"Opština je u prethodnom periodu redovno izvršavala obaveze"

MFSS dalo saglasnost: Kovačević može da zaposli 67 ljudi u Opštini Nikšić

U dopisu u koji "Vijesti" imaju uvid navodi se da je Kovačević 24. decembra prošle godine tražio zahtjev za popunu radnih mjesta koja su utvrđena pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji

35829 pregleda 156 reakcija 63 komentar(a)
Kovačević, Foto: Svetlana Mandić
Kovačević, Foto: Svetlana Mandić

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (MFSS) dalo je saglasnost predsjedniku Opštine Nikšić Marku Kovačeviću za popunjavanje 67 radnih mjesta u opštinskim organima.

U dopisu u koji Vijesti imaju uvid navodi se da je Kovačević 24. decembra prošle godine tražio zahtjev za popunu radnih mjesta koja su utvrđena pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

Dopis
foto: Vijesti

"Ugovorom o reprogramu poreskog duga Opštine Nikšić iz 2015. godine, Opština se obavezala da će prilikom svakg novog zapošljavanja obezbijediti saglasnost ministarstva. Imajući u vidu činjenicu da je Opština u prethodnom periodu redovno izvršavala obaveze predvieđene odredbama ovog ugovora, ministarstvo je saglasno sa zahtjevom za raspisivanje javnih oglasa za popunjavanje navedenih 67 radnih mjesta", piše u dopisu u koji "Vijesti" imaju uvid.