Rekordni iznosi depozita

Građani u bankama drže milijardu i po

Firme uzele više kredita za ulaganja a manje za likvidnosti, kod građana rast kredita za potrošnju

6291 pregleda 4 komentar(a)
Centralna banka, Foto: Luka Zekovic
Centralna banka, Foto: Luka Zekovic

Depoziti u crnogorskim bankama na kraju februara iznose 4,3 milijarde eura, i nalaze se na rekordnom nivou, dok su depoziti građana narasli na skoro milijardu i po, pokazuju podaci Centralne banke.

Sadašnji iznos ukupnih depozita je za 880 miliona veći nego na kraju februara prošle godine. Za isti period iznos ukupno odobrenih kredita povećan je sa 3,2 na 3,4 milijarde.

U bankama na kraju februara privatne domaće kompanije su držale 1,05 milijardi eura depozita - 180 miliona više nego lani, a državne kompanije 208 miliona ili 50 miliona više. Vlada i javne uprava u bankama sada imaju 269 miliona - 40 miliona višene nego prije godinu, a domaće stanovništvo 1,46 miijardi ili 210 miliona više... Strane firme u domaćim bankama imaju 426 miliona, dok strani građani kod nas drže 750 miliona eura. U odnosu na isti mjesec prošle godine strane firme su povećale depozite za 150 miliona, a strani građani za 250 miliona.

Od ukupnih depozita domaćeg stanovništa na depozite po viđenju odnosi se milijardu eura, dok su do tri mjeseca oročena 22 miliona, od tri mjeseca do godinu 215 miliona, od jedne do tri godine 179 miliona, a preko tri godine 39 miliona. Najviše su porasli deoziti građana po viđenju sa 786 miliona na milijardu i tri miliona, dok su ostali na približno istom nivou.

Banke su u februaru izdale novih kredita u vrijednosti od 103 miliona eura, što je za 50 miliona više nego u januaru ove godine a za 30 više negu u februaru prošle godine. Od ukupne sume novih kredita, najviše je bilo gotovinskih, 31 milion, od čega 26 miliona građanima i pet miliona privredi. U februaru prošle godine građani su uzeli 15 milion eura gotovinskih kredita, a firme milion i po.

Za likvidna sredstva firmama su odobreni krediti vrijedni 28 miliona eura, šdok je lani ta suma bia 35 miliona. Iznos kredita za refinansiranje pali su sa 10,2 na 4,3 miliona, dok su povećani za nabavku osnovnih sredstava sa 6,7 na 14,7 i stambeni sa 3,8 na 9,8 miliona eura.

Ovo pokazuje da firme imaju manje potrebe za kreditima za likvidnost i refinansiranje, već da razmišljaju o investiranju, dok građani zbog povećanja zarada usljed programa “Evropa sad” uzimaju više kredita za potrošnju.

Nastavljen blagi pad prosječne kamate

Prosječna efektivna kamatna stopa na kredite odobrene u februaru iznosila je 6,01 odsto, dok je u istom mjesecu lani bila 6,09 odsto.

Prosječna kamata koju je uzimala privreda lani je u februaru iznosila 5,63 odsto, a sada je bila 4,83 odsto, dok je za fizička lica smanjena sa 7,64 na 7 odsto.

Prema namjeni, na kredite za likvidna sredstva kamata je povećana sa 5,55 na 6,13 odsto, za refinansiranje obaveza sa 6,09 na 7,83 odsto,.. dok je za ovaj period došlo do smanjenja stopa za novoodobrene kredite za nabavku osnovnih sredstava sa 4,64 na 3,42 odsto, za gotovinske sa 8,5 na 7,8 odsto, stambene 4,88 na 4,72 odsto...