održana druga sjednica koordinacionog tijela

"Implementacija zakona u okviru Evropa sad se odvija uspješno, 40 prijava potencijalnih kršenja prava radnika"

"Kao vrlo ohrabrujući primjer koji potvrđuje široku podršku poslodavaca programu "Evropa sad", naveden je podatak da su nadležne inspekcije tokom januara tekuće godine registovali svega 123 radnika, ili 0,06% od ukupnog broja zapošljenih u Crnoj Gori, kod kojih je zabilježena promjena ugovora o radu sa punog na skraćeno radno vrijeme", saopšteno je iz Vlade

11115 pregleda 40 reakcija 15 komentar(a)
Sa sjednice, Foto: Vlada Crne Gore
Sa sjednice, Foto: Vlada Crne Gore

Imajući u vidu ukupni društveno-ekonomski ambijent, naslijeđeno stanje i dubinu reformi, implementacija seta novih zakonskih rješenja u okviru programa "Evropa sad" se odvija vrlo uspješno i planiranom dinamikom, ocijenjeno je na drugoj sjednici Koordinacionog tijela za praćenje programa "Evropa sad", saopšteno je danas iz Vlade Crne Gore.

U saopštenju se navodi da je sjednicom predsjedavao ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović, predsjednik Koordinacionog tijela.

Iz Vlade su kazali da su predstavnici organa i institucija izvijestili o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice i kandidovali za rješavanje određena otvorena pitanja iz svojih djelokruga, koja su se u međuvremenu pojavila u procesu implementacije programa.

"U diskusiji o realizaciji preuzetih obaveza, istaknuto je da su, u skladu sa zaključcima sa prethodne sjednice, pripremljeni i objavljeni neophodni pravilnici, uputstva i obrasci za prijavu prihoda i obračun zarada, te da je u punom kapacitetu stavljen u funkciju besplatni telefonski servis za anonimne prijave građana koje se tiču uskraćivanja prava iz radnog odnosa od strane poslodavaca, preko broja 080-555-555, svakog dana od 07.00 do 20.00 sati. Konstatovano je da je do sada pristiglo oko 40 prijava kojima se najavljuju potencijalna kršenja prava radnika, te da će inspekcijski organi pomno pratiti ove slučajeve i pojačati inspekcijski nadzor tih subjekata prilikom isplate zarada za januar", piše u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je u saradnji sa socijalnim partnerima pripremljena i lista najčešćih pitanja i odgovora koja će biti finalizovana na okruglom stolu u Privrednoj komori, nakon čega će biti objavljena na Vladinom veb sajtu https://www.gov.me/mif/evropa-sad.

"U tom cilju, formirana je i radna grupa koja je dobila zadatak da se u operativnom smislu stara o kontinuiranom i blagovremenom međuresorskom usaglašavanju stavova i ažuriranju jedinstvene liste, kako bi svi prezentovani odgovori bili jasno i precizno formulisani, u funkciji otklanjanja eventualnih nedoumica, bilo pravne, bilo administrativno-tehničke prirode. Kao vrlo ohrabrujući primjer koji potvrđuje široku podršku poslodavaca programu "Evropa sad", naveden je podatak da su nadležne inspekcije tokom januara tekuće godine registovali svega 123 radnika, ili 0,06% od ukupnog broja zapošljenih u Crnoj Gori, kod kojih je zabilježena promjena ugovora o radu sa punog na skraćeno radno vrijeme. Tim povodom, zadužena je Uprava za inspekcijske poslove da u saradnji sa UPC obavi hitan nadzor kod onih poslodavaca kod kojih su evidentirane ove promjene", kazali su iz Vlade.

Iz Vlade su poručili i da su "izražavajući zadovoljstvo dosadašnjim tokom sprovođenja programa "Evropa sad", članovi Koordinacionog tijela jedoglasni u ocjeni da se implementacija seta novih zakonskih rješenja u okviru Programa odvija vrlo uspješno i planiranom dinamikom, imajući u vidu ukupni društveno-ekonomski ambijent, naslijeđeno stanje i dubinu reformi".

"Takođe, naglašeno je da nijesu registrovane bilo kakve suštinske prepreke za njegovo sprovođenje u budućem periodu", zaključuje se u saopštenju Vlade.