"Implementacija programa Evropa sad iznad očekivanja"

Podaci MFSS idu u prilog tome da je naplata prihoda za period od januara do februara iznad očekivanja, odnosno iznad plana sedam odsto, dok je u odnosu na isti period prethodne godine veća čak skoro 20 odsto

8277 pregleda 7 komentar(a)
Sa sjednice, Foto: Vlada Crne Gore/Bojana Čupić
Sa sjednice, Foto: Vlada Crne Gore/Bojana Čupić

Implementacija programa Evropa sad protiče po planu, jednoglasno je poručeno sa sjednice Koordinacionog tijela, na osnovu podataka dobijenih nakon isplate zarada za januar.

Iz Vladine Službe za odnose sa javnošću saopšteno je da je na osnovu sveobuhvatnog izvještaja, koji je pripremila Uprava prihoda i carina za sjednicu Koordinacionog tijela, evidentan povećani broj prijavljenih IOPPD obrazaca tako da je, u toku februara podnijeto čak 123,09 hiljada obrazaca i to onih koji se odnose na period od 2011. do ove godine, što je broj koji se ranije predavao tokom više od pola godine.

„Kako je u decembru izmijenjen zakonski okvir, kojim su svi privrednici u obavezi da redovno predaju IOPPD obrasce, na Koordionacionom tijelu je istaknuto da su time dodatno zaštićena prava zaposlenih iz penzijskog i invalidskog osiguranja“, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave prihoda i carina kazali su da je zahvaljujući tom rješenju povećana poreska disciplina, a samim tim su i dobijeni relevantniji podaci o stvarnom stanju poreskog duga, koji ranije nije bio evidentiran, iako je postojao.

Iz Uprave za inspekcijske poslove saopšteno je da je ukupan broj zaprimljenih podnesaka od početka primjene programa Evropa sad 340, te naglašeno da je, u odnosu na ukupan broj osiguranika, ovaj broj zanemarljiv i iznosi oko 0,16 odsto.

Takođe, Uprava za inspekcijske poslove je izdala ukupno 120 prekršajnih naloga i naplatila oko 73 hiljada eura, a za 15 zahtjeva je pokrenut prekršajni postupak.

„Zadovoljstvo primjenom programa Evropa sad je uočeno kod svih državnih organa, kao i strateških partnera Unije poslodavaca, dva reprezentativna sindikata i Privredne komore“, navodi se u saopštenju.

Kada je u pitanju naplata prihoda budžeta, podaci Ministarstva finansija i socijalnog staranja idu u prilog tome da je naplata prihoda za period od januara do februara iznad očekivanja, odnosno iznad plana sedam odsto, dok je u odnosu na isti period prethodne godine veća čak skoro 20 odsto.

„U skladu sa podacima Monstata prosječna neto zarada za januar iznosila je 686 eura, što je 150 eura ili 27,7 odsto više u odnosu na decembar prošle godine. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u januaru u odnosu na decembar prošle godine zabilježile rast od 1,3 odsto proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 26,1 odsto“, podsjetili su iz Vlade.

Kako bi se taj pozitivni trend nastavio Koordinaciono tijelo je svoju petu sjednicu zakazalo za sredinu marta.