zadužili mki da formira pregovarački tim

Traže partnera za prodaju 10 odsto akcija EPCG

Vlada usvojila Informaciju o rješavanju pitanja daljeg statusa sopstvenih akcija Elektroprivrede

12020 pregleda 10 komentar(a)
Foto: Svetlana Mandić
Foto: Svetlana Mandić

Ministarstvo kapitalnih investicija je zaduženo da formira Pregovarački tim koji će zastupati Elektroprivredu u pronalaženju strateškog partnera kojem će biti prodato 10 odsto akcija EPCG.

To se navodi u Informaciji o rješavanju pitanja daljeg statusa sopstvenih akcija Elektroprivrede, koju je Vlada juče usvojila.

U Informaciji se navodi da je EPCG akcionarsko društvo u kome je država vlasnik 88,65 odsto akcijskog kapitala, a od 26. septembra 2019. godine po osnovu istog ima 98 odsto upravljačkih i svih ostlih akcija koje iz toga proizilaze.

“EPCG je na 26.09.2019. godine stekla 11.813.238 sopstvenih akcija koje su vrijednosti 10 odsto osnovnog kapitala. Ove akcije ne daju pravo glasa, pravo na dividendu i druga prava i ne računaju se u kvorum Skupštine pa Država kao većinski akcionar po tom osnovu de facto stiče uvećano učešće u EPCG”, saopšteno je iz Vlade.

Te akcije EPCG je stekla odlukama Skupštine akcionara odnosno većinskog vlasnika – Države i Odbora direktora u postupku realizacije odredbi Ugovora o izvršenju put opcije zaključenog između države i kompanije A2A.

“EPCG je dužna, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, iste otuđiti u roku od tri godine (najkasnije do 26. 09. 2022. godine) ili će biti poništene uz adekvatno smanjenje akcijskog kapitala. Tim povodom, zadužena je Elektroprivreda da nastavi sa postupkom otuđenja sopstvenih akcija putem prodaje strateškom partneru, kao poznatom sticaocu, kako ne bi došlo do umanjenja kapitala i gubitka uloženih novčanih sredstava društva. Rok za realizaciju obaveze je 30. jun 2022. godine. Kompanija je zadužena i da obezbijedi procijenu investicione, fer tržišne i tržišne vrijednosti sopstvenih akcija, kroz Elaborat urađen od strane referentnog ovlašćenog obrađivača. Ministarstvo kapitalnih investicija je zaduženo da formira Pregovarački tim koji će zastupati Elektroprivredu u postupku pronalaženja strateškog partnera sa jasno definisanim kriterijumima prilikom izbora”, zaključuje se u Informaciji Vlade.

Vlada je usvojila i Informaciju o učešću Crne Gore na svjetskoj izložbi Expo 2025 Osaka.

U Informaciji se navodi da će se naredna svjetska izložba održati u Osaki, u periodu od 13. aprila do 13. oktobra 2025. godine pod krovnom temom Dizajniranje društva budućnosti za naše živote, koja obuhvata tri podteme - Spašavanje života, Osnaživanje života i Povezivanje života.

„Expo 2025 Osaka biće prilika da se sagleda dosadašnji napredak u postizanju UN ciljeva održivog razvoja i ubrzaju inicijative koje su usmjerene ka ispunjenju navedenih ciljeva i da se podrži stvaranje društva zasnovanog na principima održivosti, inkluzivnosti i različitosti“, dodaje se u saopštenju.

Tema Expo 2025 treba da donese odgovore na izazove vremena u kojem živimo, a koje karakterišu pojave novih društvenih izazova, uključujući produbljivanje ekonomskog jaza i pojačani sukobi, ali i razvijanje naučnih tehnologija, uključujući vještačku inteligenciju i biotehnologiju koje bi trebalo da donesu pozitivne promjene, poput produženja životnog vijeka.

„S tim u vezi, Vlada je zadužila Ministarstvo ekonomskog razvoja da koordinira projektne aktivnosti i da potvrdi učešće Crne Gore na svjetskoj izložbi Expo 2025 Osaka“, dodaje se u saopštenju.

Vlada je usvojila i Informaciju o realizaciji javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta Platac u Opština Kotor.

U Informaciji se konstatuje da je u postupku javnog nadmetanja dostavljena jedna ponuda, i to kompanije Carinvest iz Kotora, koja je, nakon sprovedenog vrednovanja po osnovu utvrđenih kriterijuma, od Tenderske komisije dobila status prvorangiranog ponuđača, sa dodijeljenih 100 bodova.

S tim u vezi, Vlada je donijela odluku o dodjeli koncesije Carinvestu, prihvatila ugovor o koncesiji i ovlastila ministra kapitalnih investicija da ga u ime Vlade potpiše.