U komisiji za pravna akta i geodeta sa 88 godina

Stanišić je u podgoričkom Udruženju penzionera bio zadužen za stambenu izgradnju gdje je ranija komisija Fonda PIO utvrdila veliki broj nepravilnosti, oko kojih se vodi veliki broj sudskih postupaka i koju istražuje Specijalno državno tužilaštvo

7140 pregleda 6 komentar(a)
Komsija prema statutu daje stručna mišljenja Upravnom odboru: Fond PIO, Foto: Luka Zekovic
Komsija prema statutu daje stručna mišljenja Upravnom odboru: Fond PIO, Foto: Luka Zekovic

Upravni odbor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja na jučerašnjoj sjednici je na predlog predsjednika Alije Košute izabrao novi sastav Komisije za sistem penzijskog i invalidskog osiguranja, koje je najvažnije savjetodavno radno tijelo koje razmatra i priprema akta iz nadležnosti Upravnog odbora.

Na njegov predlog u Komisiju sa četvorogodišnjim mandatom je izabran Puniša Stanišić, penzionisani geodetski tehničar sa 88 godina starosti. Stanišić je u podgoričkom Udruženju penzionera bio zadužen za stambenu izgradnju gdje je ranija komisija Fonda PIO utvrdila veliki broj nepravilnosti, oko kojih se vodi veliki broj sudskih postupaka i koju istražuje Specijalno državno tužilaštvo.

Košuta je u Komisiju predložio i sekretara Ministarstva rada i socijalnog staranja Adisa Pepića i Albinu Asanović, koja je radila u Upravi za inspekcijske poslove kada je on bio njen direktor.

Od prethodnog sastava Komisije u njoj su ostali profesor ekonomskog fakulteta Mijat Jocović i bivši sudija Dragan Rakočević.

Prema Statutu Fonda PIO, Komisija za sistem razmatra i daje stručna mišljenja u vezi sa cjelokupnim materijalom koji se priprema za Upravni odbor u cilju kvalitetnijeg donošenja odluka.

”Članovi Komisije su prepoznati stručnjaci iz svojih oblasti, što implicira temeljan pristup svim predmetnim materijalima, koji se u formi predloga delegiraju na odlučivanje prema Upravnom odboru”, navedeno je aktu Fonda PIO koji definiše ovu Komisiju.

Odnosno prema pravilu, članovi ove važne Komisije bi većinom trebalo da budu pravnici ili diplomirani ekonomisti, dok Stanišić ima srednju školu.

Novi članovi komisije juče su izabrani bez bilo kakvog obrazloženja i navođenja njihovih referenci. Oni imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Košuta je i ranije relativizovao i nipodoštavao izvještaj komisije koja je utvrdila veliki broj nezakonitosti i nepravilnosti u radu Saveza i udruženja penzionera kada je u pitanju trošenje novca koji su dobijali od države i Fonda PIO, a najznačajniji dio izvještaja upravo se odnosio na gradnju stanova za penzionera u Podgorici, koju je ispred Udruženja penzionera vodio Puniša Stanišić. On će sada imati značajan uticaj na budući rad Fonda PIO.