NA KONFERENCIJI "RAČUNOVODSTVENI I PORESKI PROPISI"

Ocjena Branislava Radulovića: Nacrt Zakona o privrednim društvima suprotan Zakonu o reviziji

"Nacrtom zakona o privrednim društvima predviđa se da u sastavu Komisije za reviziju bude nezavisni direktor što ne postoji u Zakonu o reviziji"
233 pregleda 3 komentar(a)
Branislav Radulović (Novine)
Branislav Radulović (Novine)
Ažurirano: 10.10.2017. 15:17h

Nacrt Zakona o privrednim društvima nije usklađen sa važećim Zakonom o reviziji, a uz to ne sadrži norme kojima se uređuje odbor za reviziju. To je istakao juče na konferenciji “Računodstveni i poreski propisi” član Senata Državne revizorske institucije i profesor Privrednog prava na Univerzitetu Mediteran Branislav Radulović.

Taj skup je organizovao Institut računovođa i revizora Crne Gore u saradnji sa Poreskom upravom.

Radulović je kazao da Nacrt zakona o privrednim društvima definiše da odbor direktora nekog društva od javnog interesa obavezno imenuje komisiju za reviziju što je suprotno zakonu o reviziji kojim je dedfinisano da je to posao skupštine akcionarskog društva.

“Nacrtom zakona o privrednim društvima predviđa se da u sastavu Komisije za reviziju bude nezavisni direktor što ne postoji u Zakonu o reviziji. Uz to, predlaže se da u Komisiji za reviziju njen predsjednik mora biti nezavisni direktor, a najmanje jedan član mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od društva. Važeći zakon o reviziji utvrđuje samo da najmanje jedan član revizorskog odbora mora imati znanje iz oblasti računovodstva i revizije i ne smije biti zaposleni, akcionar ili član organa upravljanja u pravnom licu”, objasnio je Radulović.

Izvršni direktor Instituta računovođa Rade Šćekić govorio je o rizicima u pravljanju - cijene, promjene kurseva stranih, kamatnih stiopa koje mogu da utiču na visinu prihoda društva.

“Kreditni rizik je da dužnici ne mogu da izmire dugovanja što bi imalo za rezultat gubitak društva”, naglasio je Šćekić.

Preporučujemo za Vas