Prihodi veći od plana za 77 miliona

Deficit javnih finansija za devet mjeseci iznosio 60,6 miliona eura, umjesto očekivanih 252 miliona

8951 pregleda 18 komentar(a)
Rast od akciza na cigarete 27,7 miliona eura, Foto: shutterstock
Rast od akciza na cigarete 27,7 miliona eura, Foto: shutterstock

Državni prihodi u periodu januar - septembar iznosili su milijardu i 648,6 miliona eura i u odnosu na plan veći su za 77,4 miliona eura, a u odnosu na isti period prošle godine veći su za 113,1 milion eura, pokazuje analiza konsolidovane javne potrošnje koju je juče objavilo Ministarstvo finansija.

U istom periodu potrošnja je iznosila milijardu i 709,1 milion i bila je manja za 114,2 miliona u odnosu na plan, dok je u odnosu na prethodnu godinu veća za 115,2 miliona.

Ostvaren je deficit javnih finansija u iznosu od 60,6 miliona eura ili 1,1 odsto procijenjenog BDP-a. Deficit je za 191,7 miliona eura nižu u odnosu na plan, dok je za 2,1 milion veću u odnosu na isti period prošle godine.

”Najveći rast zabilježen je kod prihoda po osnovu PDV-a te je ova kategorija zabilježila rast u odnosu na plan u iznosu od 127,7 miliona eura ili za 23,8 odsto i u iznosu od 171,6 miliona ili 34,8 odsto u odnosu na uporedni period prethodne godine. Snažan rast prihoda po ovom osnovu rezultat je više faktora od kojih su najznačajniji: rezultati ljetnje turističke sezone, unaprijeđena poreska disciplina, kao i značajan rast uvoza i potrošnje domaćinstava, što uz projektovanu inflaciju najviše opredjeljuje rast ove kategorije prihoda”, navedeno je u analizi.

Prihodi od akciza za devet mjeseci 2022. godine manji su za 12 miliona u odnosu na planirane, zbog umanjenja iznosa akcize na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja. Ove akcize Vlada je prvo umanjila za 50 pa za 40 odsto, u cilju zaštite životnog standarda građana.

”U poređenju sa prethodnom godinom, prihodi od akciza bilježe rast za devet mjeseci i to za 6,9 miliona eura. Pomenuti rast bio bi značajno veći da nije bilo odluke o smanjenju akciza na gorivo, imajući u vidu da su prihodi od akciza na duvan i duvanske proizvode u poređenju sa istim periodom prethodne godine zabilježile rast od 27,7 miliona ili 68,1 odsto kao rezultat aktivnosti na suzbijanju nelegalnog prometa na tržištu duvana i duvanskih proizvoda”, navedeno je u dokumentu.

U odnosu na isti period 2021. godine, izdaci budžeta veći su za 88,2 miliona eura, i to većinom kao rezultat većeg izdvajanja u oblasti socijalne zaštite.

Kapitalni budžet je realizovan u iznosu od 137,1 milion eura, što je niže od plana za 45 miliona eura ili 25 odsto.

”Najznačajnije izdvajanje u okviru kapitalnog budžeta odnosi se na realizovana plaćanja za potrebe projekta auto-puta u iznosu od 65,5 miliona eura, dok je za preostale kapitalne projekte realizovano ukupno 71,7 milion što je na nivou od 61,9 odsto plana, odnosno niže je u odnosu na plan za 44,1 milion eura. Od ukupno 355 kapitalnih projekata koji su planirani budžetom za 2022. godinu, zaključno sa septembrom evidentirano je plaćanje po osnovu dostavljenih situacija/faktura za 97 projekata, dok se na 20 najznačajnih kapitalnih projekta odnosi 57 miliona eura, odnosno 80 odsto ukupnog izvršenja (ne uzimajući u obzir projekat auto-puta)”, navedeno je u analizi.

Bonus video: