"SEED unaprijedio upravljanje granicama na Zapadnom Balkanu"

Direktor CEFTA Sekretarijata, Emir Đikić, objasnio je na sastanku u Budvi da je SEED+ jedan od najvažnijih prioriteta, koji će pored razmjene podataka između uprava carina, uključiti i sve agencije koje se bave carinjenjem robe, fitosanitarne, veterinarske i farmaceutske službe, ukoliko su potrebni i ti sertifikati i kontrole

1713 pregleda 1 komentar(a)
Sa sastanka u Budvi, Foto: CEFTA
Sa sastanka u Budvi, Foto: CEFTA

Sistemska razmjena elektronskih podataka (SEED), koja u okviru CEFTA-e postoji od 2010. godine, unaprijedila je upravljanje granicama na Zapadnom Balkanu, dok će nadograđena verzija SEED+ dodatno povećati efikasnost i pojednostaviti procedure, saopšteno je na tematskom sastanku u Budvi.

To će u praksi značiti dodatno skraćenje vremena čekanja na prelazima, pojednostavljene procedure inspekcije, kao i smanjenje formalnosti i troškova.

Direktor CEFTA Sekretarijata, Emir Đikić, objasnio je na sastanku u Budvi da je SEED+ jedan od najvažnijih prioriteta, koji će pored razmjene podataka između uprava carina, uključiti i sve agencije koje se bave carinjenjem robe, fitosanitarne, veterinarske i farmaceutske službe, ukoliko su potrebni i ti sertifikati i kontrole.

„Na kraju, plan je da SEED+ proširimo i na oblast trgovine uslugama, što je predviđeno i Planom za zajedničko regionalno tržište. SEED+ će omogućiti i uvođenje e-sertifikata, što će dovesti do trgovine bez papira u CEFTA-i, koja se donedavno smatrala dalekom budućnošću“, precizirao je Đikić.

SEED je imao ključnu ulogu u sprovođenju inicijative zelenih koridora, koji su tokom pandemije obezbijedili da prehrambena roba, medicinska sredstva za borbu protiv pandemije i stočna hrana nesmetano prolaze granice.

Generalni direktor Direktorata za susjedstvo i pregovore o proširenju, Maciej Popovski, kazao je da su zeleni koridori u prethodnom periodu pokazali svu svoju snagu i važnost regionalne ekonomsko trgovinske saradnje.

"Imate našu punu podršku da u narednom periodu nastavite sa dostignućima na ovom polju i neka ona budu što vidljivija u praksi. Nema sumnje da zajedničko regionalno tržište ima potencijal da donese ogromne i trajne benefite za sve građane Zapadnog Balkana. Upravo je regionalno tržište najbolji put za ulazak na jedinstveno evropsko tržište i EU", rekao je Popovski.

Direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Vladimir Đaković, naveo je da je SEED+ od ključne važnosti za uprave nadležne za fitosanitarne poslove.

“Kroz SEED+ sistem unaprijed ćemo dobiti podatke o pošlijkama i na taj način dobiti mogućnost da efikasnije raspolažemo resursima. Dodatno, kroz ove aktivnosti će se unaprijediti sistem razmjene podataka, što je u skladu sa našim naporima da se uskladimo sa zahtjevima koje postavlja EU u ovoj oblasti“, saopštio je Đaković.

Implementacija SEED+ dodatno će doprinijeti jednostavnijem procesu inspekcije, te smanjiti formalnosti u okviru razmjene podataka između različitih administracija kada je posrijedi prevoz robe.

SEED+ će obuhvatiti dvije glavne karakteristike - razvoj CEFTA TRACES NT, digitalne platforma koja će omogućiti elektronsku razmjenu certifikata i nadogradnju trenutnog SEED-a za carine.

CEFTA TRACES NT će omogućiti izradu i razmjenu fitosanitarnih, veterinarskih i farmaceutskih sertifikata i ulaznih dokumenata CEFTA članicama u skladu sa pravnim tekovinima EU i praksama država članica EU. Takođe, omogućiće brzu razmjenu informacija o neusaglašenim pošiljkama koje se tiču bezbjednosti hrane i robe i olakšati upravljanje rizikom odbijenih pošiljki.

Carinski SEED nadograđen na carinski SEED+ doprinijeće većoj komunikaciji između različitih carinskih uprava u regionu i boljoj razmjeni podataka sa pozitivnim uticajem na unutar regionalne trgovinske tokove.

Krajnji korisnici SEED+ biće ministarstva trgovine, carine, veterine, fitosanitrne službe i instituti za javno zdravlje članica CEFTA. Korisnici iz svih CEFTA članica biće obučeni za korišćenje novog SEED+ sistema i biće im dostupna adekvatna tehnička pomoć i korisnička dokumentacija.

Sastanak u Budvi okupio je predstavnike carina, fitosanitarnih i veterinarskih službi svih CEFTA članica, Evropske komisije i italijanske carine, koji su ujedno i partneri na projektu SEED.

Bonus video: