Kanalizacija za četiri naselja u Nikšiću i kolektor kraj Bistrice

Obezbjeđena donacija od 624 hiljade eura za pripremu studije izvodljivosti sa Cost-benefit analizom, glavnog projekta, procjene uticaja na životnu sredinu i tenderske dokumentacije

3202 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Luka Zeković
Foto: Luka Zeković

Državna kompanija "PROCON", koja se bavi implementacijom projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine, obezbjedila je bespovratna sredstva od 624 hiljade eura za izradu projekta unapređenja sistema za upravljanje komunalnim otpadnim vodama u Nikšiću.

Novac će biti iskorišćena za pripremu studije izvodljivosti sa Cost-benefit analizom, glavnog projekta, procjene uticaja na životnu sredinu, kao i pripremu tenderske dokumentacije.

Kako je saopšteno iz ove kompanije na čijem čelu je Valerija Saveljić, novo rukovodstvo Opštine Nikšić je izrazilo spremnost za realizaciju projekta II faze kanalizacione mreže, kojim će biti planirana izgradnja nove kanalizacione infrastrukture u četiri prigradska naselja, kao i kolektora uz rijeku Bistricu, čime će otpadne vode iz ovih naselja biti odvedene do izgrađenog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Nikšiću.

"Opština Nikšić je prepoznala PROCON, sa dugogodišnjim iskustvom u realizaciji komunalnih infrastrukturnih projekata, pa je nakon višegodišnje pauze obnovljena saradnja ove dvije institucije, a sve u cilju unapređenja infrastrukture za prikupljanje i tretman otpadnih voda u Nikšiću i doprinosa zaštiti životne sredine u drugoj najvećoj opštini u Crnoj Gori. U cilju stvaranja preduslova za realizaciju projekta, PROCON je inicirao aktivnosti na pripremi aplikacionog formulara za obezbjeđivanje bespovratnih sredstava od strane Zapadnobalkanskog investicionog okvira (WBIF), obezbijedio neophodnu podršku Evropske investicione banke i Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, i u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Opštinom Nikšić i Kancelarijom za evropske integracije, za veoma kratko vrijeme pripremio aplikacioni formular za obezbjeđivanje bespovratnih sredstava u okviru 27. poziva WBIF-a za pripremu projektne dokumentacije. Na trećem sastanku Operativnog odbora WBIF-a koji je održan 21-22.06.2022. godine u Rimu, Crnoj Gori je za pripremu i sprovođenje ovog infrastrukturnog projekta odobreno 624.105 eura bespovratnih sredstava, što predstavlja nastavak podrške od strane EU u kontekstu sprovođenja Ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan. Ovaj projekat je nastavak aktivnosti PROCON-a na obezbjeđivanju bespovratnih sredstava za finansiranje infrastrukturnih projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine, čime PROCON nastavlja da pruža podršku državi Crnoj Gori i lokalnim samoupravama u okviru svojih nadležnosti, a na dobrobit svih građana Crne Gore", saopštili su iz PROCON-a.

Ova kompanija je do sada obezbjedila preko 40 miliona eura za realizaciju projekata iz ove oblasti.

Bonus video: