Konkurs za izbor prvog čovjeka Uprave za šume

Kalač bi opet u fotelju direktora

Bivši direktor UZŠ Nusret Kalač smijenjen je nakon što je izvještaj o radu te uprave za 2020. godinu, prema ocjeni Vlade, pokazao nepravilnosti u radu koje mogu nanijeti štetu državi u iznosu više miliona eura. Kalačevo ime je i u prijavi SDT-u zbog koncesije “Vektri Jakić” za eksploataciju šuma gdje je država ostala uskraćena za 12 miliona eura

30234 pregleda 319 reakcija 15 komentar(a)
Kalač, Foto: Arhiva Vijesti
Kalač, Foto: Arhiva Vijesti

Na konkurs za direktora Uprave za šume (UZŠ) sedam kandidata je ispunio uslove Srđan Pejović, Joveta Terzić, Nusret Kalač, Danko Popović, Branko Janković, Pavle Međedović i Branko Pejović, podaci su Uprave za kadrove.

Uprava za kadrove će, prema zakonskoj proceduri, sprovesti provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata prije konačnog izbora direktora.

Vlada je Pejovića u oktobru prošle godine izabrala za vršioca dužnosti direktora Uprave za šume. On je na to mjesto došao nakon što je krajem februara 2021. Vlada smijenila Kalača sa mjesta direktora. Kalača je bivša Vlada premijera Duška Markovića imenovala za direktora UZŠ 2016. godine i na tu poziciju je 2019. godine reizbran.

Razlog smjene

Povod za razrješenje Kalača, kako je objasnio tada izvor “Vijesti” iz Vlade, bio je Izvještaj o radu Uprave za šume za 2020. godinu koji sadrži niz činjenica koje nedvosmisleno ukazuju na nepravilnosti u radu te Uprave, a koje su apsolutno morale poteći od strane starješine organa, odnosno direktora Kalača ili su bile urađene uz njegovo odobravanje.

”Takvo postupanje može nanijeti štetu državi koja se procjenjuje u iznosu od više miliona eura. UZŠ, kojom je do danas rukovodio Kalač, bez prethodne saglasnosti ili ovlašćenja Vlade zaključivala je sporazume i anekse ugovora sa koncesionarima i korisnicima šuma, čime su prekoračena ovlašćenja. Na ovaj način UZŠ je samostalno raspolagala državnom imovinom, a što je u suprotnosti sa zakonom,” rekao je izvor “Vijesti”.

Kalač, funkcioner DPS-a, bio je dugogodišnji predsjednik Opštine Rožaje. U DPS-u je bio na pozicijama član Glavnog odbora i član predsjedništva DPS-a.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Stijović je prošle godine Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) dostavio dokumentaciju sa prijavom u vezi sa koncesionim ugovorom zaključenim sa kompanija “Vektra Jakić” za korišćenje državnih šuma. Resor Stijovića je u prijavi naznačio da je više nekadašnjih direktora UZŠ, ministara poljoprivrede i predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić svojim protivpravnim postupanjem u slučaju “Vektre Jakić” nanijelo višemilionsku štetu državi.Na tom spisku se nalazi i ime Kalača.

Šta piše u prijavi SDT-u

”Ministarstvo je SDT-u ukazalo na propuste u vezi sa ugovorom koje je utvrdilo u okviru svoje nadležnosti. Priloženi dokazi jasno ukazuju na to da su određena lica UZŠ, nekadašnjeg ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić i postupajuće sudije tog suda protivpravnim postupanjem nanijeli višemilionsku štetu državi. Od dodjeljivanja koncesije i zaključenja ugovora, prema ocjeni ministarstva, više nekadašnjih direktora UZŠ, ministara poljoprivrede, sudija Privrednog suda na čelu sa predsjednikom tog suda, kršenjem zakona, drugih propisa i opštih akata, počinjene su povrede pravila postupka, prekoračena ovlašćenja i propuštano je vršenje dužnosti. To je za posljedicu imalo nezakonito dodjeljivanje šuma na korišćenje i nezakonite sječe šuma i višemilionske dugove za koje je upitno da li su naplativi. U prijavi je potencirano da se mora sagledati i odgovornost ‘Vektre Jakić’ injenog vlasnika Dragana Brkovića “, rečeno je ranije zvanično “Vijestima” u Ministarstvu poljoprivrede čija je računica da je država u ovom slučaju ostala uskraćena za 12 miliona eura.

U prijavi je ukazano da “Vektra Jakić” nije plaćala koncesionu nadoknadu u dužem vremenskom periodu od maja 2009. godine do maja 2011. godine, kao i od kraja 2011. godine do 2018. godine, ali im je UZŠ i pored toga uredno dodjeljivala novu drvnu masu, umjesto da raskine ugovor i oduzme koncesiju, što joj je bila obaveza. Period na koji ukazano u prijavi obuhvata i dešavanja za vrijeme mandat Kalača u UPŠ.

Iz Ministarstva su kazali da prema podacima iz Izvještaja o radu za 2020. godinu UZŠ je sa “Vektrom Jakić” zaključila Sporazum na osnovu koga je tom preduzeću omogućeno korišćenje šuma u pljevaljskoj opštini po cijenama i uslovima koncesionog ugovora koji je raskinut 2019. godine. Uz to, da je UZŠ prošle godine omogućila kompaniji da vrši avansna plaćanja, za šta nema osnov u bilo kom propisu, pa čak ni u odredbama raskinutog ugovora.

Kalač tužio UZŠ jer sam sebi nije dao godišnji odmor

Pejović je u januru ove godine saopštio da je Kalač tužio UZŠ jer sam sebi nije dao godišnji odmor.

”Bivši direktor Uprave za šume podnio je tužbu, tražeći naknade u iznosu od 6.846 eura za navodno neiskorišćene odmore za pet godina kada je bio direktor”, istakao je Pejović.

On je dodao da je u cijelom tom periodu (2016, 2017, 2018, 2019, 2020), Nusret Kalač bio direktor UZŠ, te da je njegova obaveza, između ostalog, bila da odgovara za zakonitost rada uprave, kao i da odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom.

”Ova tužba je s obzirom na to da je Kalač pravnik, pokušaj pravne malverzacije i izigravanje činjenica zarad sticanja imovinske koristi na štetu UZŠ”, zaključio je Pejović.