Sprovesti sveobuhvatne pripremne aktivnosti za realizaciju projekata

U MKI smatraju da je neophodno i kvalitetno praćenje realizacije kapitalnih infrastrukturnih projekata, uz maksimalno uvažavanje stručnih mišljenja, stavova i preporuka

2419 pregleda 1 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Vrijednost i kompleksnost kapitalnih infrastrukturnih projekata nameću neophodnost kvalitetno sprovedenih sveobuhvatnih pripremnih aktivnosti za njihovu realizaciju, saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija.

U tom resoru smatraju da je neophodno i kvalitetno praćenje realizacije tih projekata, uz maksimalno uvažavanje stručnih mišljenja, stavova i preporuka.

„S obzirom na potencijalne dugoročne ekonomske, društvene i ekološke efekte koje kapitalni infrastrukturni projekti mogu proizvesti, proces njihovog planiranja i realizacije je uvijek praćen značajnom pažnjom cjeloukupnog društva, i često paušalnim i nestručnim interpretacijama dijela javnosti“, navodi se u saopštenju.

Vlada je, kaku podsjetili, u četvrtak, na predlog Ministarstva, usvojila Informaciju o potrebi formiranja nezavisnog ekspertskog tima za preispitivanje pripreme i realizacije kapitalnih infrastrukturnih projekata.

Analiza konkurentnosti ekonomija zemalja Zapadnog Balkana, koju je tokom 2020. godne sprovela Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), ukazala je na potrebu unapređenja metodologije za identifikaciju, izbor, prioritetizaciju i implementaciju projekata.

„Takođe, u više navrata, međunarodne institucije, prije svega Međunarodni monetarni fond (MMF), ukazali su na potrebu utvrđivanja kriterijuma i indikatora koji će se koristiti za odabir projekata koje treba podvrgnuti procesu nezavisnog pregleda eksternih eksperata“, dodali su iz Ministarstva.

Vlada je zaključila da ti razlozi nameću potrebu formiranja multidisciplinarnog tima sastavljenog od referentnih stručnjaka iz pojedinih oblasti, koji bi izvršili nezavisnu ekspertsku reviziju kapitalnih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori.

Oni bi na bazi toga definisali set preporuka za postupanje u cilju izbjegavanja i/ili smanjenja mogućnosti pojave određenih rizika kod budućih realizacija drugih kapitalnih infrastrukturnih projekata slične vrste, značaja i kompleksnosti, a sve u skladu sa dobrom međunarodnom praksom i u cilju najbolje zaštite interesa Crne Gore.

„Spisak projekata za nezavisnu ekspertsku analizu, sastav tima i visinu naknade za članove nezavisnog ekspertskog tima, Vlada će utvrditi naknadno posebnim aktom“, zaključuje se u saopštenju.

Bonus video: