Sporan obračun poreza u NLB banci

Iz banke odbacuju navode smatrajući ih nečuvenim i neutemeljenim

15728 pregleda 10 komentar(a)
Jedan postupak u Ministarstvu finansija, a drugi u Specijalnom tužilaštvu (arhiva/ilustracija), Foto: Luka Zekovic
Jedan postupak u Ministarstvu finansija, a drugi u Specijalnom tužilaštvu (arhiva/ilustracija), Foto: Luka Zekovic

Uprava prihoda i carina (UPC) podnijela je krivičnu prijavu protiv NLB banke Podgorica, izvršnih direktora i drugih odgovornih zaposlenih u toj banci zbog sumnji da su u periodu od 1. januara 2011. do 31. marta 2019. godine formirali kriminalnu grupu u cilju utaje poreza. Iz NLB banke odbacuju ove sumnje smatrajući ih nečuvenim i potpuno neutemeljenim, kao i da je drugostepeni postupak po žalbi na poresko rješenje UPC i dalje u toku kod Ministarstva finansija.

Sud dosudio veće zarade

UPC razloge za svoje sumnje vidi u činjenici da je grupa zaposlenih u ovoj banci pravosnažno dobila sporove da im zarade nisu obračunavane u skladu sa zakonom, već umanjene. Poreske vlasti su izračunale da je banka zakinula svoje radnike za ukupno 1,9 miliona eura tokom ovih osam godina, ali i da je država i Glavni grad na taj iznos trebalo da za poreze, doprinose i prireze dobije 800 hiljada eura. UPC smatra da je NLB banka za obračun zarada zaposlenima koristila obračunsku vrijednost koeficijenta u iznosu od 68 eura, a da je trebalo od 90 eura, zbog čega su stvorene ove razlike u iznosima na koje je trebalo izračunati poreze, doprinose i prireze.

Prema informacijama “Vijesti”, tužbe zbog umanjenja zarada pravosnažno je dobilo 82 zaposlenih, od ukupno oko 300, dok je sa oko 220 radnika banka dogovorila da se odreknu potraživanja i da ne pokreću sudske sporove. UPC u tome vidi namjeru da se izbjegne plaćanje poreza i doprinosa jer za dio radnika koji nisu pokrenuli tužbe nisu ispravili način obračuna zarada, odnosno nisu im uvećane pa time na taj iznos nisu plaćene ni dažbine. Poreske vlasti smatraju da se zaposleni mogu odreći svog dijela zarade, ali ne i dijela bruto zarade koju je na osnovu poreza, prireza i doprinosa trebalo da dobiju država i opštinske vlasti.

NLB: Postupak po žalbi je u toku

Iz NLB banke su “Vijestima” odgovorili da odbacuju sve ove optužbe.

”Smatramo nečuvenim i potpuno neutemeljenim odluku direktora UPC da podnese krivičnu prijavu protiv banke zbog navodne utaje poreza, ugrožavajući ugled jedne od najkredibilnijih institucija u državi, kao i njenih zaposlenih i oštro odbacujemo optužbe da smo počinili bilo kakvo krivično djelo ili kršenje propisa. Posebno zabrinjava činjenica da se podnošenje krivične prijave dešava u toku aktivnog postupka sa istom temom, u kome je banka dobila rješenje bez utvrđenog bilo kakvog iznosa i za čije je odlaganje izvršenja dobila saglasnost UPC, do rješavanja drugostepenog organa po žalbi koju je banka podnijela, a po kojoj još nije donesena odluka”, naveli su iz banke.

Za upravu banke je “bolna oklonost da se jedan dio zaposlenih odlučio da tuži banku za obračun zarada usljed drugačije interpretacije zahtjeva izmijenjene regulative u prethodnom periodu i bez obzira na činjenicu da su dobijali zarade o kojima su se dogovorili i ugovorili ih sa Bankom, a svakako su bile ne samo iznad minimalno propisane već i značajno iznad prosječne zarade u državi, koju je izmijenjena regulativa trebalo da obezbijedi”.

”Stav banke je bio da regulativa iz 2011. godine predviđa minimum zaštite zaposlenih u dijelu minimalne zarade, ne zahtijevajući eksplicitnu primjenu novog načina obračuna zarada, što je nažalost ostavilo pravni prostor za tužbe zaposlenih. Naglašavamo činjenicu da se ubjediljiva većina zaposlenih nije odlučila na ovaj neetički korak, što potvrđuje da smatraju da ni na koji način nisu bili oštećeni ili uskraćeni za ugovorenu zaradu. Svakako, i u navedenim slučajevima tužbi dobijenih od strane zaposlenih, banka je sve dalje aktivnosti sprovodila u skladu sa relevantnom poreskom regulativom na odgovoran način”, naveli su iz NLB.

NLB: Visoko smo na “bijeloj listi”

Iz banke navode da su kao uredan poreski obveznik, godinama na vrhu ‘’bijele liste’’ poreskih obveznika sa najvećim stepenom redovnosti u izmirivanju obaveza, i poštovanja poreskih propisa.

”Poslednja ažurirana ‘bijela lista’ od 250 poreskih obeveznika objavljena je početkom juna ove godine i na njoj NLB banka zauzima uzorno peto mjesto, kao jedan od najurednijih poreskih obaveznika. Navedeno, između ostalog, znači da kod tih obveznika prilikom sprovođenja postupaka inspekcijskog nadzora, nisu utvrđene bitne nepravilnosti koje bi ukazivale na bilo koji oblik poslovanja koje nije usklađeno sa propisima iz ovog područja. Pozivamo sve nadležne organe da sa najvećom pažnjom razmotre navedeni slučaj jer tumačenje i akcija UPC vjerujemo da zaslužuje reviziju i drugačiji pristup navedenoj problematici, pošto se kose sa savremenim, evropskim poslovnim tendencijama i praksom”, saopštili su iz NLB.

Oni navode da će nastaviti posvećeno da grade odnose sa svojim zaposlenima i klijentima, sa ciljem da uvijek bude njihov prvi izbor u rješavanju svih finansijskih i životnih izazova.

”Kao jedan od najvećih stranih investitora u Crnoj Gori, nastavićemo da sprovodimo svoju poslovnu strategiju sa krajnjim ciljem unapređenja kvaliteta života građana, upravo kroz brigu o zaposlenima i njihovim porodicama, svojim klijentima, dobavljačima, ali i bez izuzetka poštujući zakonodavstvo i institucije države Crne Gore, ali i uvodeći savremene procese poslovanja zasnovane na najboljoj evropskoj bankarskoj i poslovnoj praksi”, naveli su iz NLB.

Bonus video: