Grad stukao profit „Plantaža”

Kompanija za devet mjeseci imala gubitak od 3,5 miliona eura i zbog toga što je morala obračunati troškove amortizacije od 4,3 miliona zbog povećane vrijednosti imovine

25808 pregleda 18 komentar(a)
Kompanija još nije dobila obeštećenje: posljedice grada iz juna na “Plantažama”, Foto: BORIS PEJOVIC
Kompanija još nije dobila obeštećenje: posljedice grada iz juna na “Plantažama”, Foto: BORIS PEJOVIC

Kompanija “Plantaže” je za devet mjeseci ova godine ostvarila gubitak u poslovanju od 3,5 miliona eura, a razlozi za lošiji rezultat je grad koji je krajem juna, prema procjeni vještaka, na vinogradima i voćnjacima napravio štetu od osam miliona eura, rast troškova nabavke repromaterijala, kao i obaveza da se trošak amortizacije obračuna na 4,3 umjesto dva miliona eura zbog uvećanja procijenjene vrijednosti imovine kompanije.

To je na pitanja “Vijesti” o rezultatima poslovanja kazao predsjednik odbora direktora Nebojša Vuksanović. On je naveo da bi kompanija imala pozitivan rezultat za devet mjeseci da nijesu imali veliku štetu od grada i efekte uvećane amortizacije usljed reprocjene. Kompanija još nije dobila bilo kakvu naknadu štete od elementarne nepogode.

”Reprocjena stalne imovine kompanije urađena je nakon 30 godina od strane renomirane kompanije E&Y, čime je, vrijednost iste uvećana sa 73 miliona eura na otprilike 410 miliona eura. Jasno je da što je vrijednost stalne imovine veća, to su veći i troškovi amortizacije. Troškovi amortizacije su za 2,1 milion veći nego u 2021, što je direktna posljedica usvojene reprocjene imovine društva. Iz istog razloga bilježimo i rast troškova na ime poreza na nepokretnost u iznosu od preko 600.000 eura. Sa druge strane, značajan je i rast troškova materijala i energije u iznosu od oko 300.000 eura, kao efekat velike inflacije u ovoj godini”, kazao je Vuksanović.

Vuksanović
Vuksanovićfoto: TV Vijesti

Troškovi repromaterijala povećani su sa 6,1 miliona koliko su iznosili u ovom periodu u prošloj godini na 6,7 miliona eura, ostali troškovi poslovanja sa 1,6 na 1,8 miliona eura, a amortizacije sa dva na 4,3 miliona. Tako da je ukupan poslovni rezultat, sa ovom procjenom amortizacije, iznosio minus 2,1 milion.

Kompanija je imala i poseban finansijski trošak pod stavkom “Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima” koji je uvećan na 1,4 miliona eura, za oko 250 hiljada eura, zbog čega su “Vijesti” pitale šta on predstavlja i zbog čega je uvećan.

”Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata iznose 1,4 miliona eura i odnose se na troškove kamata po kreditima kod poslovnih banaka i IRF-a. Ako uporedimo sa prethodnom godinom, iznos konkretne stavke je značajno veći iz razloga zato što je sada prikazan u skladu sa standardom”, naveo je Vuksanović.

On je naveo da je za prvih devet mjeseci ostvaren rast prihoda od prodaje za devet odsto u odnosu na prošlu godinu, odnosno sa 14,8, na 16,3 miliona, i da je bio blizu rekordne iz 2019. od 16,7 miliona za devet mjeseci.

”Najveći rast se odnosi na prihode od prodaje flaširanih proizvoda. Rast ukupne prodaje bi bio značajno veći da u junu ove godine padavine grada nisu nanijele ogromnu štetu zasadima, što je za posljedicu imalo značajno manje prinose i prihode, prije svega od prodaje voća i stonog grožđa. Procjena štete od grada koju je obavio sudski vještak poljoprivredne struke iznosi skoro osam miliona eura što jasno ukazuje na ogromni problem uzrokovan elementarnim nepogodama. Jasno je da je sve to značajno uticalo na pad prinosa grožđa i breskve, a samim tim je negativno uticalo i na prihode u kompaniji”, kazao je Vuksanović.

Za devet mjeseci gubitak od 3,5 miliona eura nastao je i zbog obračuna troškova amortizacije od 4,3 miliona
Za devet mjeseci gubitak od 3,5 miliona eura nastao je i zbog obračuna troškova amortizacije od 4,3 milionafoto: Boris Pejović

Na pitanje da li su dobili obeštećenje od Vlade zbog elementarne nepogode, Vuksanović je kazao da nisu, ali da je očekuju.

”Već duže vrijeme od Vlade očekujemo najavljenu pomoć za sanaciju štete nastale zbog grada i već početkom jula ove godine uputili smo resornom Ministarstvu poljoprivede, šumarstva i vodoprivrede zahtjev za pružanje finansijske pomoći u cilju saniranja štete nastale kao posljedica elementarne nepogode. Iako do sad nijesmo zvanično obaviješteni o odluci Vlade po navedenom zahtjevu, nezvanično smo upoznati da je proces odobrenja novčane pomoći u proceduri, kako bi se djelimično sanirale posledice od štete. Podsjećamo da kompanija “Plantaže”, do današnjeg dana, od države nije dobila niti jedan euro pomoći, po bilo kom osnovu. Nijedan paket državne pomoći zbog kovida nije prepoznao kompaniju “Plantaže”, iako je dramatičan pad prodaje i prihoda u kovid godini i te kako uticao na loše poslovanje kompanije, a elementarna nepogoda - grad, koji je ljetos pogodio teritoriju glavnog grada Podgorice i opštine Tuzi, dodatno je pogoršao već složenu finansijsku situaciju”, naveo je Vuksanović.

Pokrenuće postupke protiv odgovornih iz Tuzi

Opština Tuzi je zbog spornog duga za porez na nekretnine blokirala račun kompanije 30. novembra na iznos od 741 hiljadu eura, “Vijesti” su pitale šta kompanija može da uradi ovim povodom i koliko je novca do sada skinuto sa računa.

”Zloupotrebom i nekorektnim tumačenjem pravno-procesnih mogućnosti, Opština Tuzi, od svog osnivanja, obračunava porez na nepokretnost protivno zakonu i na štetu “Plantaža”. Procjena je da je zaključno sa porezom za 2022. godinu. Opština Tuzi nezakonito obračunala i prinudno naplatila i naplatiće ukupno oko 1,7 miliona eura više od realnog iznosa. Nažalost, otimačina koju sprovode nadležni u Opštini Tuzi može da dovede u pitanje opstanak kompanije koja je razorena višegodišnjim lošim upravljanjem, a samim tim ugrozi i egzistenciju njenih zaposlenih. Posljednja blokada računa kompanije od Opštine Tuzi odnosi se na prinudnu naplatu nezakonito obračunatog poreza na nepokretnost za 2022. godinu. Radi se o iznosu od 741 hiljadu eura od čega je do današnjeg dana, prinudno naplaćeno 116 hiljada eura”, kazao je juče Vuksanović.

On navodi da preduzimaju sve pravna sredstva kako bi se zaštitila od ovog postupanja Opštine Tuzi.

”Međutim, raspoloživi pravni ljekovi ne odlažu izvršenje rješenja i mi ne možemo spriječiti prinudnu naplatu poreza, iako je svima jasno da je nezakonito. Poznato je da je Upravni sud, pred kojim se vode ovi postupci neažuran, tako da moramo konstatovati da ne postoji efikasno pravno sredstvo kojim se može zaštititi poreski obveznik. Nadamo se ipak, da će Upravni sud pristupiti hitnijem rješavanju ovako važnih sporova. Sa druge strane, kompanija je prinuđena da svoje interese štiti svim pravno dozvoljenim sredstvima, pa će ubrzo inicirati pokretanje drugih postupaka protiv odgovornih lica iz Opštine Tuzi, o čemu će javnost biti blagovremeno informisana”, naveo je Vuksanović.

Tri dana kasnije blokadi računa kompanije pridružio se i Glavni grad, koji na taj način želi da naplati potraživanje od 237 hiljada eura, što predstavlja drugi ratu ovogodišnjeg poreza na nekretine koje kompanije ima u Podgorici.

”Glavni grad je utvrdio porez na nepokretnost za 2022. godinu u iznosu od 514.000 eura. On, ali i sve druge opštine u Crnoj Gori su za razliku od Opštine Tuzi, obračunale porez korektno i prihvatile poreske prijave kompanije za 2022. godinu, sačinjene na osnovu nove procjene imovine, tj. izvještaja koji je sačinio renomirani ‘Ernst&Young’ i koje su u skladu sa pozitivnim propisima države Crne Gore i međunarodnim računovodstvenim standardima MRS-16. Ipak, nadležni organ Opštine Tuzi je utvrdio da vrijednost zemljišta kompanije na teritoriji te opštine vrijedi čak tri puta više od utvrđene realne i fer vrijednosti od strane renomirane kuće E&Y, čime sasvim svjesno čine štetu zaposlenima u “Plantažama” i samoj kompaniji, a sve sa ciljem predimenzioniranja, tj. “naduvavanja” visine poreza koji kompanija treba da plati toj Opštini”, naveo je Vuksanović.