Ukradeno 1,4 miliona eura struje

Crnogorski elektrodistributivni sistem podnio 300 krivičnih prijava ove i prošle godine u akciji suzbijanja neovlašćene potrošnje električne energije

34306 pregleda 306 reakcija 61 komentar(a)
Neovlašćeno potrošeno 11 miliona kilovat sati(ilustracija), Foto: Luka Zekovic
Neovlašćeno potrošeno 11 miliona kilovat sati(ilustracija), Foto: Luka Zekovic

Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) je od jula prošle godine, kada je krenuo u akciju suzbijanja neovlašćene potrošnje električne energije, obračunao oko 11 miliona kWh (kilovatsati) takve potrošnje, čija je vrijednost oko 1,4 milona eura.

”Vijestima” je iz te državne kompanije saopšteno da je oko 30 odsto obračunato po osnovu neovlašćene potrošnje - krađa, dok je oko 7,3 miliona kWh obračunato kao neovlašćena potrošnja kod samovoljno priključenih korisnika.

”Neovlašćena potrošnja električne energije za posljedicu ima smanjenje stepena sigurnosti i kvaliteta u napajanju, zbog čega usljed nelegalnih radnji neodgovornih pojedinaca može doći do problema u napajanju za one koji su legalno priključeni i redovno izmiruju obaveze za električnu energiju. Prava naših korisnika i uvođenje u legalne okvire svih aktivnosti na elektrodistributivnoj mreži su centralni motiv akcije suzbijanja neovlašćene potrošnje električne energije, koja će biti nastavljena i u narednom periodu na području svih crnogorskih opština”, kazali su iz CEDIS-a.

Naveli su da se najviše gubitaka na distributivnoj elektromreži godinama unazad događa u opštinama Nikšić i Plužine.

”Najčešći oblici neovlašćene potrošnje koje uočavamo na terenu su mehaničke intervencije na brojilu, priključenje mimo brojila i ‘šokiranje’ brojila. Da bi izašli na kraj navedenim aktivnostima, osim terenskih obilazaka,vršimo i stalni monitoring AMM sistema (sistem “pametnih brojila”) i obavljamo analizu alarmnih stanja na svim brojilima koja su uključena u sistem. Uporedo se obavljaju i logičke kontrole registrovanih potrošnji na brojilma...”, saopštili su iz CEDIS-a. Oni su kazali da su prethodne godine podnijeli 261 krivičnu prijavu, a u prva dva mjeseca ove godine 38 krivičnih prijava.

”Zakon o energetici zabranjuje neovlašćeno korišćenje električne energije i obavezuje CEDIS da ako utvrdi krađu, bez prethodnog upozorenja, obustavi isporuku električne energije korisniku. Dalje postupanje propisano je pravilima za sprovođenje postupka za otkrivanje, utvrđivanje i sprečavanje neovlašćenog korišćenja električne energije i metodologijom za obračun i naplatu neovlašćeno preuzete električne energije. Posebno ističemo da su nelegalne aktivnosti na mreži prije svega rizične, ugrožavaju kvalitet napajanja legalno priključenim korisnicima, a kada dođe do otkrivanja i neisplative, imajući u vidu visoke kazne koje propisuje važeća regulativa”, objasnili su u CEDIS-u.

Pojasnili su da, shodno propisima, neovlašćeno korišćenje električne energije podrazumijeva samovoljno priključenje korisnika na distributivni sistem električne energije ili instalaciju drugog kupca, korišćenje energije bez ili mimo mjernih uređaja, neovlašćeno izvođenje intervencija na mjernim uređajima čime se onemogućava pravilno registrovanje utrošene energije, samovoljno priključenje nakon obustave isporuke električne energije zbog neovlašćene potrošnje ili neplaćanja računa za utrošenu energiju, kao i korišćenje električne energije nakon raskida ili isteka ugovora o priključenju ili ugovora o snabdijevanju.

Akcija suzbijanja neovlašćene potrošnje električne energije biće nastavljena i u narednom periodu na području svih crnogorskih opština”, kazali su iz CEDIS-a

U elektronska brojila uloženo više od 100 miliona eura

U CEDIS-u su kazali da su gubici u padu, te da je ostvarena značajno veća potrošnja električne energije u odnosu na vrijednosti koje su ostvarene u 2020. godini.

”U prethodnom periodu pokrenuli smo niz projekata, sa akcentom na projekat ugradnje elektronskih brojila u koji je uloženo više od 100 miliona eura, zahvaljujući kojem je ostvareno smanjenje gubitaka sa 20,13 odsto u 2012. godini na manje od 13 odsto u 2021. godini”, saopšteno je iz CEDIS-a.

Kako su objasnili, raspolažu sa najmodernijom opremom za utvrđivanje neovlašćenih aktivnosti na mjernim mjestima, dok radnje na terenu sprovode stručne ekipe sa višegodišnjim iskustvom, upoznate sa svim vidovima neovlašćenog preuzimanja električne energije i detaljnim informacijama o karakteristikama konzuma, naročito o problematičnim područjima.