"na sajtu ASK navedeni samo linkovi ka sajtovima institucija"

MANS: Zbog hakerskog napada nema podataka o potrošnji budžeta, ASK da objavi sve informacije

"U ovom trenutku javnost nema podatke o državnoj potrošnji u toku izborne kampanje i neophodno je hitno postupanje ASK, u skladu sa obavezama te institucije propisanih članom 46 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja"

3996 pregleda 6 komentar(a)
Foto: MANS
Foto: MANS

Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) zatražila je od Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) da u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, na svom sajtu objavi podatke o potrošnji državnog budžeta, koje državne institucije institucije dostavljaju ASK-u u propisanim rokovima.

"Imajući u vidu da sajt Vlade Crne Gore ne funkcioniše već neko vrijeme, a da su na sajtu ASK navedeni samo linkovi ka sajtovima institucija, ali ne i konkretna dokumenta, MANS je od ASK-a zatražio da podatke koje dobija od institucija objavi na svom sajtu u skladu sa Zakonom", navodi se u saopštenju koje MANS dostavio medijima.

Dodaju da je članom 38 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisano da sve budžetske potrošačke jedinice dostavljaju ASK-u analitičke kartice sa svih računa koje imaju u svom posjedu.

"Član 38 stav 5: Sve budžetske potrošačke jedinice, na državnom i lokalnom nivou, dužne su da, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, kao i mjesec nakon održavanja izbora, sedmodnevno na svojoj internet stranici objavljuju analitičke kartice sa svih računa koje imaju u svom posjedu i dostavljaju ih radnom tijelu Skupštine nadležnom za poslove antikorupcije (u daljem tekstu: Odbor) i Agenciji", kažu u MANS-u.

Istim Zakonom, u članu 46 stav 5, dodaju, obavezana je Agencija da objavljuje analitičke kartice koje joj institucije dostavljaju.

"Član 46 stav 5: Svi akti, podaci i dokumenti iz čl. 38, 39, 40, 41, 43 i 44 ovog zakona koje organi i pravna lica dostavljaju Agenciji, Agencija objavljuje na svojoj internet stranici u roku od tri dana od dana dostavljanja", navodi se u saopštenju.

Imajući u vidu obim dostavljene dokumentacije, MANS navodi da predlaže da Agencija prioritetno objavi izvode iz državnog trezora koje je dužno da joj dostavi i objavi Ministarstvo finansija, a čiji sajt nije u funkciji.

"Naime, član 41 stav 1 Zakona obavezuje Ministarstvo finansija da objavljuje konkretne podatke o državnoj potrosnji, a posebno budžetskoj rezervi, koja je ranije bila predmet brojnih sumnji u izborne zloupotrebe. Član 41 stav 1: Ministarstvo na sedmodnevnom nivou na svojoj internet stranici objavljuje izvode iz državnog trezora, kao i analitičku karticu o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora", objašnjavaju iz MANS-a.

MANS na kraju podvlači da u ovom trenutku javnost nema podatke o državnoj potrošnji u toku izborne kampanje i neophodno je hitno postupanje ASKa, u skladu sa obavezama te institucije propisanih članom 46 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.