Pljevaljski Rudnik uglja planira eksploataciju uglja iz ležišta Glisnica

Potvrđene su rezerve od 1,7 miliona tona, direktor pljevaljskog Rudnika kaže da će pokušati da nabave mehanizaciju za rad na novom kopu

11478 pregleda 5 komentar(a)
Površinski kop Potrlica, Foto: Goran Malidžan
Površinski kop Potrlica, Foto: Goran Malidžan

Pljevaljski Rudnik uglja planira da do kraja ove ili početkom naredne godine počne eksploataciju uglja iz ležišta Glisnica, u istoimenom selu.

To je “Vijestima” potvrdio Milan Lekić, izvršni direktor Rudnika uglja kojem je država odobrila koncesiju za eksploataciju ležišta udaljenog od Pljevalja 18, a od Gradca 7 kilometara.

To bi bilo prvi put da Rudnik uglja ekslopatiše ugalj na većoj udaljenosti od glavnog kopa Potrlica.

Na prostoru od tri kilometra dužine i 800 metara širine nalaze se potvrđene rezerve uglja od 1,7 miliona tona, kalorijske vrijednosti 9.384 kilodžula po kilogramu.

U Državnom planu eksploatacije mineralnih sirovina do 2028. navedeno je da je ugljeni sloj ležišta u Glisnici uglavnom promjenljivog kvaliteta i moćnosti. Minimalna debljina uglja je 20 centimetara u istočnom dijelu basena, a najveća moćnost je u zapadnom dijelu i kreće se od 15 do 18 metara.

Da bi se otkopalo 1,7 miliona tona uglja, potrebno je otkopati oko 4,2 miliona metara kubnih otkrivke.

Vlada je na posljednjoj sjednici ovlastila ministra kapitalnih investicija Mladena Bojanića da sa izvršnim direktorom Rudnika uglja potpiše aneks Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mrkolignitnog uglja u Glisnici, koji je potpisan još 2009.

Lekić je kazao da će se godišnje u Glisnici otkopavati oko 300.000 tona uglja koji će kamionima biti dovožen do Pljevalja.

Naveo je da će kada krene eksploatacija uglja u Glisnici, smanjiti dinamiku eksploatacije uglja u Potrlici, s obzirom na to da je planirano da do kraja 2024. Rudnik vrati tok Ćehotine približno ranijem toku.

Teško je nabaviti mehanizaciju: Milan Lekić
Teško je nabaviti mehanizaciju: Milan Lekićfoto: Rudnik uglja Pljevlja

Zbog napredovanja rudarskih radova, prije nekoliko godina izmješteno je korito rijeke Ćehotine koje je prolazilo kroz kop Potrlica.

Prije početka eksploatacije, Rudnik će morati da odradi eksproprijaciju nepokretnosti u Glisnici što, smatra Lekić, neće biti veliki problem s obzirom na to da na području budućeg kopa nema puno izgrađenih građavinskih objekata.

Lekić kaže da će kompanija pokušati da nabavi mehanizaciju potrebnu za rad na kopu u Glisnici, ali da ne zna da li će uspjeti u tome jer je trenutno na tržištu teško nabaviti tu vrstu mehanizacije.

”Ukoliko ne uspijemo da nabavimo mehanizaciju, ne isključujem i mogućnost da angažujemo i mehanizaciju trećih lica”, rekao je Lekić.

Koncesiju za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju uglja Vlada je Rudniku uglja dala na period od 1. aprila ove do 1. aprila 2029.

Predviđeno je da Rudnik u roku od 60 dana od dana zaključenja aneksa ugovora dostavi bankarsku garanciju u iznosu od 324.000 eura, kao sredstvo obezbjeđenja svih ugovornih obaveza, a to će biti u obavezi da radi svake godine trajanja koncesije.

Na ime stalnog dijela koncesione naknade, Rudnik uglja će biti u obavezi da od 1. januara 2023. do 1. januara 2027. uplati 1,6 miliona eura, u godišnjim ratama.

Na lokaciji budućeg kopa većinom je poljoprivredno zemljište sa manjim šumskim površinama i malim brojem stambenih objekata. Kroz istražno-eksploatacioni prostor ležišta protiče Glisnička rijeka.

Rudnik će nakon završetka eksploatacije morati da uradi sanaciju i rekultivaciju površina na kojima su izvođeni radovi.

Prije nekoliko godina urađene su izmjene i dopune prostornog plana opštine Pljevlja, čime su stvorene pretpostavke za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju objekata u okviru granica eksploatacije za potrebe Rudnika i za uključenje na postojeću saobraćajnu, elektro i vodovodnu infrastrukturu.

U državnom planu eksploatacije mineralnih sirovina do 2028. godine navodi se da će nakon završetka eksploatacije ležišta Glisnica početi eksploatacija ležišta Otilovići, kao potreba homogenizacije uglja potrebnog Termoelektrani “Pljevlja”.

Bonus video: