INVESTITOR KOMPLEKSA "PORTO MILENa" U ULCINJU

I gradili i nudili pasoš bez dozvole

Kompanija Fimar International, iza koje stoji turski kapital, gradi poslovno-stambeni kompleks "Porto Milena" u Ulcinju bez podnijete prijave građenja i dokumentacije uz prijavu građenja, a reklamirala je i Vladin projekat ekonomskog državljanstva koji nudi crnogorsko državljanstvo u zamjenu za investiciju

41249 pregleda 72 reakcija 4 komentar(a)
Izgled budućeg kompleksa "Porto Milena", Foto: Fimar International
Izgled budućeg kompleksa "Porto Milena", Foto: Fimar International

Kompanija Fimar International, iza koje stoji turski kapital gradi poslovno-stambeni kompleks “Porto Milena” na samoj obali Port Milene u Ulcinju bez podnijete prijave građenja i dokumentacije uz prijavu građenja, a reklamirala je na sajtu koji sadrži informacije o ovoj investiciji Vladin projekat ekonomskog državljanstva koji podrazumijeva davanje crnogorskog pasoša u zamjenu za investiciju u neki od projekata u oblasti turizma.

Prema podacima iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS), osnivač kompanije Fimar International je Abdulsamet Emioglu koji je ujedno i izvršni direktor, dok su ovlašćeni zastupnici Murat Nimani i Gezim Derviši. Kompanija je osnovana u februaru 2018. godine.

Projekat “Porto Milena” nije uvršten na Vladinu listu razvojnih projekata iz oblasti turizma u okviru programa ekonomskog državljanstva.

Sudski postupak

MER je nakon što su “Vijesti” pitale da li “Porto Milena” na listi razvojnih projekata iz oblasti turizma i da li može reklamirati dodjelu crnogorskih pasoša u zamjenu za investiciju investitoru 13. januara, poslao urgenciji firmi “da pod hitno obustavi nedozvoljeno oglašavanje posebnog programa od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore”.

”Uz to, da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 48 sati prestane da isti dovode u vezu sa projektom “Porto Milena” ili u vezi sa djelatnostima kompanije Fimar Interantional”, rečeno je zvanično “Vijestima” u resoru kojim rukovodi ministar Jakov Milatović. Nakon toga, Fimar Interantional je sa svog sajta uklonio spornu objavu, dok su iz MER-a najavili da će protiv oglašivača pokrenuti odgovarajući inspekcijski i sudski postupak.

”Isključivo ulaganje u projekte koji su na listi razvojnih projekata donosi mogućnost apliciranja za crnogorsko državljanstvo. Program ekonomskog državljanstva je jedan dio podsticaja stranih investicija, te se često koristi u marketinške svrhe tako što se navodi kao jedan od benefita ulaganja u Crnu Goru. Ipak, samo licencirani agenti, koji su izabrani na javnom tenderu i koji ispunjavaju stroge uslove, imaju zaključene ugovore sa Vladom koji im omogućavaju reklamiranje samog programa”, kazali su iz MER-a.

Kako su objasnili, samo u odobrenim projektima omogućeno je dobijanje ekonomskog državljanstva nakon investicije, a svako drugo marketinško korištenje programa koje bi navodilo na to da neko u projektu koji nije na listi odobrenih projekata i uz posredstvo agenata koji nisu na listi licenciranih može dobiti državljanstvo moglo bi se smatrati kao nedozvoljeno oglašavanje.

”Ministarstvo će protiv oglašivača pokrenuti odgovarajući inspekcijski i sudski postupak u skladu sa zakonom, a u cilju zaštite primaoca oglasne poruke”, najavili su u ministarstvu.

Dodali su da projekat “Porto Milena” sada ne može biti uvršten na listu razvojnih projekata u oblasti turizma.

”Javni poziv za nove projekte nije aktivan. Prethodni javni poziv koji je sadržao kriterijume za uvrštavanje projekata na Listu razvojnih projekata, u skladu sa ranijom odlukom, završen je sa istekom roka koji je ibio definisan todlukom 31. decembra prošle godine, pa u ovom trenutku ne postoji mogućnost za dostavljanje novih prijava za listu razvojnih projekata.Uz to, navedeni projekat nije među projektima koji su predali aplikaciju u navedenom roku i koji su trenutno u procedure”, naveli su iz MER-a.

Gradnja bez pune dokumentacije

U Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma “Vijestima” je rečeno da je zbog nezakonite gradnje na Port Mileni, intervenisala urbanističko-građevinska inspekcija.

”S obzirom da je investitor započeo građenje objekta bez podnešene prijave građenja i dokumentacije uz prijavu građenja iz člana 91 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata nadležnom inspekcijskom organu, urbanističko- građevinska inspekcija preduzela je po službenoj dužnosti sve neophodne mjere i radnje predviđene zakonom a u skladu sa svojim ovlašćenjima”, kazali su iz Ministarstva urbanizma.

Iz ovog resora nijesu odgovorili do juče na pitanja “Vijesti” da li su oni izdali dozvolu za gradnju i šta je konkretno preduzela urbanistčko-građevinska inspekcija. U članu 91 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekat piše da da dozvolu za gradnju izdaje organ lokalne uprave.

”Izuzetno od stava 1 ovog člana, organ uprave (ministarstvo) izdaje građevinsku dozvolu za hotele, vjerske objekte, pozorišne, bioskopske, sportske, izložbene i slične dvorane, koji imaju preko 1.000 kvadratnih metara, kao i objekte koji čine prostornu i funkcionalnu cjelinu sa državnim objektima od opšteg interesa, apart hotelima”, navodi se u zakonu.

U ulcinjskom Sekretarijatu za prostorno planiranje i održivi razvoj za “Vijestima” je saopšteno da su kompaniji Fimar International izdati urbanističko-tehničke uslove u skladu sa državnom studijom lokacije “Rt Đerane”, ali da ostalo nije u njihovoj nadležnosti.

Radovi na ovom gradilištu počeli su odmah nakon ljeta i izvode se gotovo svakodnevno. Angažovano je više desetina radnika, a investitor već podiže i treći sprat na objektu.

Na tablama kojima je ograđeno gradilište nalazi se kompjuterska animacija velelepnog objekta, broj telefona za prodaju i web sajt adrese Fimar Internationala i “Port Milene”.

Međutim, na gradilištu nema obavezujuće table sa imenom investitora i izvođača, brojem građevinske dozvole, ko je izdao, rokovima početka i realizacije projekta.

Ćutanje na pitanja “Vijesti”

Iz kompanije “Fimar International” nije odgovoreno na pitanja “Vijesti” da li su od opštine Ulcinj dobili urbanističko-tehničke uslove za gradnju i da li posjeduju ostalu neophodnu dokumentaciju.

”Vijesti” su pitale da li su imali inspekcijski nadzor i ako jesu da li su inspektori evidentirali nepravilnosti, kao i da li za kupovinu stanova nude crnogorsko državljanstvo pošto reklamiraju Vladin projekat dodjele pasoša za investicije.

Ova kompanija, prema zvaničnim podacima, u novembru 2019. pa do 30. juna 2020. godine bila je na listi blokiranih preduzeća.

Od 2018. godine, pa zaključno sa krajem 2020, imala je jednog zaposlenog. Ukupni prihodi 2018. godine su bili 37.555 eura, naredne godine 30.167 eura dok je u 2020. godini bez prihoda.

Kada je riječ o rashodima 2018. bili su 26.038 eura, naredne godine 6.758 eura,a 2020. godini 25.415 eura.

Ukupna aktiva firme u 2020, iznosila je 670.891 eura, a ta godina je završena sa gubitkom u poslovanju od 25.415 eura.

Porodični biznis u građevinarstvu, stočarstvu, naftnoj industriji...

Na sajtu “Porto Milena” navodi se da je to odmaralište za stambene i poslovne hotele i da je projekat koji je razvila i implementirala korporacija Fimar Holding - A.Ş iz Turske koja je danas jedna od najvažnijih kompanija u Turskoj i svijetu koja pruža usluge na području mramora, mozaika, građevinarstva, naftne industrije, poljoprivrede i stočarstva i turizma.

“Fimar Holding je svoju široku mrežu usluga započeo osnivanjem Fimar Marble Maden A.Ş. u Sivasu kao porodični biznis porodice Emioglu 1986. godine”, navodi se na sajtu.

Na sajtu piše i da se ovaj projekat nalazi u najjužnijoj crnogorskoj opštini Ulcinj, tačnije u srcu ulcinjske “Velike plaže”.

”Lokacija se smatra najljepšom destinacijom izvanredne crnogorske rivijere, nudeći najviši kvalitet života u savremenoj arhitekturi, nadahnut tradicionalnim dizajnerskim vrijednostima ovog područja”, piše na sajtu.