"doprinijela bi većoj efikasnosti i produktivnosti"

Razgovarali o unapređenju saradnje između CEDIS-a i Elektrodistribucije Srbije

“Vođeni su detaljni razgovori o načinu teritorijalne organizacije distributivne djelatnosti na kompletnom konzumu Elektrodistribucije Srbije, unutrašnje funkcionalne organizacije, kao i o svim vitalnim poslovnim i tehničkim sistemima”, navodi se u saopštenju

5243 pregleda 1 komentar(a)
Foto: CEDIS
Foto: CEDIS

Mogućnosti unapređenja saradnje između Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) i Elektrodistribucije Srbije (EDS), koja bi doprinijela većoj efikasnosti i produktivnosti, bila je tema sastanka predstavnika obje kompanije.

Izvršni direktor CEDIS-a, Vladimir Čađenović i generalni direktor EDS-a Bojan Atlagić razgovarali su o mogućnostima unaprijeđenja saradnje dvije kompanije u cilju povećanja efikasnosti i produktivnosti kroz uvođenje novih tehnologija za moderan i fleksibilan sistem distribucije električne energije.

Iz CEDIS-a je saopšteno da je na sastanku predstavnika dvije kompanije prezentovan postupak restrukturiranja koje EDS sprovodi već nekoliko godina u cilju ispunjavanja svih regulatornih i međunarodnih obaveza, preuzetih posljednjih godina.

“Vođeni su detaljni razgovori o načinu teritorijalne organizacije distributivne djelatnosti na kompletnom konzumu Elektrodistribucije Srbije, unutrašnje funkcionalne organizacije, kao i o svim vitalnim poslovnim i tehničkim sistemima”, navodi se u saopštenju.

Iz CEDIS-a je objašnjeno da je organizovana i posjeta glavnom dispečerskom centru Distributivnog područja Beograd, kako bi se predstavnici crnogorskog operatora upoznali sa instaliranim sistemima daljinskog nadzora i upravljanja distributivnom mrežom na svim naponskim nivoima.

foto: CEDIS

“EDS na tim složenim sistemima već duže aktivno radi, a naši predstavnici detaljno su se upoznali sa procesima njihove implementacije u toj kompaniji. Upoznali su se i sa načinom rada Distributivnog dispečerskog centra Beograd, kao i koordinacijom rada sa nadređenim centrima”, rekli su iz CEDIS-a.

Na sastanku su prezentovane sve funkcionalnosti SCADA sistema, preko kojeg se obavlja efikasno operativno upravljanje nad jednim izuzetno složenim elektrodistributivnim sistemom, kao što je konzum grada Beogarada.

Predstavljen je i način rada i međusobna koordinacija podređenih centara upravljanja koji pokrivaju deset kV i NN elektrodistributivnu mrežu na gradskom dijelu konzuma Beograda.

“Prezentovana je i primijenjena koncepcija automatizacije SN elektrodistributivne mreže, kao i njen evolutivni razvoj do najsavremenijih rješenja napredne automatizacije SN mreže koja su trenutno u fazi realizacije”, navodi se u saopštenju.

Predstavnici CEDIS-a su se upoznali i sa savremenim rješenjima integrisanog sistema za daljinski nadzor nad NN mrežom, kao i daljim planovima u pogledu daljeg razvoja i šire primjene sistema na cjelokupnom konzumom području Beograda, kao i ostalih distributivnih područja, koja su u nadležnosti operatora distributivnog sistema.

Na sastanku su analizirane i mogućnosti transfera znanja i iskustava shodno potrebama za implementaciju takvih sistema za potrebe CEDIS-a i dogovorena kontinuirana saradnja i razmjena iskustava na nivou dvije kompanije narednih godina.