Ograničenje za gotovinske kredite i u 2023.

Centralna banka produžiće mjeru koja je na snazi tri godine i koja se odnosi na odobravanje neobezbijeđenih gotovinskih kredita građanima

9240 pregleda 0 komentar(a)
Centralna banka, Foto: Luka Zeković
Centralna banka, Foto: Luka Zeković

Centralna banka (CBCG) je odlučila da u narednoj godini produži mjeru koja se odnosi na odobravanje neobezbijeđenih gotovinskih kredita građanima, a koja je na snazi od januara 2020. godine.

Iz vrhovne monetarne institucije juče je saopšteno da je Savjet CBCG usvojio izmjene odluke koja se odnosi na ovu mjeru.

Kada je ograničenje ovih kredita stupilo na snagu bilo planirano da ova mjera važi dvije godine, ali je analiza trendova kretanja neobezbijeđenih gotovinskih kredita na kraju oktobra prošle godine pokazala da mjeru treba produžiti uz određenu krekciju.

”Analiza je pokazala da je kao rezultat ove mjere u periodu od dvije godine došlo do smanjenja ukupnih gotovinskih kredita za 15,38 odsto, što je za posljedicu imalo smanjenje učešća ove vrste kredita u ukupnim bruto kreditima sa 25,25 odsto sa kraja decembra 2019. na 20,29 odsto na kraj oktobra prošle godine. Kad je za posmatrani period riječ o učešću gotovinskih neobezbijeđenih kredita u ukupnim bruto kreditima sa preostalim periodom otplate od preko šest godina, bilježi se pad od 2,29 procentnih poena, a za kredite od preko osam godina, pad iznosi 3,11 procentnih poena. Analiza je pokazala da tri banke u sistemu i dalje imaju ukupan iznos gotovinskih nenamjenskih neobezbijeđenih kredita i kredita koji za obezbjeđenje imaju mjenicu sa preostalim rokom otplate dužim od šest godina, veći od 50 odsto sopstvenih sredstava banke”, objasnili su iz CBCG ranije “Vijestima”.

Iz vrhovne monetarne institucije su kazali da je ova mjera dala rezultate, ali je rizik koncentracije gotovinskih neobezbijeđenih kredita u ukupnim kreditima, kao i njihovog iznosa u odnosu na nivo sopstvenih sredstava kod pojedinih banaka, i dalje zahtijeva produžetak primjene u izmijenjenom obliku.

“Izmjenama je omogućeno svim bankama koje imaju nivo loših kredita (NPL) u ovom segmentu kredita ispod definisanog nivoa, da mogu odobravati gotovinske kredite ili ugovarati produženje roka otplate iz osnovnog ugovora sa rokovima dužim za dvije godine u odnosu na rokove definisane odlukom. Na ovaj način, daje se podsticaj bankama da unapređenjem prakse odobravanja i naplate kredita, mogu klijentima produžiti rokove za odobravanje kredita za dodatne dvije godine. Posljedica ove mjere je da pojedine banke mogu odobravati gotovinske neobezbijeđene kredite sa rokom dospijeća do deset godina”, kazali su iz CBCG.