Dabovićevog nasljednika ni na vidiku

Predsjedniku Senata DRI ističe devetogodišnji mandat krajem mjeseca. Skupština još nije pokrenula proceduru za izbor novog šefa vrhovne revizije

31441 pregleda 9 komentar(a)
Funkcija u Senatu doživotna:Aktuelni Senat DRI, Foto: Skupstina CG
Funkcija u Senatu doživotna:Aktuelni Senat DRI, Foto: Skupstina CG

Predsjedniku Senata Državne revizorske institucije (DRI) Milanu Daboviću krajem mjeseca ističe devetogodišnji mandat na toj poziciji, a Skupština do danas nije pokrenula proceduru za njegovog nasljednika.

Ako se predsjednik ne izabere do kraja jula, DRI će biti još jedna od grana vlasti koja će ući u v. d. stanje, kao što je sada slučaj sa sudstvom i tužilaštvom.

DRI je krajem januara ove godine obavijestila parlament da Daboviću ističe mandat i da je neophodno da na vrijeme pokrenu proceduru za izbor novog predsjednika.

”Vijesti” do zvaničnog odgovora iz parlamenta zašto nije pokrenuta procedura za rješenje ovog pitanja i kada će se ono naći na dnevnom redu, nijesu mogle doći, dok je nezvanično rečeno da je kočnica to što Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, čija je nadležnost ovo pitanje, nema predsjednika. Odborom je do izbora aktulene Vlade krajem aprila predsjedavao Vladimir Joković (SNP) koji je poslaničke klupe zamijenio mjestom potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede.

Prema zakonu o DRI predsjednik se imenuje na period od devet godina iz redova članova Senata koji se na toj pozicji biraju doživotno. Senat DRI broji pet članova, a u njemu je i peto mjesto upražnjeno od početka 2021. godine.

U Senatu DRI su, osim Dabovića, Nikola Kovačević, Zoran Jelić i Branislav Radulović.

”Odlukom Skupštine 30. jula 2013. godine Milan Dabović je imonovan na mjesto predsjednika Senata na period od devet godina. Senat DRI je na sjednici 21. januara ove godine konstatovao da mu mandat prestaje 30. jula ove godine istekom zakonskog perioda o čemu Vas obavještavamo kako bi nadležni skupštinski odbor blagovremeno pristupio selekciji i izboru novog predsjednika Senata radi pravovremenog preuzimanja prava i dužnosti koje ova funkcija sa sobom nosi”, navodi se u dopisu DRI zakonodavnoj vlasti u koji “Vijesti” imaju uvid.

Neophodno je da nadležno skupštinsko tijelo istekom mandata sadašnjem predsjedniku, piše u dopisu, konstatuje prestanak funkcije predsjednika i da donese novo rješenje o zaradi u visini koeficijenta, koje je u skladu s odredbama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru predviđeno za člana Senata DRI.

”Članom 33 Zakona o DRI je propisano da članove Senata imenuje i razrešava Skupština na predlog nadležnog tijela za poslove finansija. Iz redova Senata Skupština imenuje predsjednika na period od devet godina i ista osoba ne može biti imenovana za predsjendika Senata. Navedeno smatramo opravdanim uzimajući u obzir brojne obaveze na planu sprovođenja Godišnjeg plana revizije iz nadležnosti sektora kojim rukovodi predsjednik Senata, kao i na planu predstavljanja institucije i preuzimanja određenih poslova na međunarodnom nivou”, piše u dopisu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje, kako je definisano Zakonom o DRI, najstariji član Senata. Najstariji od preostala tri člana Senata koji bi mogli da zamijene Dabovića je, prema dostupnim biografijama na sajtu DRI, Kovačević.

DRI je samostalni i vrhovni organ državne revizije i prema zakonu niko ne smije da utiče na člana Senata u vršenju poslova utvrđenih ovim zakonom.

Prema Zakonu o DRI za člana Senata može biti imenovan crnogorski državljanin, diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista, koji pored opštih uslova utvrđenih zakonom ispunjava jedan od sljedećih uslova - položen pravosudni ispit ili ispit za državnog revizora i najmanje 10 godina radnog iskustva u struci ili najmanje 10 godina radnog iskustva u obavljanju odgovornih pravnih poslova u državnoj službi i položen ispit za državnog revizora i najmanje 10 godina radnog iskustva ili najmanje 10 godina radnog iskustva u obavljanju odgovornih poslova u javnim finansijama.

Stali kod razgovora sa kandidatima za petog člana

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet je jednoglasno u novembru prošle godine odlučio da pokrene proceduru za izbor petog člana Senata.

Na taj javni poziv stiglo je osam prijava koje su podnijeli: Danijela Papić, Veselin Bakić, Snežana Mugoša, Neli Ćuković, Jadranka Delibašić, Dubravka Mihailović, Milan Popović i Siniša Čađenović.

Procedura do kraja nije dovedena. Stalo se kod odluke da se s kandidatima obave razgovori.

Ćuković i Mihailović rade u Revizorskom tijelu Crne Gore. Delibašić, Popović i Čađenović su zaposleni u DRI, a Mugoša je bila pomoćnica ministra finansija za lokalnu samoupravu.

Bakić je nekadašnji gradonačelnik Opštine Andrijevica i poslanik SNP-a, a bio je i potpredsjednik ove partije.

Bonus video: