Milatović: Naći alternativu ukrajinskom i ruskom tržištu

Odbor inicirao da se prihvati jedan broj izbjeglih i raseljenjih osoba zbog ratnih sukoba u Ukrajini

6524 pregleda 13 komentar(a)
Foto: PKCG
Foto: PKCG

Odbor udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore (PKCG) inicirao je da se prihvati jedan broj izbjeglih i raseljenjih osoba zbog ratnih sukoba u Ukrajini, u skladu sa mogućnostima turističkog sektora.

"Nije potrebno posebno naglašavati tradicionalno dobre odnose Crne Gore i Ukrajine, niti našu osobinu da znamo pomoći u nevolji u svakom trentutku, pa se nadam da ćemo zajedničkim snagama uspjeti da damo konkretan doprinos u zbrinjavanju određenog broja osoba i jasan signal solidarnosti sa svima onima kojima je pomoć prijeko potrebna. Iako naši kapaciteti nisu preveliki, znam da srce jeste, pa vas pozivam da to pokažemo i u ovoj situaciji", kazao je predsjednik Odbora Ranko Jovović.

Sa inicijativom se, kako navode iz PKCG, saglasio Jakov Milatović, ministar ekonomskog razvoja u tehničkom mandatu. On je sa saradnicima učestvovao u radu Odbora, kao i gradonačelnik Prijestonice Cetinje Nikola Đurašković, potpredsjednik Privredne komore Pavle D. Radovanović, predstavnici Ministarstva zdravlja i Uprave za insepekcijski nadzor, te Nacionalnih i lokalnih turističkih organizacija.

"Naša privreda i turistički sektor ulaze u novu krizu, koja može dodatno destibilizovati još ranjivo tržište u Crnoj Gori. Moramo naći alternativu ruskom i ukrajinskom emitivnom tržištu. Fokus moramo snažnije proširiti na tržišta Centralne i Zapadne Evrope koja imaju najveći potencijal", rekao je Milatović, dodajući da se mora intenzivirati marketinška i promotivna aktivnost prema ovim državama tržištima, te kreirati nova i atraktivnija turistička ponuda naše zemlje.

Prema njegovim riječima, turizam može računati na snažnu podršku Vlade i Ministarstva ekonomskog razvoja. Kazao je i da će Kreditno-garantni fond biti zamajac finansijske podrške turističkoj privredi.

PKCG CT
foto: PKCG

Na sjednici održanoj na Cetinju su predstavljeni turistički potencijali prijestonice.

"Nova lokalna uprava će djelovati u pravcu rješavanja kapitalnih problema Prijestonice. Imamo veliki, ali nažalost, nedovoljno iskorišćen turistički potencijal. Nova radna mjesta i zapošljavanje kroz turizam vidimo kao šansu za Prijestonicu i pred nama je veliki posao", kazao je gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković, dodajući da pandemija više ne smije biti izgovor, vec šansa za novi početak koji se ovog puta mora iskorsititi.

Milatović kazao je da treba raditi na tome da Cetinje i Kotor budu nominovani za prijestonice evropske kulture, čime bi se doprinijelo njihovoj prepoznatljivosti, te predložio da se dan kada je Crna Gora proglašena kraljevinom obilježi kulturno-turističkim hepeningom.

Tomo Knežević (Lipska pećina) pozvao je turističke privrednike da se upozanju sa potencijalima Cetinja, te investiraju u Prijestonicu, navode iz PKCG. On je konstatovao da su Nacionalnoj i lokalnim turističkim organizacijama neophodna značajno veća sredstva za promociju destinacije, na što mu je ministar Milatović odgovorio da je predviđena tranformacija NTO, kroz uključivanje turističke privrede i njene upravljačke struktrure po modelu mediteranskih zemalja, te da dio njenog budžeta bude iz sredstava turističke privrede.

PKCG CT
foto: PKCG

Knežević se saglasio da je potrebna snažnije privatno javno partnerstvo kako bi se podstakao razvoj turizma u Crnoj Gori

U raspravi na ovu temu učestvovali su i predstavnici NTO Amel Dedeić i lokalne turističke organizacije Cetinje Oskar Huter.

Vršiteljka dužnosti direktorice Direktorata za razvojne politike u turizmu u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Aleksandra Gardašević-Slavuljica, prezentovala je pripreme za ljetnu turističku sezonu.

"Intenzivno radimo na eliminisanju svih problema i barijera sa kojima se suočava turistička privreda, te predviđamo set mjera koje će doprinijeti uspješnoj pripremi ljetnje sezone. Radimo na viznoj liberalizaciji za odabrana tržišta, te tražimo alternativna rješenja u odnosu na Rusiju i Ukrajinu", kazala je ona, dodajući da se intenzivno radi na diverzifikaciji turističkog proizvoda, te najavila niz podsticajnih mjera i usvajanje Strategije razvoja turizma do kraja marta.

Državna sekretarka Ministarstva zdravlja Anka Vukićević kazala je da će se razmotriti mogućnost da se izađe u susret zahtjevima turističke privrede, koja traži liberalizaciju epidemioloških mjera, uz očuvanje javnog zdravlja. Ona je pozvala da se u programima lokalnih samouprava nađe zdravstveni turizam kao i kampanja „Neka bude čisto“.

Svetlana Šljivančanin, glavna turistička inspektorka kazala je da se predlogom Zakona o turizmu i ugostiteljstvu predviđa raspodjela nadležnosti inspekcijskih organa, sa državnog na lokalni nivo. Prema njenim riječima, to može dovesti do povećanja poslovanja u sivoj zoni zbog deficita inspektora na lokalnom nivou.

Privrednici su tokom diskusije posebno apostrofirali važnost motivisanja stručnog kadra koji je u Crnoj Gori deficitaran, dodaju iz PKCG.

Tripko Krgović je predložio uvođenje kategorije “service charge” tj. naknade za uslugu, koja bi se obračunavala u određenom procentu na iznos fiskalnog računa. Sredstva sa te pozije bi se koristila isključivo za uvećanje zarade zaposlenih, što bi se dodatno preciziralo internim aktima. Poslodavci bi imali pravo izbora da li žele da koriste ovu opciju, a sve treba definisati kroz poseban poreski tretman i zakonodavni okvir da bi koristi imali i država i zaposleni.

Privrednici smatraju da treba pristupiti izradi nove Strategije razvoja ljudskih resursa u sektoru turizma u Crnoj Gori. S tim u vezi, Privredna komora je kod nadležnih institucija inicirala uvođenje kategorije “stalni sezonski radnik”. Navedno rješenje bi značajno podstaklo mlade da se školuju za poslove u turizmu, ali i nezaposlena lica da se prekvalifikuju za turistička zanimanja. Ministar Milatović je kazao da je u toku izrada novog Zakona o radu koji će na ovu temu kandidovati rješenja po uzoru na Hrvatsku.

Odbor je inicirao nastavak programa Domaći ukusi u cilju intenzivnijeg povezivanja turizma i poljoprivrede. Odbor će naredne aktivnosti usmjeriti na realizaciju nastavka programa.

Tokom sjednice predstavljeni su proizvodi kompanije Martex i Vinarije Rakčević. Članovi Odbora i predstavnici državnih institucija su zatim obišli Lipsku pećinu, jednu od najzačajnijih turističkih atrakcija Prijestonice, gdje je organizovana degustacija vina i priređen muzički koncert.

Sjednici Odbora prethodio je susret njegovih predstavnika sa gradonačelnikom Prijestonice, tokom kojeg je razmatrana mogućnost saradnje lokalne uprave sa Privrednom komorom. Dogovoreno je da u maju bude organizovana sjednica Odbora tokom koje će biti posebno ukazano na značaj povezivanja turizma i poljoprivrede, zaključuje se u saopštenju.

Bonus video: