"POBIJANJE PRAVNIH RADNJI STEČAJNOG DUŽNIKA"

Stečajna uprava Atlas TV tužila povezanu firmu: Traže da vrate opremu televizije

Tužbom se traži da sud utvrdi da su ugovor o kupoprodaji opreme od 17. januara ove godine i ugovor o kupoprodaji sredstava od 1. februara 2017. godine, zaključeni između DOO Radio-televizija Atlas, kao prenosioca sa jedne strane i tuženog Atlas Media Group, kao pribavioca, sa druge strane, bez pravnog dejstva prema stečajnoj masi
108 pregleda 0 komentar(a)
Atlas televizija, Foto: Atlas
Atlas televizija, Foto: Atlas
Ažurirano: 22.09.2017. 20:35h

Stečajni upravnik Radio-televizije Atlas Zdravko Cicmil podnio je tužbu protiv Atlas Media Group radi pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika sa predlogom za određivanje privremene mjere.

Radi se o dvije povezane firme pod kontrolom Atlas grupe Duška Kneževića, čiji menadžeri su osporenim ugovorima prebacili opremu televizije na drugu povezanu firmu prije pokretanja stečaja 1. marta ove godine.

Tužbom se traži da sud utvrdi da su ugovor o kupoprodaji opreme od 17. januara ove godine i ugovor o kupoprodaji sredstava od 1. februara 2017. godine, zaključeni između DOO Radio-televizija Atlas, kao prenosioca sa jedne strane i tuženog Atlas Media Group, kao pribavioca, sa druge strane, bez pravnog dejstva prema stečajnoj masi.

Takođe se traži da sud naloži tuženom da vrati u stečajnu masu opremu i sredstva pribavljena na osnovu pobijanih ugovora ili nadoknadi njihovu novčanu protivvrijednost, koja će biti precizirana nakon vještačenja.

Iz Atlas grupe su kazali da je tužba stečajnog upravnika u cjelosti neosnovana.

“Istina je da su pomenuti ugovori zaključeni, ali je potpuno paušalna i ničim dokazana tvrdnja da je Atlas Media Group bio nesavjestan i da su izigrani povjerioci. U vrijeme zaključenja ugovora RTV Atlas nije bila u stečaju, tako da tužilac nema osnova za tužbu, pokazajući elementarno nepoznavanje Zakona o stečaju, konkretno člana 122, stav 4. Najzad, ovim ugovorom RTV Atlas ne postaje dužnik, nego povjerilac koji stiče materijalnu korist jer mu se plaća novčana nadoknada za opremu čija je prosječna starost 12 godina i čija je vrijednost amortizovana”, naveli su iz Atlas grupe.

Tužba je predata Privrednom sudu 29. jula ove godine. Stečajna uprava smatra da je tuženi pobijanim pravnim radnjama tj. ugovorima, stekao imovinsku korist, jer je opremu i sredstva pribavio uz neznatnu naknadu.

Vrijednost ugovora o kupoprodaji opreme od 17. januara iznosi 2.500 eura, a ugovora o kuporodaji sredstava od 5.289 eura.

Nadležni nijesu rješavali probleme komercijalnih medija

Iz Atlas grupe navode da je od osnivanja RTV Atlas 2006. godine, namjera Atlas grupe bila da, kroz fer i balansirano izvještavanje, prije svega o temama važnim za javni interes, doprinose vrijednostima koje smatraju važnim za evropsku, modernu i transparentnu Crnu Goru.

“Za svih deset godina podržavali smo bez finansijske nadoknade, bitne inicijative državnih, javnih i nevladinih institucija. Edukovali smo brojne profesionalne kadrove opremljene za moderno medijsko okruženje. Tokom desetogodišnjeg rada u vrlo konkurentnim i neodrživim uslovima za proizvodnju kvalitetnog sadržaja, uplatili smo u državni budžet preko pet miliona eura poreza”, kazali su iz grupacije.

Dodaju da su, međutim, crnogorski komercijalni mediji neodrživi zbog nelojalne konkurencije i usljed ostalih uslova na tržištu. “Nažalost, nadležne institucije nedovoljno su se bavile rješavanjem ovog problema”, naveli su iz Atlas grupe.

Preporučujemo za Vas