Državna revizorska institucija

DRI postala članica EUROSAI Radne grupe za reviziju životne sredine

Za predstavnika Državne revizorske institucije Crne Gore u EUROSAI Radnoj grupi za reviziju zaštite životne sredine, Senat je imenovao senatora Branislava Radulovića, dok će njegov zamjenik biti Jadranka Delibašić, državna revizorka – rukovoditeljka Odeljenja za razvoj revizije uspjeha

2102 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Screenshot
Foto: Screenshot

Državna revizorska institucija Crne Gore, kao punopravna članica Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) je postala članica EUROSAI Radne grupe za reviziju životne sredine (EUROSAI WGEA).

"Prepoznajući važnost zaštite životne sredine, Agende Ujedinjenih nacija za održivi razvoj i Nacionalne strategije održivog razvoja Crne Gore iz 2016, Državna revizorska institucija je posebnu pažnju posvetila revizijama uspjeha koje se odnose na održivi razvoj. S tim u vezi, u dosadašnjem radu, DRI je sprovela reviziju uspjeha "Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori – zaštita od šumskih požara", "Efikasnost mehanizma regulacije, praćenja i izvještavanja o kvalitetu vazduha, kao i paralelnu reviziju uspjeha „Upravljanje intervencijama u slučaju iznenadnog zagađenja u Jadranskom moru" sa šest vrhovnih revizorskih institucija iz zemalja koje imaju izlaz na Jadransko more i to Ured za reviziju Bosne i Hercegovine, Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH, Ured za reviziju Republike Hrvatske, Računski sud Slovenije, Računski sud Italije i Državna revizorska institucija Albanije", navodi se u saopštenju DRI.

Za predstavnika Državne revizorske institucije Crne Gore u EUROSAI Radnoj grupi za reviziju zaštite životne sredine, Senat je imenovao senatora Branislava Radulovića, dok će njegov zamjenik biti Jadranka Delibašić, državna revizorka – rukovoditeljka Odeljenja za razvoj revizije uspjeha.

"Cilj članstva Državne revizorske institucije u EUROSAI Radnu grupu za reviziju zaštite životne sredine jeste podsticanje i podrška profesionalnoj saradnji i razmjena znanja i iskustava u oblasti revizije životne sredine. Državna revizorska institucija kao punopravna članica Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) od 2008. godine takođe je i članica EUROSAI Radne grupe za reviziju opština od 2016. godine i EUROSAI Radne grupe za informacije tehnologije od aprila 2018. godine", zaključuje se u saopštenju DRI.