EPCG planira gradnju tri gasne elektrane

Energetski objekti bi se radili u Baru, Podgorici i Pljevljima, a do kraja januara 2023. trebalo bi da se završi studija izvodljivosti tri gasne elektrane ukupne instalisane snage od 400 megavata. Studija treba da pokaže budžetsku procjenu

19074 pregleda 47 komentar(a)
Gradnja zavisi i od energetske politike države po pitanju gasa (ilustracija, Foto: Shutterstock
Gradnja zavisi i od energetske politike države po pitanju gasa (ilustracija, Foto: Shutterstock

Elektroprivreda (EPCG) u okviru novog investicionog ciklusa koji je pokrenula planira gradnju tri glasne elektrane ukupne instalisane snage od 400 megavata.

Iz državne energetske kompanije “Vijestima” je objašnjeno da je riječ o hibridnoj elektrani baziranoj na gasnoj turbini snage minimum 50 megavata u blizini Luke Bar sa potencijalnim obnovljivim izvorima, kombinovanoj elektrani na gas snage minimum 150 megavata u okviru lokacije blizine kompleksa KAP-a u kombinaciji sa potencijalnim obnovljivim izvorima i elektrani na gas snage do 200 megavata u Pljevljima.

Da bi pripremila neophodnu dokumentaciju kompanija je na javnom tendru izabrala konsultata koji treba da uradi “Studiju sa razradom tehničkih rješenja i prethodno studiju izvodljivosti elektrana na gas u Crnoj Gori”. Izrada ove dokumentacije se očekuje do kraja januara naredne godine.

Studija treba da pokaže budžetsku procjenu, odnosno, koliko će novca trebati za svaku fazu, uključujući i dugoročni ugovor o održavanju gasnih turbina i ostale relevantne opreme.

Švajcarska firma radi studiju

”EPCG je odlukom Odbora direktora od 03.12.2021. godine pokrenula novi investicioni projekat odnosno izradu Studije sa razradom tehničkih rješenja i prethodne studije izvodljivosti elektrana na gas u Crnoj Gori. Tom studijom će biti obuhvaćena analiza sljedećih scenarija - hibridna elektrana bazirana na gasnoj turbini snage mininum 50 megavata u blizini Luke Bar sa potencijalnim obnovljivim izvorima, kombinovana elektrana na gas snage minimum 150 megavata u okviru lokacije blizine kompleksa KAP-a u kombinaciji sa potencijalnim obnovljivim izvorima i elektranu na gas snage do 200 megavata u Pljevljima. Predloženi koncepti elektrana za cilj imaju da se omogući dugoročno korišćenje lokalnih resursa u periodu od minimum 25 godina i u potpunoj saglasnosti sa klimatskim pravilima i propisima EU”, kazali su iz EPCG.

Odbor direktora prije godinu donio odluku o pokretanju projekta (ilustracija)
Odbor direktora prije godinu donio odluku o pokretanju projekta (ilustracija) foto: Biljana Matijašević

Iz državne kompanije je objašnjeno da se radi o potencijalnim mogućnostima i konačne odluke će zavisiti od mnogo faktora kao što su rezultati istraživanja nafte i gase u crnogorskom podmorju, dalje energetske politike države po pitanju gasa, razmatranje opcija izgradnje gasovoda iz pravca Albanije - Jadransko jonski ili pravca Republike Srbije ili izgradnja LNG terminala (terminaln na tečni gas) u Baru uz preferiranu opciju korišćenja domaćeg energenta ako to istraživanja dokažu..

”Inicijalna faza u razvoju investicionog projekta su trenutne aktivnosti na izradi “Studije sa razradom tehničkih rešenja i prethodne studije izvodljivosti”. Izradom ove studije razmotriće se analiza cijelog životnog ciklusa i strategija za fazno uvođenje i konverziju elektrana od primjene čistog gasa do integracije sa obnovljivim izvorima i potencijalne konverzije u rad sa neutralnim CO2. Na osnovu Studije sa razradom tehničkih rešenja na nivou koncepta, biće izrađena prethodna studija tehno-ekonomske izvodljivosti za cijeli životni ciklus postrojenja”, kazali su u EPCG.

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izradu ove studije objavljena je 30. decembra 2021. godine i nakon sprovedenog postupka i vrednovanja pristiglih ponuda, izvršen je odabir prvorangiranog ponuđača sa kojim je potpisan 17. juna ove godine Ugovor o pružanju usluga “Izrada Studije sa razradom tehničkih rešenja i prethodne studije izvodljivosti za gasne elektrane‟. Riječ je o konsultantu SS&A POWER CONSULTANCY AG iz Švajcarske.

Sadržaj studije

”Realizacija aktivnosti na izradi predmetne studije teče planiranom dinamikom koja predviđa završetak pomenutih aktivnosti do kraja mjeseca januara. Studije će, između ostalog, obuhvatiti analize svih dostupnih opcija snabdijevanja gasom, uključujući inicijalne rasprave i budžetske predloge relevantnih dobavljača u regionu, mogućnosti priključenja na EESCG i davanje relevantnih mišljenja operatora prenosnog sistema (CGES), mogućih lokacija i njihove podobnosti za elektranu i mogućnosti obnovljivih izvora u oblasti (solar i vjetar) i njihove potencijalne integracije sa elektranom na gas”, naveli su iz kompanije.

Gasna elektrana (ilustracija)
Gasna elektrana (ilustracija)foto: Shutterstock

Uz to, Studija će obuhvatiti i analizu lokalnog zakonodavstva i uslova za dobijanje dozvola, izrada studiju sa razradom tehničkih rešenja za dugotrajni rad gasa u elektranama i strategiju kako da se postigne neutralni CO2 u kombinaciji sa obnovljivim izvorima, definisanje realne mape puta i faze izgradnje kako bi se ispunili današnji i budući ekološki zahtjevi za izabrani optimalni koncept, budžetske procjene za svaku fazu uključujući i dugoročni ugovor o održavanju gasnih turbina i ostale relevantne opreme, analiza potencijalnih evropskih fondova za borbu protiv klimatskih promjena i finansijsku podršku u tranziciji na ugljenik i neutralnu proizvodnju električne energije i uspostavljanje inicijalnih kontakata sa relevantnim fondovima.

”Studija će obuhvatiti i prethodnu analizu tehno-ekonomske izvodljivosti za dugoročni rad uzimajući u obzir sve faze projekta, studija procjene rizika sa aspekta važeće zakonske regulative, planske dokumentacije na vremenski uticaj realizacije projekta, izradu preliminarne procjene uticaja na životnu sredinu i društvo (ESIA) i sveobuhvatan Izveštaj sa daljim preporukama”, kazali su iz EPCG

”Vijesti” su pitale koliko bi ova investicija koštala EPCG i da li bi se radila u partnerstvu sa nekim ili bi kompanija sama realizovala investiciju.

”Polazeći od strateškog opredeljenja da u cilju pravovremenog prilagođavanja savremenim svjetskim trendovima na polju energetske tranzicije, razvija projekte zelene energije, EPCG intenzivno radi na izgradnji partnerstva sa kredibilnim partnerima, čije bi učešće omogućilo realizaciju svih predviđenih investicionih aktivnosti. Jedan od ciljeva izrade predmetne studije je i određivanje budžetske procjene za svaku fazu uključujući i dugoročni ugovor o održavanju gasnih turbina i ostale relevantne opreme.

Iz energetske kompanije su na pitanje kada je i na osnovu čega EPCG došla na ideju da uđe u ovaj projekat objasnili da je upotreba gasa kao prelaznog energenta u procesu energetske tranzicije ideja koja se može susresti u puno zemalja EU, kao i da su istraživanja crnogorskog podmorja u potrazi za naftom i gasom i jako puno sastanaka koji su održani na preporuku Ministarstva kapitalanih investicija, bili povod da kompanija otpočne izradu studije koja bi dala okvirne potrebne tehno-ekonomske podatke, naročito u dijelu koji se odnosi na energetski objekat koji bi pratio potencijalnu gradnju gasne infrastrukture.

Predloženi koncepti elektrana za cilj imaju to da se omogući dugoročno korišćenje lokalnih resursa u periodu od minimum 25 godina i u potpunoj saglasnosti s klimatskim pravilima i propisima EU

Prvo studija, pa rokovi za gradnju

Iz EPCG sada ne mogu precizirati kada je realno da se investicija završi i da jedna od tri gasne elektrane bude u funkciji, dodajući da je inicijalni korak u razvoju investicionog projekta su aktivnosti na izradi “Studije sa razradom tehničkih rešenja i prethodne studije izvodljivosti”.

”Realizacija i puštanje u pogon prve gasne elektrane u Crnoj Gori zavisiće od puno činilaca, počevši od isplativosti, definisanja prostorno planskih aspekata, tehičkih mogućnosti, dalje razrade tehničke dokumentacije, pa se samim tim u ovom trenutku ne može precizirati određeni rok za realizaciju”, kazali su u kompaniji.

Iz EPCG su dodali da će puno toga zavisiće od strateških opredjeljenja države, a sve u kontekstu novonastale globalne situacije praćene energetskom krizom.

Bonus video: