MKI potpisao ugovor za nabavku automatskih uređaja

Pet senzora za mjerenje kvaliteta morske vode skoro 100.000 eura

U okviru međunarodnog projekta SEAWIEVS predviđen je razvoj digitalne platforme koja će preko namjenske baze podataka, prikupljati informacije putem mreže pametnih senzora i mobilne aplikacije

8360 pregleda 6 komentar(a)
Mjeriće kvalitet morske vode, Foto: Siniša Luković
Mjeriće kvalitet morske vode, Foto: Siniša Luković

Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) potpisalo je ugovor sa kompanijom “Alem sistem” d.o.o. iz Sarajeva za nabavku i ugradnju pet senzora za mjerenje kvaliteta morske vode. Vrijednost ugovora 97.500,00 eura.

”Nabavka i ugradnja senzora koji će mjeriti određene parametre morske vode (nivo kiselosti ili alkalnosti (pH), slanost, kiseonik, temperatura, zamućenost) predviđena je kroz jednu od tri ključne aktivnosti projekta SEAVIEWS (Sector Adaptive Virtual Early Warning System for marine pollution) koja se odnosi na razvoj inovativnog virtuelnog sistema ranog upozoravanja za sprečavanje i upravljanje zagađenjem mora iz različitih izvora”, saopštili su juče iz resora na čijem je čelu ministar Mladen Bojanić.

U okviru međunarodnog projekta SEAWIEVS predviđen je razvoj digitalne platforme koja će preko namjenske baze podataka, prikupljati informacije putem mreže pametnih senzora i mobilne aplikacije. Ugradnja senzora obezbijediće detaljno praćenje kvaliteta vode na lokacijama na kojima su instalirani, a koji će pokrivati širok opseg jadransko-jonskog područja.

”Na ovaj način omogućiće se izdavanje upozorenja relevantnim zainteresovanim stranama o potencijalnom zagađenju mora na osnovu rezultata napredne elaboracije ulaznih podataka u realnom vremenu. U konačnom, cilj projekta je podići svijest i dugoročno unaprijediti i izmijeniti postojeće nacionalne i regionalne akcione planove. Mreža SEAVIEWS će to postići tako što će identifikovati neslaganja između trenutnog i željenog nivoa bezbjednosti životne sredine i predložiti korektivne mjere i akcije za poboljšanje kako bi se otklonili svi nedostaci i zatvorile identifikovane praznine kroz novorazvijeni dinamički proces kreiranja politike”, saopšteno je iz MKI.