Građevinsku dozvolu za vjetroelektranu "Gvozd" očekuju u januaru

Skupština akcionara Elektroprivrede u petak treba da odobri predlog ugovora o kreditu između državne energetske kompanije i Evropske banke za obnovu i razvoj, kojim će se finansirati ovaj energetski objekat

27486 pregleda 9 komentar(a)
Izgradnja neće pasti na teret građana (ilustracija), Foto: Biljana Matijasevic
Izgradnja neće pasti na teret građana (ilustracija), Foto: Biljana Matijasevic

Elektroprivreda (EPCG) ove sedmice treba da preda zahtjev Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma za izdavanje glavne građevinske dozvole za gradnju vjetroelektrane (VE) “Gvozd”, dok 23. decembra Skupština akcionara treba da odobri predlog ugovora o kreditu između državne energetske kompanije i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) kojim će se finansirati ovaj energetski objekat.

Ovo je zvanično rečeno “Vijestima” iz EPCG koja je u prvoj najavi ovog projekta za očekivani početak izgradnje VE “Gvozd” najavila 2021. godinu, a puštanje u rad 18 mjeseci nakon početka radova. Međutim, kasnije je pojašnjeno da je pandemija koronavirusa u prethodne dvije godine ključni razlog zbog koga kasni izgradnja vjetroelektrane jer se to odrazilo na pribavljanje potrebnih dozvola, saglasnosti i na pregovore o finansiranju ovog projekta i da je realno da ovaj objekat na mreži bude u 2024. godini.

Detalji ugovora

”Dnevni red za Skupštinu akcionara, zakazanu za 23. decembar, proširen je sa tačkom koja se odnosi na “Predlog odluke o odobravanju ugovora o zajmu Elektroprivrede sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj “ i isti se odnosi na realizaciju projekta VE “Gvozd”. Usaglašenim nacrtom ugovora je definisan plan otplate kredita do kraja 2032. godine, dakle dvije godine grejs period počev od 12. juna tokom perioda izgradnje i osam godina perioda otplate. Ugovor o korporativnom zajmu u iznosu od 82.000.000,00 eura za potrebe finansiranja izgradnje VE “Gvozd” i potrebne infrastrukture za priključenje na elektroenergetski sistem Crne Gore, tako da će u suštini projekat sam sebe otplaćivati. Nije predviđeno učešće investitora, već su kreditna sredstva u iznosu od 100%, i dodatno kredit će se vraćati iz proizvedene električne energije i ni na koji način ga neće plaćati građani”, objasnili su iz EPCG.

Iz kompanije su naveli da su krajem prošlog mjeseca po osnovu dogovorenih principa o uslovima kreditiranja EBRD i EPCG usaglasile Ugovor o zajmu za potrebe finansiranja projekta izgradnje VE “Gvozd” i da je usaglašeni nacrt odobrio Odbor direktora energetske kompanije početkom ovog mjeseca nakon čega se, u skladu sa internim aktima, očekuje odobravanje i od strane Skupštine akcionara.

”Projekat je prvog decembra odobren od strane odbora EBRD, a nakon odobrenja EPCG Skupštine akcionara, biće dogovoren datum potpisivanja u komunikaciji sa kolegama iz EBRD-a”, rekli su u kompaniji.

”Vijesti” su pitale i na šta se odnosi aneks ugovora između EPCG i kompanije “Ivicom Holding GmbH” u vezi sa realizacijom projekta VE “Gvozd” i šta će taj aneks da znači za ovaj projekat, a koji će isto biti na dnevnom redu Skupštine akcionara.

Rok za izdavanje dozvole 60 dana

”Aneksom ugovora je prepoznata činjenica da će se za potrebe finansiranja projekta VE “Gvozd” potpisati Ugovor o zajmu sa EBRD-om. Predmetnim ugovorom i aneksom su usaglašena međusobna prava i obaveze u vezi sa upravljanjem projektnom kompanijom Green Gvozd koja će biti u 100% vlasništvu EPCG, kao i odgovornosti i obaveze u vezi sa daljim aktivnostima na razvoju projekta, finansiranjem troškova projekta i procedura nabavki”, kazali su u državnoj kompaniji.

Iz kompanije su podsjetili da je građevinska dozvola za pristupne puteve dobijena u septembru ove godine, dok će se zahtjev za dobijanje glavne građevinske dozvole za izgradnju VE “Gvozd” sa pratećom dokumentacijom, na osnovu koje se izdaje rješenje tj. građevinska dozvola za složeni inženjerski objekat, dostaviti nadležnom Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma tokom ove sedmice na dalje postupanje. Shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, građevinska dozvola se izdaje u roku od maksimum 60 dana od dana podnošenja zahtjeva i ista će biti objavljena na internet stranici resornog ministarstva u roku od sedam dana od dana izdavanja. Realno je očekivanje da glavna građevinska dozvola bude izdata u januaru. U svakom slučaju, period izdavanja neće uticati na planiranu dinamiku realizacije projekta”, istakli su u kompaniji.

Na pitanje kada će početi glavni radovi na ovom novom energetskom objektu, iz EPCG su naveli da se očekuje da aktivnosti u vezi sa glavnim ugovorom o isporuci i ugradnji vjetroagreagta počnu u junu 2023. godine, dok će sami pripremni radovi početi i ranije na proljeće.

Crnogorski elektroprenosni sistem je dao saglasnost za njeno priključenje na elektroenergetski sistem Crne Gore.

Četiri svjetske kompanije prošle pretkvalifikacioni tender

Na pitanje da li je završen drugi dio tendera za odabir isporučioca opreme i izvođača za VE “Gvozd”, odgovoreno je da je evaluacija pretkvalifikacionog dijela ponuda završena i odabarani su ponuđači koji su zadovoljili zahtijevane kvalifikacione kriterijume uz saglasnost EBRD banke.

”Svi tenderski postupci vode se transparentno na elektronskom portalu nabavki EBRD-a (ECEPP) u skladu sa njihovim procedurama. Kao što je i ranije rečeno, od ponuđača koji su se kvalifikovali, u narednom periodu se očekuje dostavljanje konačnih obavezujućih ponuda koje sadrže tehnički i finansijski dio, shodno pravilima EBRD-a. Nakon evaluacije konačnih ponuda i sklapanja ugovora sa prvorangiranim ponuđačem - slijede inženjering, fabrikacija, isporuka, montaža i puštanje u rad vjetroagregata. Ukupno četiri renomirane svjetske kompanije, uključujući General Electric i Nordex, prošle su pretkvalifikacije”, rekli su u kompaniji.

Bonus video: