Brano i Džigi i dalje jači od države

Koncesija kazinu “Džek pota” istekla u februaru, ali nisu dobili odgovor, pa je Privredni sud presudio u njihovu korist i uštedio im dva miliona. Direktorica UPC Milena Petričević nije Vladi proslijedila odluku kojom se Mićunoviću i Grboviću konstatuje prestanak koncesije

82588 pregleda 190 reakcija 126 komentar(a)
Privilegije nastavljene kao i za vrijeme bivše vlasti, Foto: Shutterstock
Privilegije nastavljene kao i za vrijeme bivše vlasti, Foto: Shutterstock

Privredni sud donio je rješenje da kompanija “Džek pot”, čiji su vlasnici Branislav Brano Mićunović i Sava Džigi Grbović, može nastaviti sa priređivanjem igara na sreću u kazinu u hotelu “Falkeinstener” u Bečićima iako mu je istekla koncesija.

Ugovor o koncesiji zaključen je u decembru 2005. godine na period od deset godina, a zatim je 2016. produžen na dodatnih pet godina. U međuvremenu je taj rok produžen za vrijeme trajanja prekida rada i mirovanja koncesije usljed epidemioloških mjera, tako da je konačna koncesija istekla 18. februara. Zakon o koncesijama predviđa da se koncesija može produžiti za najviše polovinu perioda na koji je izdata, a nakon toga se pokreće potpuno novi postupak izdavanja koncesije.

Pravna igra da se izbjegne obaveza od dva miliona eura

U slučaju izadavanja nove koncesije, prema Zakonu o igrama na sreću, za kazina se plaća jednokratna naknada od dva miliona eura. Privredni sud je rješenjem donijetim istog dana kada ističe koncesija 18. februra, naložio da Uprava prihoda i carina - Sektora za igre na sreću ne može koncesionaru prekinuti period koncesije do pravosnažne odluke da li je istekla koncesija.

Ministarstvo finansija je pripremilo predlog Zakona o igrama na sreću kojim se ukida ova jednokratna koncesija od dva miliona eura. Tako da ukoliko bi ovaj predlog zakona bio usvojen, dok se čeka pravosudna odluka koja bi konstatovala da je koncesija istekla, “Džek pot” bi mogao zatražiti novu koncesiju bez plaćanja naknade a država bi ostala bez dva miliona eura svojih prihoda.

U istoj situaciji bio je prije tri godine kazino “Maestral”, jer mu je isteklo produženje koncesije od pet godina ali su oni uredno za novu koncesiju platili državi dva miliona eura.

Prema podacima iz rješenja Privrednog suda, “Džek pot” je 1. oktobra prošle godine Sektoru za igre na sreću predao zahtjev za “dodjelu prava/produženje koncesije” za priređivanje igara na sreću u ovom kazinu, iako je iz ugovora koji je do tada potpisao jasno da mu koncesija ističe 18. februara i da se više ne može produžavati, odnosno da mu se može izdati nova ako uplati naknadu od dva miliona eura.

Nakon tog zahtjeva, prema informacijama “Vijesti”, iz Sektora za igre na sreću su zatražili da im se pojasni da li se zahtjev odnosi na produženje ili izdavanje nove koncesije. “Džek pot” se naknadno izjasnio da time traži novo produženje postojeće koncesije, bez plaćanja naknade.

Ćetković donosi rješenje, Petričević ga ne šalje Vladi

Vršilac dužnosti pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina za Sektor igara na sreću Andrija Ćetković, prema informacijama “Vijesti”, nakon toga napisao je rješenje kojim se odbija zahtjev “Džek pota” za novo produženje koncesije jer su to pravo već jednom iskoristili 2016. godine, pa po zakonu nemaju pravo na drugo produženje.

Ćetković je svoju odluku sa obrazloženjem dostavio vršiteljki dužnosti direktorice Uprave za prihode i carine Mileni Petričević, kako bi je ona proslijedila resornom Ministarstvu finansija, a oni Vladi koja bi konstatovala prekid koncesije, čime bi se ta pravna igra završila. Međutim, prema informacijama “Vijesti”, Petričević rješenje nije proslijedila Ministarstvu.

Nije konstatovan prestanak koncesije: Petričević
Nije konstatovan prestanak koncesije: Petričevićfoto: Boris Pejović

Ćetković je, koristeći ranije ovlašćenje da samostalno potpisuje akta iz svoje nadložnosti, odluku poslao i ministru finansija i socijalnog staranja Milojku Spajiću, kako bi ga Vlada konstatovala. Međutim, Spajić predmet ne šalje Vladi. Prema informacijama “Vijesti”, Petričević u međuvremenu pokreće disciplinski postupak protiv Ćetkovića zbog toga što je dopis o isteku koncesije poslao Ministarstvu bez njenog znanja.

Privredni sud odlučuje za jedan dan

Kako nije dobio zvaničan odgovor o prestanku koncesije, “Džek pot” dan pred istek koncesije, 17. februara podnosi Privrednom sudu zahtjev za privremenu mjeru da mu se odobri nastavak rada i mimo isteka koncesije. Sudija Privrednog suda Blažo Jovanić, koji je i predsjednik tog suda, već narednog dana donosi rješenje kojim zabranjuje Upravi prihoda i carina - Sektoru za igre na sreću da “ometaju nesmetan nastavak prava obavljanja djelatnosti” u ovom kazinu. U obrazloženju se kao razlog za ovakvu odluku navodi to što “Džek pot” zvanično ni četiri mjeseca i 17 dana nakon podnošenja zahtjeva nije dobio zvaničan odgovor.

Jovanić navodi da “Džek pot” u roku od 15 dana treba da pokrene tužbu protiv države Crne Gore radi opravdanja privremene mjere, odnosno kako bi se konstatovalo da li mu je istekla koncesija. Takođe, određeno je da “Džek pot” uplati jemstvo od 35.000 eura kao depozit Privrednom sudu jer je procijenjeno da bi toliko mogla iznositi šteta po državu ako koncesionar nije u pravu po pitanju koncesije.

Nisu mogli odgovoriti na pitanja

”Vijesti” su juče ujutro Upravi prihoda i carina poslali pitanja o ovom slučaju, u kojem su tražili odgovor o tome da li je istekla koncesija za ovaj kazino, da li je priređivač ponio zahtjev za izdavanje nove koncesije i da li je uplatio predviđeni iznos od dva miliona eura za izdavanje nove koncesije, ili je tražio da mu se produži pravo priređivanja bez uplaćivanja ove koncesione naknade. Pitali su i da li je Ćetković odbio zahtjev “Džek pota” i da li je njegova odluka proslijeđena Ministarstvu finansija - Vladi, da li je Privredni sud donio privremenu mjeru u korist ovog priređivača, da li je protiv Ćetkovića i još nekoliko službenika u ovom postupku pokrenut disciplinski postupak, kao i šta će u ovom slučaju biti dalji postupci Uprave prihoda i carina.

Nakon što su poslata pitanja, direktorica Petričević je tražila od novinara da odloži pisanje teksta i sačeka sa odgovorima do ponedjeljka. Nakon što je odgovoreno da je rješenje Privrednog suda postalo pravosnažno i da je javno, na mejl je iz njenog kabinete poslat odgovor u kojem se predlaže da se odgovori na pitanja zatraže od Ćetkovića. Međutim, on je “Vijestima” kazao da je odgovorio na pitanja, ali da nema ovlašćenje direktorice da ih proslijedi medijima dok ih ona ne odobri.

Ni 2015. nisu platili obavezu od dva miliona eura, zbog njih smijenjena tri direktora uprava

Ukoliko “Džek pot” sada izbjegne plaćanje naknade od dva miliona eura, to će biti drugi put da mu je to uspjelo uz pravnu gimnastiku i podršku državnih institucija, a ukoliko Ćetković bude smijenjen, on će biti četvrti funkcioner koji je na taj način kažnjen a pokušao je od Mićunovića i Grbovića da naplati novac koji pripada državnom budžetu.

Ministarstvo finansija je 2015. godine donijelo jedinstvenu odluku u dotadašnjem pravnom sistemu, kojom je obustavilo postupak utvrđivanja obaveze plaćanje ove naknade za njihov kazino u hotelu “Splendid”. Prethodno je takvu obavezu utvrdila Uprava za igre na sreću i to u više obnovljenih postupaka.

Upravo zbog ovog spora “Džek pot” i njihovo Udruženje priređivača igara na sreću UPIS tražili su smjene i vodili medijske kampanje protiv dvojice v. d. direktora Uprave za igre na sreću koji su tražili naplatu ove naknade - Aleksandra Moštrokola, sa kojim su potpisali ugovor o koncesiji, i njegovim nasljednikom Markom Ćulafićem. Oba su kasnije smijenjena.

Rješenje kojim se odustaje od utvrđivanja ove obaveze donijeto je kada je ministar finansija bio Radoje Žugić, ali ga je potpisao njegov pomoćnik Novo Radović. Rješenje je donijeto par dana prije nego što je na čelo Uprave za igre na sreću stupio novi v.d. direktora, dr Ilija Vukčević.

I Vukčević je ubrzo utvrdio privilegovane položaje “Džek pota” i njihovog drugog priređivača, Lutrije Crne Gore u višemilionskim iznosima. Ubrzo je i protiv njega krenula medijska kampanja UPIS-a, a Vlada da ga nije izabrala za novi mandat.

Bonus video: