piše u finansijskom planu koji je vlada usvojila na poslednjoj sjednici

Za inovacije 770 hiljada eura: Dva programa kroz grantove firmama

Ostatak će pokriti plate zaposlenih, naknade za rad odbora direktora, ugovorw o djelu i autorske ugovore

2457 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: shutterstock.com
Ilustracija, Foto: shutterstock.com

Od predviđenih milion eura, koliko je Fond za inovacije dobio iz državnog budžeta za ovu godinu, 770 hiljada eura biće izdvojeno za dvije programske linije, dok će ostatak pokriti operativne troškove koji se odnose na plate zaposlenih, naknade za rad odbora direktora, ugovore o djelu i autorske ugovore.

To piše u finansijskom planu Fonda za inovacije, koji je Vlada usvojila na posljednjoj sjednici.

Jedan program u vrijednosti od ukupno 100 hiljada eura tiče se programa inovacionih vaučera, a tokom ovog mjeseca će biti raspisan konkurs kojim su predviđeni grantovi za preduzeća u vrijednosti između pet i osam hiljada eura.

U dokumentu se navodi da će se programom dodjele inovacionih vaučera obezbijediti podsticaj mikro, malih i srednjih preduzeća da pojačaju svoje inovativne aktivnosti i da im se pruži pomoć kako bi smanjili vrijeme potrebno za iznošenje ideje na tržište.

”Na ovaj način, vaučeri za inovativna preduzeća doprinose jačanju saradnje između naučno-istraživačkih organizacija i privrede i boljem korišćenju postojeće istraživačke infrastrukture. Takođe, podstiču upotrebu drugih konsultanskih usluga za poboljšanje performansi u vezi sa poboljšanjem proizvoda ili razvojem proizvoda ili procesa, kao istraživanja i zaštitu intelektualne svojine”, pojašnjeno je u dokumentu.

Druga programska linija se tiče dodjele kolaborativnih grantova za inovativne projekte, a konkurs će biti raspisan tokom maja ili juna. Ukupan budžet za ovu mjeru je 670 hiljada eura, a iznos podrške po pojedinačnom projektu iznosi do 100 hiljada eura.

”Cilj ove programske šeme je jačanje konkurentnosti crnogorskih preduzeća kroz sufinansiranje razvoja inovativnih tržišno-orijentisanih proizvoda, usluga i tehnologija, koji imaju veliki potencijal za komercijalizaciju i tržišnu primjenu, podrška prenosu inovativnih ideja iz naučnoistraživačkih ustanova na tržište, kroz saradnju sa partnerima iz privrede ili kroz otvaranje novih preduzeća/spin-off kompanija u Crnoj Gori; i jačanje ljudskih resursa i kreiranja novih radnih mjesta”, piše u dokumentu.

Za ovaj poziv se mogu prijaviti naučno-istraživačke ustanove, ustanove visokog obrazovanja, centri izvrsnosti i kompanije upisane u Registar inovacione djelatnosti, a podnosioci prijave se ne mogu samostalno prijaviti, već zajedno u partnerstvu sa nekom kompanijom koja ispunjava uslove.

Za oba poziva će biće uključene sve tematske oblasti, a kako je objašnjeno primjenjivaće se bottom up pristup, odnosno odozdo prema gore, što znači da podnosioci prijava određuju tematsku oblast projekta u saradnji sa partnerima u konzorcijumu.

”Prednost pri izbori će imati projekti koji imaju usklađen plan aktivnosti sa Strategijom pametne specijalizacije, kao i drugim strategijama koje uređuje oblast inovacione djelatnosti”, piše u dokumentu.

U dokumentu se navodi i da je u saradnji sa UNDP kancelarijom u Crnoj Gori, obezbijeđena podrška koja je omogućila razvoj onlajn platforme kao novog modernog servisa koji će biti dostupan svim budućim potencijalnim korisnicima Fonda.

Uz to, dodaje se, da je bilo neophodno zaposliti stručno osoblje kako bi Fond za inovacije mogao početi sa radom i imao efikasne i transparentne operacije. Tako je prema analizi bilo neophodno zaposliti sedam osoba na različitim pozicijama, a intervju sa kandidatima su odrađeni tokom novembra i decembra, pa su oni od januara započeli sa radom.

Vlada je na sjednici 11. juna 2021. godine donijela odluku o osnivanju Fonda za inovacije.

Osnovna djelatnost kompanije obuhvata sprovođenje inovacione politike obezbijeđivanjem i usmjeravanjem novca iz nacionalnih, međunarodnih i drugih izvora ka razvoju inovativnog preduzetništva i podsticanju saradnje između naučnog i privrednog sektora.