ŠEF SEKTORA ZA IGRE NA SREĆU ODGOVORIO DIREKTORICI I PISAO MINISTARSTVU:

Ćetković: Petričević krši zakon i urušava UPC

Ćetković naveo da je unutrašnja kontrola predložila mjere kojima se nanosi šteta državi

9824 pregleda 25 reakcija 25 komentar(a)
Zbog nepostupanja “Džek Pot” nastavio da radi bez plaćanja koncesije od dva miliona eura:  UPC, Foto: BORIS PEJOVIC
Zbog nepostupanja “Džek Pot” nastavio da radi bez plaćanja koncesije od dva miliona eura: UPC, Foto: BORIS PEJOVIC

Vršilac dužnosti pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina (UPC) za Sektor igara na sreću Andrija Ćetković uputio je dopis vršiteljki dužnosti direktorice UPC Mileni Petričević u kojoj je upozorava da u slučaju afere “Džek Pot” svojim postupcima krši zakon, narušava kredibilitet te institucije i potencijalno pravi višemilionsku štetu državi.

Dopis je poslao i na više adresa u Ministarstvu finansija, uključujući i ministra Milojka Spajića, koje vrši nadzor nad Upravom prihoda i carina, kao odgovor na sapštenje direktorice Petričević od 31. marta pod naslovom “Petričević: Disciplinski postupak protiv pet službenika Sektora za igre na sreću”, a “Vijesti” su u njega imale uvid.

Kompaniji “Džek Pot”, čiji su vlasnici Branislav Brano Mićunović i Sava Džigi Grbović, je 18. februara ove godine istekla i produžena koncesija za kazino u hotelu “Falkeinstener” u Bečićima (bivši “The Queen of Montenegro”), i prema zakonu mogli su samo dobiti novu koncesiju za koju treba da plate dva miliona eura. Međutim, Petričević nije na vrijeme Ministarstvu finansija proslijedila Ćetkovićevo rješenje kojim se konstatuje istek koncesije, zbog čega je “Džek Pot” pred Privrednim sudom dobio spor protiv države kojim nastavlja rad i bez plaćanja naknade dok se pravosnažno ne riješi spor po naknadnoj tužbi te firme protiv države. Vlada je u četvrtak zatražila od direktorice Petričević da u roku od pet dana dostavi predlog odluke o koncesiji za “Džek Pot”.

”Kako navodite, Vaša unutrašnja kontrola, navodno je utvrdila činjenično stanje u predmetu za dodjelu koncesije kompaniji “Džek Pot” za kazino “The Queen of Montenegro”, te potvrdila Vaš raniji i jasno izrečen stav, čime ste izgleda već prejudicirali ishod ove kontrole. Unutrašnja kontrola je prije svega državna i pripada ovom organu - Upravi prihoda i carina, te u skladu sa tim treba da radi potpuno nepristrasno, profesionalno i da veoma dobro poznaje pozitivno pravnu regulativu, ali je ista u svemu izgleda postupala po unaprijed utvrđenim nalozima i scenariju kojima se nažalost krše i zakoni, te predlažu mjere koje su protivne propisima države Crne Gore. Time se krši i svaki etički i poslovni kodeks, nanosi šteta državnim interesima, Upravi prihoda i carina, a najviše se pokušava nanijeti šteta Sektoru za igre na sreću, te time i ukaljati čast i ugled, kao i integritet svih službenika koji rade u njemu, uključujući na kraju i moju malenkost”, naveo je Ćetković.

On zamjera i što su o disciplinskom postupku saznali iz medija, umjesto od pretpostavljenog, kako je predviđeno zakonom.

Ćetković navodi i da njegov sektor već duže vrijeme trpi opstrukcije od direktorice Petričević, kao što su zadržavanje predmeta na potpis i do mjesec dana, kašnjenje u prosljeđivanju akata iz centrale UPC, kontinuirano postavljanje vrlo kratkih rokova prilikom upućivanja radnih naloga, ponavljanje zahtjeva za dostavu već proslijeđene dokumentacije, izostanak odgovora na upite...

On piše da su svi službenici tog sektora uključeni u postupak po zahtjevu za produženje koncesije kompaniji “Džek Pot” postupali krajnje profesionalno i savjesno, u skladu sa zakonom i nalozima direktorice Petričević, kao i da nije jasno na kojim činjenicama je baziran predlog o pokretanju disciplinskog postupka. Ćetković navodi i da se prema zakonu odluka o pokretanju disciplinskog postupka dostavlja i službeniku čija se odgovornost utvrđuje, što sada nije učinjeno.

On kaže da je druga mjera koju navodi Petričević u potpunosti neutemeljana, jer je više puta usmeno na sastancima i pismeno izvještavana o radu tima, svim preduzetim radnjama u predmetima a pogotovo o postupku za ovu koncesiju.

Treća mjera koju ja naredila unutrašnja kontrola, koju je formirala Petrićević, je da postupajući službenik Sektora za igre na sreću postupi po zahtjevu koncesionara i okonča upravni postupak i donese odgovarajuće rješenje u skladu za Zakonom o upravnom postupku.

”Ovom predloženom mjerom unutrašnje kontrole, predlaže se postupanje koje bi išlo u pravcu preuzimanja nadležnosti Vlade, a kojom bi ovlašćeni službenik direktno prekršio navedenu zakonsku normu. Sa navedenog razloga, predlažem Vam da dobro razmotrite kompetentnost i dobronamjernost predlagača ove mjere, koja ne samo da je zakonski neutemeljena, već u sebi sadrži direktan predlog za kršenje zakona”, naveo je Ćetković.

Četvrta mjera je da Sektor za igre na sreću sprovede postupak konkursa za dodjelu koncesije za priređivanje posebnih igara na sreću u kazinima. Ćetković navodi da bi za raspisivanje novog konkursa nadležna bila Uprava prihoda i carina.

On navodi ni da nije tačna tvrdnja Petričević da je predlog odluke za ovaj kazino sa kompletnim spisima, dostavljen Ministarstvu finansija bez njenog znanja, jer joj je sve detaljno bilo poslato na službeni mejl 26. 1. 2022. godine, ali kako nije bilo odgovora kompletni spisu su dostavljeni i fizički 1. februara, što je i zavedeno na arhivi.

Ako se pusti Džek Pot, i Maestralu vratiti dva miliona

Ćetković navodi da bi donošenje predloga odluke, kojim bi se omogućilo produženje već produžene koncesije, bio u suprotnosti sa pravnom regulativom i da bi indirektno proizvelo znatnu finansijsku štetu za državni budžet.

”Naime, nakon isteka produženja koncesije u trajanju od pet godina, koncesionaru “Maestral hotels and casinos” Budva je dodijeljena nova koncesija u trajanju od 10 godina, za koju je isti jednokratno uplatio dva miliona eura. Odlukom o još jednom produženju koncesije za koncesionara “Džek Pot” otvorila bi se mogućnost da pomenuti koncesionar traži povraćaj uplaćenih sredstava. Ovakvim postupanjem bi se uvela praksa dvojnih aršina i selektivnosti u postupanju države”, naveo je Ćetković.