Pomoć Luci Kotor i Sea Pioneeru zakonita

Agencija za zaštitu konkurencije utvrdila da nema ništa sporno u pomoći države datoj dvjema firmama u jeku pandemije

17782 pregleda 6 komentar(a)
Foto: Sinisa Lukovic
Foto: Sinisa Lukovic

Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) donijela je odluku da potpisivanje aneksa ugovora o koncesiji između Vlade i preduzeća Luka Kotor, odnosno Sea Pioneer Montenegro, koji su zaključeni u avgustu 2020. godine, kao i aneksa ugovora o prvenstvenoj koncesiji između Vlade i Luke Kotor, ne predstavljaju nedozvoljenu državnu pomoć tim kompanijama.

AZK je tu odluku donijela nakon ispitnog postupka pokrenutog po zahtjevu Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Crne Gore (UPSUL) koji je Agenciji podnesen krajem novembra prošle godine.

Luka Kotor je koncesionar kome je država povjerila obavljanje lučkih i poslova u Kotoru i pilotaže u zalivu Boke, a Sea Pioneer ima koncesiju za obavljanje usluga pilotaže brodova i jahti koji ulaze u zaliv.

U zahtjevu UPSUL-a Agenciji se, između ostalog, navodi da su koncesionari Luka Kotor i Sea Pioneer Montenegro podnijeli zahtjev za oslobađanje plaćanja fiksne koncesione naknade po ugovorima o koncesijama za vrijeme trajanja privremenih mjera za suzbijanje koronavirusa u periodu od 13. marta 2020. godine do 10. aprila 2021. godine. Koncesionari su u zahtjevu istakli da je tim mjerama zabranjeno uplovljavanje svih kruzera u luke nautičkog turizma – marine i trgovačke luke otvorene za međunarodni saobraćaj: Bar, Budva, Kotor i Luka Kumbor - Portonovi i Tivat, osim organizovanog prihvata i upravljanja stranim plovnim objektima i njihovim posadama, uz poštovanje mjera samoizolacije. Time je, kako navode, koncesionarima onemogućeno obavljanje djelatnosti za koju se, shodno odredbama zaključenih ugovora, plaća fiksna koncesiona naknada.

Ova fiksna koncesiona naknada se plaća za obavljanje djelatnosti, pri čemu se koncesiona djelatnost privremeno nije mogla obavljati zbog privremenih mjera kojima je u vrijeme važenja najstrožih mjera borbe protiv pandemije koronavirusa, praktično zaustavljeno obavljanje pomorskog saobraćaja u našim lukama i marinama. Stoga ni Luka Kotor, ni Sea Pioneer Montenego u vrijeme važenja te naredbe, nisu obavljali svoju djelatnost, pa su smatrali da se nisu ni stekli uslovi za naplatu fiksne koncesione naknade.

Imajući u vidu da koncesiona djelatnost nije obavljana u periodu važenja privremnih mjera, država je odlučila je da izmijeni važeće ugovore o koncesiji s te dvije kompanije. Tim aneksima je Luci Kotor produženo vrijeme trajanja koncesije za sedam mjeseci i 19 dana, ta firma je oslobođena plaćanja obaveze dijela godišnje fiksne koncesione naknade za period od 21. avgusta 2020. godine do 10. aprila 2021. godine, te joj je odložen obračun i naplata dijela godišnje fiksne koncesione naknade za period od 11. aprila 2021. do kraja te godine na način da će se taj iznos dijela godišnje fiksne koncesione naknade za 2021. godinu dodati pripadajućem iznosu godišnje fiksne koncesione naknade za posljednju godinu trajanja ugovora o koncesiji. Isto to omogućeno je i Sea Pioneeru. Luci Kotor je, uz to, omogućeno i da joj se kod obračuna fiksnog dijela koncesione naknade za 2022. uračuna i iznos koji je ona po tom osnovu već bila unaprijed platila državi za period od 13. marta do 31. decembra 2020. godine.

Analizirajući svu raspoloživu dokumentaciju i mišljenje koje joj je dostavilo Ministarstvo finansija AZK je našla da u aneksima i izmjenama koncesionih ugovora s Lukom Kotor i Sea Pioneer Montenegro nema elemenata nedozvoljene državne pomoći.

”Agencija je cijenila da u ovom slučaju nema elemenata državne pomoći jer koncesionar nije ostvario prednost, niti bilo koji vid ekonomskog benefita. Mogućnost produženja koncesionog ugovora, samo za period za koji koncesionaru nije bilo omogućeno da obavlja djelatnost i aktivnosti predviđene koncesionim ugovorom, odnosno mogućnost plaćanja koncesione naknade na kraju ugovornog perioda, ne predstavljaju nikakvu ekonomsku prednost po koncesionare u smislu člana 2 Zakona o kontroli državne pomoći”, naovodi AZK.