"Proljećna analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi"

Savjet za privatizaciju za prošlu i ovu godinu nije donio privatizacione planove

Kao najznačajnija aktivnost Savjeta ocijenjena je odluka o prelasku Ulcinjske solane u državno vlasništvo

3098 pregleda 1 komentar(a)
Nije bilo projekata privatno-javnog partnerstva: Zgrada Vlade, Foto: Luka Zeković
Nije bilo projekata privatno-javnog partnerstva: Zgrada Vlade, Foto: Luka Zeković

U 2021. i u prvoj polovini 2022. godine nije bilo značajnijih aktivnosti na planu privatizacije i realizacije projekata po modelu javno-privatnog partnerstva, a planovi privatizacije za prošlu i ovu godinu nijesu ni doneseni.

”Ostvarivanje većeg privrednog rasta, otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje, povećavanje investicija i izvoza, stvaranje boljih uslova za rast životnog standarda stanovništva, uz povećanje konkurentnosti crnogorske privrede, očekivani su efekti od privatizacionih aktivnosti. Međutim, sprovedeni privatizacioni procesi najčešće nijesu rezultirali željenim efektima”, piše u Vladinom dokumentu “Proljećna analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi”.

Analizom je predstavljena realizacija ekonomske i razvojne politike u 2021. i za prva tri mjeseca 2022. godine.

U analizi se navodi da je na osnovu aktivnosti Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte u novom sastavu i Komisije za procijenu tržišne vrijednosti imovine, koje je formirala prošla Vlada, postojala spremnost za suočavanje sa eventualnim propustima u privatizacionim postupcima u prethodnom periodu, u pogledu utvrđivanja stvarne tržišne vrijednosti privatizovanih kompanija u momentu privatizacije i u pogledu transparentnosti postupaka privatizacije.

Savjet je tako dostavio dokumentaciju u vezi s privatizacijom Elektroprivrede, Crnogorskog Telekoma i Rokšpeda - hotel Galeb, dok je na zahtjeve Specijalnog državnog tužilaštva i Uprave policije, Savjet dostavio izjašnjenje na dokumentaciju koja se odnosila na privatizaciju kompanija HTP “Boka” i upisa prava korišćenja u pravo svojine po zahtjevu preduzeća “Bajo Pivljanin”.

Uz to, Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je razmatrao i pitanja realizovanih investicija na poluostrvu Luštica, a sagledana je i realizacija aktivnosti koje su predviđene Ugovorom o dugoročnom zakupu Vojno-turističkog kompleksa Mediteran na Žabljaku za 2021. godinu.

”Konstatovano je da nijesu ispunjene odredbe ugovora koje se odnose na rokove za početak gradnje. Ustanovljeno je da je sporno i dobijanje građevinske dozvole za predviđeni projekat. U vezi sa tim, Vlada je zadužila nadležne institucije da sprovedu odgovarajuće aktivnosti u cilju prevazilaženja ovih problema. Takođe, Savjet je vršio i kontrolu izvedenih radova i nivoa uloženih sredstava, u skladu sa investicionim programom projekta Portonovi u Kumboru “, piše u dokumetu.

Kao najznačajnija aktivnost Savjeta ocijenjena je odluka o prelasku Ulcinjske solane u državno vlasništvo.

To vladino tijelo je skupštinskoj Komisiji za praćenje i kontrolu postupaka privatizacije, a čija nadležnost je da preispita sve zavšene postupke privatizacije, kao i da prati postupke koji su u toku, dostavilo dokumentaciju u vezi s privatizacijom preduzeća Jugopetrol - Solana Bajo Sekulić u Ulcinju, HTP Boka u Herceg Novom, prodaje hotela Avala kao dijela imovine HTP Budvanska rivijera i Centra za odmor i rekreaciju u Igalu.