenje i njenu zaštitu. Tako da bi u slučaju prodaje po početnoj cijeni, država mogla nadoknaditi trošak.

”Na osnovu Izvještaja o procjeni fer vrijednosti pšenice 10.500 tona od 27. avgusta i 13. oktobra ove godine početna cijena pšenice bila je 247,50 eura po toni. Objavljena su tri javna poziva za učešće na javnom nadmetanju za prodaju pšenice u državnoj svojini. Treći javni poziv je bio prvog novembra, a rok za podnošenje prijava bio je do osmog novembra. Prijavio se jedan ponuđač koji je dostavio cjelokupnu i ispravnu dokumentaciju. Ponuđena cijena za kupovinu pšenice od strane kupca bila je jedina ponuđena cijena po toni u skladu sa trećim javnim pozivom i ista je prihvaćena kao ispravna. Na osnovu dostavljene ponude i zapisnika sa otvaranja ponuda donijeta je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, rečeno je iz uprave.

Javno nadmjetanje je bilo 12. novembra, a kupac je dužan da sa Upravom za katastar i državnu imovinu zaključi ugovor o kupoprodaji u roku od 30 dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

”Ova procedura je u toku”, kazali su iz Uprave.

Radna grupa, koju su činili predstavnici ministarstava finansija, ekonomskog razvoja i poljoprivrede i Uprave za katastar i državnu imovinu, početkom juna je predložila da se 10.500 tona pšenice proda na međunarodnom javnom tenderu u skladu sa Zakonom o državnoj imovini. Tada su postojala tri scenarija kako bi se smanjila šteta od kupovine ove pšenice, a to su - prodaja stranoj kompaniji, prodaja domaćim mlinovima ili da se samelje i dio proda, a dio podijeli privrednicima.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja ranije je bilo najavljeno da će dokumentacija o kupovini ove pšenice biti dostavljena tužilaštvu.

Bonus video: