Investitori se uzalud ponadali

U Budvi mašine miruju, istekli moratorijum i dalje na snazi, iako je početkom oktobra moratorijum na gradnju za kompletno područje Bečića i ekskluzivni dio Budve uz more, od “Avale do Zavale” zvanično ukinut

19244 pregleda 7 komentar(a)
Foto: Vuk Lajović
Foto: Vuk Lajović

Iako je početkom oktobra moratorijum na gradnju za kompletno područje Bečića i ekskluzivni dio Budve uz more, od “Avale do Zavale” zvanično ukinut, investitori, a nije ih mali broj, ne mogu da prijave gradnju dok Vlada ne bude usvojila prostorno-urbanistički plan (PUP) za Budvu.

To je jasno predočila ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović u dopisu budvanskom Sekretarijatu za urbanizam i održivi razvoj, koji je od tog vladinog resora tražio jasna uputstva da li je zabrana gradnje predviđena odlukom o izradi PUP-a i dalje na snazi.

Nakon što je 5. oktobra istekao rok koji je dala Vlada Zdravka Krivokapića, ostavljajući godinu za izradu PUP-a, te je uvela moratorijum na gradnju za područja koja pokrivaju detaljni urbanistički planovi “Budva centar” i “Bečići”, Sekretarijat za urbanizam praktično je zatrpan zahtjevima za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova (UTU), od strane građana i kompanija.

Iako je od resornog ministarstva dato zeleno svjetlo da lokalna uprava može izdavati UTU, prvi papir u proceduri za dobijanje dozvole za gradnju, ministarka je obavezala Opštinu da su dužni da prilikom izdavanja dokumentacije “obavijeste investitore da ne mogu predati prijavu gradnje i otpočeti sa gradnjom, dok se ne usvoji PUP zbog mogućnosti da prostornim planom budu određeni drugi uslovi za izgradnju u odnosu na uslove određene DUP-om “Budva centar” i DUP-om “Bečići”.

”Zabrana gradnje uspostavljena odlukom o izradi PUP-a primjenjivala se do 5. oktobra, a nakon tog datuma je prestala da važi. Kako je PUP Budva u fazi izrade, potrebno je o tome prilikom izdavanja urbanističko-tehničkih uslova da informišete potencijalne investitore, s tim u vezi da prijava građenja ne bude podnijeta nadležnoj inspekciji prije donošenja PUP Budva, za slučaj da se na toj lokaciji predvide uslovi planiranja i uređenja prostora koji ne korespondiraju sa prethodnim”, piše u pojašnjenju ministarke u koje su “Vijesti” imale uvid.

Time je praktično onemogućeno da bilo ko pokrene građevinsku operativu koja je prije godinu i po u zimskom snu za najatraktivnija građevinska područja metropole turizma.

Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je početkom oktobra “Vijestima” kazao da je Vlada na zahtjev lokalne uprave ukinula moratorijum na gradnju za područje Budve uz more i Bečiće, istaknuvši da je u završnoj fazi izrada prostorno-urbanističkog plana (PUP) za metropolu turizma kojim će biti stavljena tačka na “građevinsko divljanje”.

Abazović je tada kazao da Vlada ne želi da donosi odluke koje su suprotne zahtjevu lokalnih uprava, pa je tako u slučaju moratorijuma, koji je bio na snazi godinu, prihvatila zahtjev Opštine Budva. Međutim, iz administracije predsjednika Opštine Mila Božovića nije dolazio zahtjev da se moratorijum ukida, već se očigledno Vlada pozvala na dopis prethodnog gradonačelnika Marka Carevića koji se oštro protivio uvođenju moratorijuma, navodeći da će time opštinska kasa biti uskraćena za četiri miliona eura.

Carevićeve prognoze su se praktično i obistinile, jer je upravo područje Budve i Bečića za koje je uveden moratorijum najviše Opštini donosilo novca od naplate komunalija. I dok su ranijih godina samo sa ovih područja inkasirali pet do šest miliona eura, a ukupno na godišnjem nivou za cijeli prostor opštine naplata je premašivala deset miliona eura, ove godine lokalna uprava će jedva naplatiti nešto više od četiri miliona eura.

Naime, rebalansom za ovu godinu predviđeno je da se komunalijama inkasira četiri miliona i 30 hiljada eura, čak milion i po eura manje nego što je to prvobitnim planom budžeta za 2022. bilo predviđeno. Da su planovi važili naplata komunalija bi, kao i svih ranijih godina, sigurno premašila deset miliona eura.

Vlada bivšeg premijera Krivokapića donijela je odluku o izradi PUP-a Opštine Budva, čijim članom 4 je zabranjeno građenje na dijelu prostora u granicama obuhvaćenim odlukom o donošenju DUP-a “Budva centar” i odlukom o donošenju DUP-a “Bečići”. Zabrana građenja primjenjivaće se, kako je tada rečeno, do donošenja PUP-a Budva, a najduže 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora sa rukovodiocem izrade planskog dokumenta. Ugovor o izradi PUP-a zaključen je sa rukovodiocem izrade Plana 5. oktobra 2021. godine, na rok od 12 mjeseci.

Izrada PUP-a navodno se privodi kraju i u fazi je nacrta.

Administracija Carevića je bila jasna, te se oštro protivila uvođenju moratorijuma.

”Smatramo da nikako nije dobro jednostrano donošenje odluke o zabrani gradnje u cijelom obuhvatu DUP-a ‘Budva centar’ izmjene i dopune i DUP-a ‘Bečići’. S obzirom na to da se radi o odluci sa dalekosežnim posljedicama po buduće funkcionisanje Opštine Budva, smatramo da je odluku ispravno donijeti jedino uz konsultacije sa predstavnicima Opštine. Član 4 nacrta odluke je izuzetno štetan po Opštinu Budva, uzimajući u obzir da je program investicionih aktivnosti i program uređenja prostora direktno u vezi sa naplatom naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i on shodno budžetu Opštine Budva za 2021. iznosi 5,5 miliona eura, što predstavlja ukupno 15,3 odsto godišnjeg budžeta Opštine”, naveo je tada Carević i zatražio hitno formiranje ekspertskog tima, što nije usvojeno.