KLIJENTI ADIKO BANKE SE ŽALILI NA PRESUDU

Viši sud odlučuje o „švajcarcima”

U rješenju Osnovnog suda se navodi da se tužioci (njih 267) obavezuju da banci na ime troškova isplate po 3.751 euro, a umješaču (faktoring kompaniji Heta) po 3.079 eura. Novac se mora uplatiti u roku od 15 dana od pravosnažnosti rješenja, u suprotnom će naplata biti prinudna
75 pregleda 2 komentar(a)
Švajcarski franci, Foto: Shutterstock
Švajcarski franci, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 18.10.2017. 19:06h

Centar za zaštitu potrošača (CEZAP) je u ime klijenata koji su uzeli kredite u švajcarskim francima kod Adiko banke podnio žalbu Višem sudu na presudu Osnovnog suda da klijenti plate 1,3 miliona eura po osnovu troškova parničnog postupka.

Podgorički Osnovni sud je krajem jula odbacio kolektivnu tužbu protiv nekadašnje Hipo Alpe Adria banke. Obrazloženje suda za tu odluku je da pošto je usvojen Zakon o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure, prestaje pravni interes tužilaca (klijenata) za donošenjem sudske odluke po zahtjevu koji je istaknut u tužbi.

Advokat CEZAP-a Dragomir Ćalasan za “Vijesti” je kazao da je odluka Osnovnog suda kontradiktorna i da očekuje da Viši sud uvaži žalbu i vrati predmet na ponovni postupak.

“Izreka sudije Osnovnog suda je skandalozna, a još je skandaloznije odluka o troškovima postupka. Očekujemo brzo reagovanje Višeg suda”, kazao je Ćalasan.

U rješenju Osnovnog suda se navodi da se tužioci (njih 267) obavezuju da banci na ime troškova isplate po 3.751 euro, a umješaču (faktoring kompaniji Heta) po 3.079 eura. Novac se mora uplatiti u roku od 15 dana od pravosnažnosti rješenja, u suprotnom će naplata biti prinudna.

Zakonom o konverziji iz avgusta 2015. godine i izmjenama iz 2016. godine definisano je da Adiko banka i Heta, kojoj je banka ustupila dio kredita, konvertuju kredite po uslovima koji su važili na dan kada su sklopljeni, odnosno, sa fiksnom kamatnom stopom od 8,2 odsto na godišnjem nivou i bez zatezne kamate.

“Za zaključak suda o nepostojanju pravnog interesa tužilaca za donošenjem meritorne odluke u ovoj pravnoj stvari dovoljna je činjenica da je specijalnim zakonom korisnicima kredita data mogućnost da kroz vansudski prihvat ponude novog ugovora, postignu ništa manju pravnu korist od one koju bi ostvarili eventualno izdejstvovanom povoljnom presudom u predmetnoj pravnoj stvari”, piše u rješenju.

Tužbu protiv Adiko banke klijenti su podnijeli u maju 2013, a Zakon o konverziji je usvojen u avgustu 2015, a njegove izmjene 2016.

Banka je kredite u švajcarskim francima odobravala 2007. i 2008. godine, a klijentima su kasnije zbog promjene kursa rate značajno uvećane. U zemljama regiona klijenti su dobijali pravosnažne sudske presude protiv Adiko banke.