"Džek Pot" podnio krivičnu prijavu protiv Spajića: "Pritiskao da se utvrdi da ne postoji osnov za produženje koncesije"

Kompanija Džek Pot je navela u krivičnoj prijavi da na osnovu ostvarenog uvida u relevantna akta smatra da "postoji osnovana sumnja da su pojedina dokumenta u spisima predmeta, koji je formiran povodom zahtjeva za produženje koncesije, falsifikovana, mijenjanja ili preuređivana"

14371 pregleda 34 reakcija 7 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Kompanija "Džek Pot", podnijela je Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) Crne Gore krivičnu prijavu protiv ministra finansija i socijalnog staranja Milojka Spajića i drugih državnih službenika u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja (MFSS) i Upravi prihoda i carina (UPC) Crne Gore – Sektoru za igre na sreću.

To je saopšteno iz Udruženja priređivača igara na sreću (UPIS) – "nevladine organizacija (NVO) koja okuplja privredna društva koja se bave djelatnošću priređivanja igara na sreću, pravne, ekonomske i druge eksperte iz ove oblasti kao i druga fizička i pravna lica", a kompanija "Džek Pot" je članica te NVO.

U krivičnoj prijavi se navodi da je "prijavljeni Spajić u slučaju zakonitog, urednog, blagovremenog i pravno valjanog zahtjeva kompanije "Džek Pot" u vezi sa koncesijom za priređivanje kazinskih igara na sreću u kazinu The Queen of Montenegro u Hotelu Falkensteiner u Bečićima, konitinuirano vršio pritisak na službena lica Uprave prihoda i carina-Sektora za igre na sreću da suprotno zakonu i zakonom propisanim procedurama utvrde da ne postoji mogućnost i osnov za produženje koncesije, da onemoguće Vladu Crne Gore da u zakonitoj proceduri i rokovima donese odluku, te da sa tim nezakonitim postupanjem nastavlja i nakon odluke nadležnog suda".

Spajić
Spajićfoto: Luka Zeković

"Prijavljeni Spajić je bio svjesan i znao da vrši pritisak na organ koji po zakonu nije nadležan da daje predlog odluke niti da odlučuje, kako je to slučaj, imajući u vidu da je jedini nadležan organ za donošenje odluke u ovoj upravnoj stvari Vlada Crne Gore, na predlog nadležnog ministarstva, koje je dužno da u saradnji sa Generalnim sekreterijatom Vlade, Komisijom za ekonomsku politiku i Sekretarijatom za zakonodavstvo, sačini predlog odluke sa obrazloženjem i dostavi ga Vladi radi odlučivanja, što nije učinjeno", navodi se u krivičnoj prijavi.

U saopštenju se dodaje da su kao dokaz navedene javne izjave Spajića na konferencijama za medije i u medijima te više akata u koje je izvršen uvid.

Povezani članci

17. Mart 2022.

Spisi o dva miliona u rukama tužioca

"Kompanija "Džek Pot" je navela u krivičnoj prijavi da na osnovu ostvarenog uvida u relevantna akta smatra da "postoji osnovana sumnja da su pojedina dokumenta u spisima predmeta, koji je formiran povodom zahtjeva za produženje koncesije, falsifikovana, mijenjanja ili preuređivana". U konkretnom slučaju, u postupku po podnijetom zahtjevu za dodjelu koncesije, navodi se u krivičnoj prijavi Specijalnom državnom tužilaštvu, više državnih službenika i funkcionera je napravilo namjerne propuste preduzimanjem nepravilnih, neosnovanih i nezakonitih radnji što je predmet krivične prijave koju je kompanija "Džek Pot" podnijela Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici 16. marta 2022. godine. U krivičnoj prijavi se predlaže saslušanje više bivših i sadašnjih državnih službenika u svojstvu svjedoka", piše u saopštenju UPIS koje potpisuje Tijana Perović, predsjednik.

"U vezi sa svim prethodno navedenim, zahtjevamo da se sprovede opsežna istraga protiv prijavljenog i drugih lica, kako bi se utvrdile namjere i stvarni motivi nepostupanja, nezakonitog i neblagovremenog postupanja“, navodi se u krivičnoj prijavi kompanije "Džek Pot podnijetoj Specijalnom državnom tužilaštvu Crne Gore protiv ministra finansija i socijalnog staranja Milojka Spajića i drugih lica", zaključuje se.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) formiralo je ranije predmet povodom sporne koncesije firme "Džek Pot za kazino u hotelu Falkeinstener u Bečićima.

Povezani članci

26. Mart 2022.

SDT formirao predmet za "Džek Pot"

Vlada Crne Gore je 31. marta obavezala Upravu prihoda i carina da joj u roku od pet dana dostavi predlog odluke o zahtjevu "Džek Pota" za produženje koncesije za priređivanje igara na sreću u kazinu hotela Falkensteiner u Bečićima.

Uprava prihoda i carina, kojom rukovodi v.d. direktorka Milena Petričević, saopštila je ranije da je njena unutrašnja kontrola "utvdila činjenično stanje" u predmetu za zahtjev za dodjelu koncesije kompaniji "Džek Pot" i da je donijela četiri mjere tim povodom.

Bonus video: