sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje

MKI: Intenzivnija zalaganja u sektorima energetike i saobraćaja

Državni sekretari za energetiku i saobraćaj u Ministarstvu su, u svojim izlaganjima, naglasili prioritete i čvrste stavove o daljim, još intenzivnijim zalaganjima, a sve u cilju ostvarivanja striktno definisanih ciljeva po osnovu unapređenja stanja u sektorima energetike i saobraćaja, u procesu pridruživanja EU

2092 pregleda 0 komentar(a)
Foto: MKI
Foto: MKI

Predstavnici Ministarstva kapitalnih investicija i Evropske unije (EU) održali su danas, u virtuelnom formatu, sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, na kojem su saopšteni čvrsti stavovi o još intenzivnijim zalaganjima u cilju ostvarivanja ciljeva u sektorima energetike i saobraćaja.

Predstavnici Ministarstva, u čijoj su nadležnosti saobraćaj i energetika, su u periodu od decembra 2020. godine, kada je održan posljednji sastanak Odbora, do danas, predstavnicima EU predstavili rezultate koji su ostvareni, sa posebnim osvrtom na zadatke koji se nalaze pred Crnom Gorom, u sektorima saobraćaja i energetike.

Državni sekretari za energetiku i saobraćaj u Ministarstvu su, u svojim izlaganjima, naglasili prioritete i čvrste stavove o daljim, još intenzivnijim zalaganjima, a sve u cilju ostvarivanja striktno definisanih ciljeva po osnovu unapređenja stanja u sektorima energetike i saobraćaja, u procesu pridruživanja EU.

"U pogledu energetske politike EU, Crna Gora ima dobar nivo pripremljenosti u energetici, te su glavni pokretački prioriteti podrška energetskoj sigurnosti, integracija tržista i energetska tranzicija, uključujući energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije", navodi se u saopštenju Ministarstva.

Apostrofiran je kontinuiran rad na unapređenju sektora saobraćaja, a istovremeno naglašena tendencija kontinuiranog rada na što skorijem usvajanju evropskih regulativa za svaki vid transporta pojedinačno.

Državni sekretar za saobraćaj, Zoran Radunović, kazao je da nas dosadašnje iskustvo na realizaciji kompleksnih infrastrukturnih projekata uči o potrebi kontinuiranog jačanja kadra, dok je poštovanje primjenljivih propisa, procedura i standarda obavezno.

Državni sekretar za energetiku i rudarstvo, Marko Perunović, podsjetio je da je Ministarstvo redovno podnosilo detaljne izvještaje o aktivnostima i rezultatima, a da je jedna od ključnih aktivnosti bilo zapravo donošenje amandmana Zakona o energetici, iz jula 2020. godine.

Oni se odnose na dugoročno planiranje bazirano na integrisanom nacionalnom energetskom i klimatskom planu, imenovanje nominovanog operatora tržišta električne energije koji će obavljati poslove vezane za jednodnevno spajanje tržišta električne energije, kao i na razvoj i unapređenje tržišta električne energije.