kazali da je medijskim izvještavanjem nanijeta šteta preduzeću

"Luka Bar": Nismo pretovarali robu u kojoj je nađena droga, niti smo ovlašćeni da je kontrolišemo

Mjere sprovođenja nadzora obavlja Uprava prihoda i carina preko svoje ispostave u okviru Slobodne zone, pojasnili iz kompanije

15073 pregleda 7 komentar(a)
Foto: facebook.com/Luka-Bar-AD
Foto: facebook.com/Luka-Bar-AD

Menadžment kompanije "Luka Bar" AD oglasio se povodom nedavnog slučaja šverca droge u paketima banana, pojasnivši da nisu pretovarali robu u kojoj je nađen kokain, kao ni da nemaju ovlašćenja da obavljaju kontrolu nad robom.

Kazali su da medijske navode o tom slučaju tumače kao "nedovoljnu novinarsku upućenost i nespremnost" razgraničenja uloge te kompanije, kao operatora Slobodne zone Luke Bar, sa jedne, odnosno privrednog društva koje obavlja djelatnost pretovara i skladištenja tereta na dijelu teritorije Luke Bar kao infrastrukture, sa druge strane, kao i u domenu nadležnosti Luke.

Na taj način, kako su kazali, krši se etički kodeks novinarstva, kao i da takav vid izvještavanja narušava ugled Luke.

"Rad u režimu Slobodne zone, upravljanje zonom i obavljanje privrednih djelatnosti u Slobodnoj zoni uređen je na osnovu ovlašćenja shodno Zakonu o slobodnim zonama, opštim pravilima koja predstavljaju internu regulativu Slobodne zone i čine sastavni dio ugovora o obavljanju djelatnosti u zoni koji Luka zaključi sa pojedinim korisnikom. Budući da je 'Luka Bar' AD operator u okviru Slobodne zone, opštim pravilima je regulisan postupak i uslovi za obavljanje djelatnosti kao i nadležnosti u okviru rada u Slobodnoj zoni. Na području Slobodne zone postoje dva koncesionara 'Luka Bar' AD i 'Port of Adria' AD, koji obavljaju djelatnost pretovara i skladištenja tereta shodno Zakonu o lukama", navodi se u saopštenju.

Kako postoje razgraničenja u dijelu prostora, tako postoje razgraničenja i u dijelu operatora i njihovih nadležnosti nad robom, kontrole robe, obezbjeđenja i same nadležnosti u okviru Slobodne zone, ističu iz preduzeća.

"Shodno navodima iz medija da se preko Luke Bar vrši pretovar narkotika, upoznajemo javnost o načinu pretovara i skladištenja banana, na osnovu čega je u sredstvima javnog informisanja iznijeto da je sumnjiv teret izašao preko Luke Bar, a ovim se grubo nanijela šteta reputaciji 'Luka Bar' AD", dodaju iz kompanije.

Budući da kontejnerski terminal nije u sastavu „Luka Bar“ AD, pa se samim tim pretovar kontejnera sa bananama ne odvija preko njihove kompanije, već to radi drugi koncesionar na lučkom području, neophodno je istaći, kako su kazali, da navedenu robu nije pretovarala njihova kompanija, kao ni da nemaju ovlašćenja da obavljaju kontrolu nad robom, već mjere sprovođenja nadzora obavlja Uprava prihoda i carina preko svoje ispostave u okviru Slobodne zone.

"Ovim naglašavamo da roba koja uđe u luku, u istom ne determiniše 'Luka Bar' AD kao nosioca posla i nadležnosti za određenu robu. Sa bezbjedonosnog aspekta ulaska i izlaska robe sa područja Slobodne zone, na glavnoj kapiji luke, pored lučkog obezbjeđenja nadležan je i službenik granične policije, službenik Uprave prihoda i carina, Carinarnica Bar. Dio koji se odnosi na kontrolu robe, isključivo je u nadležnosti Uprave prihoda i carina Bar. 'Luka Bar' AD nema ovlašćenja da skida carinske plombe na kamionima i drugim prevoznim sredstvima, jer bi to predstavljalo krivično djelo", zaključuje se u saopštenju.

„Luka Bar“ AD u okviru obavljanja svoje djelatnosti i nadležnosti nad robama poštuje zakonom predviđene mjere, štiti sopstvene i interese komitenata, a doprinosom koji daje na domaćem i međunarodnom tržištu, služi kao primjer uspješnog poslovanja i profesionalnog i odgovornog odnosa prema poslu.

Prema tome, sa indignacijom odbacujemo kao netačne, neistinite i tendeciozne navode iz kojih se stvara sasvim neosnovana sumnja, koja nije utemeljena na bilo kom dokazu i/ili činjenici da je „Luka Bar“ AD učinila bilo što u suprotnosti sa zakonom.

Česta je pojava u domenu izvještavanja medija o određenim nepravilnostima ili negativnim pojavama u okviru sveukpnog prostora Luke u okviru kojeg posluju i ostali operateri, sa aspekta vizuelnog indetiteta Luke u fokus prikazuje Upravna zgrada „Luka Bar“ AD i ostali objekti naše kompanije, pa ovim putem upozoravamo da ćemo ubuduće preduzeti mjere u skladu sa Zakonom prema svim medijima koji krše pravo na reputaciju i poslovni ugled koju imamo na domaćem i međunarodnom tržištu.

Zaključujemo, budući da članci i saopštenja u medijima sadrže maliciozne i neistinite navode, koji se protive pravilima novinarske struke, “da se prije objavljivanja informacija o određenom događaju, pojavi i/ili ličnosti, sa dužnom novinarskom pažnjom provjeri njeno porijeklo, istinitost i potpunost”(čl.31 Zakona o medijima), a direktno na štetu ugleda naše kompanije, bićemo prinuđeni, ukoliko bi se i ubuduće postupalo na isti ili sličan način, da pokrenemo odgovarajući postupak pred nadležnim sudskim organima, shodno odredbama Zakona o medijima(Sl.list CG br.82/20, čl.24.25,39-stav 1 i 2 i čl.40).