Finansijski plan CBCG za 2023: Očekuje se dobit od 7,2 miliona eura

Vrhovna monetarna institucija projektovala prihode od 29,7 miliona, a rashode na 22,5 miliona. Obje stavke su povećane u odnosu na prošlogodišnji plan kada su prihodi projektovani na 17,10 miliona, a rashodi na 14,95 miliona

23861 pregleda 6 komentar(a)
Centralna banka, Foto: Luka Zekovic
Centralna banka, Foto: Luka Zekovic

Centralna banka (CBCG) očekuje u ovoj godini dobit od 7,2 miliona eura, što je za 5,05 miliona više u odnosu na prošlogodišnji plan kojim je projektovana dobit od 2,15 miliona eura.

To je navedeno u Finansijskom planu CBCG za 2023. godinu, koji je parlamentu dostavljen radi upoznavanja.

Prema planu, očekuje se prihod od 29,7 miliona, dok su rashodi projektovani na 22,50 miliona. Obje stavke su povećane u odnosu na plan za prošlu godinu kada su prihodi projektovani na 17,10 miliona, a rashodi na 14,95 miliona.

Od kamata 16 miliona

CBCG je finansijski plan za 2023. godinu pripremila na osnovu izvršenja finansijskog plana za deset mjeseci prošle godine, projekcije očekivanih prosječnih stanja plasmana i depozita, predviđanja kretanja na međunarodnom finansijskom tržištu u ovoj godini, očekivanog obima poslova platnog prometa i broja izvršenih transakcija, prihoda od kontrole banaka, od pretrage kreditnog registra, projekcije finansijskih rashoda, troškova zaposlenih, administrativnih, operativnih i drugih troškova poslovanja...

CBCG plan
foto: Jelena Bujišić

CBCG kao razlog za uvećanje prihoda u ovoj u odnosu na prošlu godinu navodi u većem planiranom ostvarivanju prihoda od kamata na hartije od vrijednosti (HOV) i depozite usljed rasta kamatnih stopa na tržištima novca i kapitala.

”Planirani prihodi od kamata, u kojima su sadržani prihodi od kamata na HOV i prihodi od kamata na depozite, planirani su u ukupnom iznosu od 16 miliona eura. Planiranje prihoda od kamata bazirano je na pretpostavkama da će nivo ukupnih međunarodnih rezervi, odnosno obim raspoloživih sredstava za investiranje, iznositi prosječno oko 1,29 milijardi i da će se navedena sredstva formirati iz kapitala, depozita Ministarstva finansija i računa klijenata”, navodi CBCG.

Prihodi od kamate na depozite za 2023. godinu planirani su u iznosu od 8,15 miliona, polazeći od prosječne vrijednosti depozita, prekonoćnih sredstava na računima CBCG u inostranstvu i očekivane kamatne stope od 2,5 odsto.

Od ostalih prihoda od poslovanja CBCG očekuje 13,69 miliona što je za dva odsto manje od plana za 2022. godinu uz, kako se navodi u finansijskom planu, nepromijenjenu cjenovnu politiku za usluge i servise koje vrhovna monetarna institucfija pruža svojim klijentima. U ovim prihodima najveća stavka je prihod od naknada koji je projektovan na 12,87 miliona. Riječ je o naknadama za usluge platnog prometa, usluge od operacija sa gotovim novcem, za sprovođenje prinudne naplate, za kontrolu poslovanja banaka, pretrage kreditnog registra...

Povećan trošak za bruto zarade

Na rashodnoj strani najveće učešće imaju troškovi poslovanja koji su planirani na nivou od 14,21 miliona i oni su za 2,13 miliona više od plana za 2022. godinu. Ove troškove čine troškovi naknada, troškovi zaposlenih, administrativni troškovi, operativni troškovi poslovanja... Iz CBCG su naveli da su ovi troškovi 18 odsto veći od plana za 2022. godinu, što je direktno uzrokovano rastom stope inflacije.

Troškovi zaposlenih (bruto zarade, druga primanja i naknade povećanih troškova zaposlenih) planirani su na 9,67 miliona eura i oni su povećani za 1,06 miliona u odnosu na prošlu godinu kada su projektovani na 8,54 miliona eura. U troškovima zaposlenih najveće učešće imaju bruto zarade koje su projektovane na 8,76 miliona, dok su lani bile 7,87 miliona. Iz vrhovne monetarne institucije su objasnili da planirano učešće troškova zaposlenih u ukupnim rashodima za 2023. godinu iznosi 43 odsto, što je značajno niže u odnosu na trend učešća od 2015. do 2022. godine.

”Prilikom projektovanja troškova zarada uzeti su u obzir svi elementi koji utiču na formiranje visine ovog troška kao što su obračunska vrijednost koeficijenta zarada, visina startnog osnova, troškovi poreza i doprinosa, procenti minulog rada zaposlenih i dr. Takođe, ukalkulisan je trošak po osnovu planiranog povećanja broja zaposlenih tokom 2023. godine iz razloga blagovremenog i efikasnog obavljanja svih funkcija i novih zadataka koje su skorijim izmjenama regulative postavljene pred CBCG, kao i neminovni rast troškova života”, objašnjeno je iz CBCG.

novac
foto: Shutterstock

Povećanje troškova zaposlenih opravdano je i neophodno je dalje jačanje kadrovskih kapaciteta supervizorske funkcije s ciljem blagovremenog sprovođenja aktivnosti radi primjene novog regulatornog okvira za bankarsko poslovanje, koji čine Zakon o kreditnim institucijama i podzakonski propisi doneseni na osnovu tog zakona, kao i potrebom osnaživanja funkcije za nadzor u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i zaštite prava klijenata kreditnih institucija i korisnika finansijskih usluga.

Iz CBCG nije navedeno za koliko će biti povećan broj zaposlenih u ovoj godini, dok se navodi podatak da ih je na kraju oktobra lani bilo 385. U oktobru 2021. u CBCG je bilo zaposleno 379 radnika.

Neminovan rast administrativnih troškova

Administrativni troškovi planirani su u iznosu od 816.700 eura i veći su za 25 odsto u odnosu na plan za 2022. godinu. Ovi troškovi obuhvataju: troškove kancelarijskog materijala, troškove energije, komunalne usluge, nematerijalne usluge i naknade drugim fizičkim licima.

”Povećanje administrativnih troškova rezultat je povećanja nekih kategorija ove grupe troškova usljed izražene energetske krize, jačanja inflatornih kretanja i obaveznosti primjene odredbi pojedinih zakonskih rješenja. Stoga, neminovno je da troškovi iz ove grupe ostvare značajniji rast tokom naredne godine”, piše u finansijskom planu.