Zavod za zapošljavanje podnio krivičnu prijavu protiv Folića i advokata zbog troškova od 235.000 eura

Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje prijavio Specijalnom državnom tužilaštvu bivšeg direktora Gorana Folića i advokata Željka Stijovića zbog zloupotrebe službenog položaja. Uprava Glavnog grada greškom poslala poreska rješenja, umjesto ispravke uslijedilo 120 tužbi

42651 pregleda 29 komentar(a)
Dobili račun od advokata od 235 hiljada eura: Zavod za zapošljavanje, Foto: Luka Zeković
Dobili račun od advokata od 235 hiljada eura: Zavod za zapošljavanje, Foto: Luka Zeković

Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje podnio je krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu u kojoj sumnjaju da je u postupcima bivšeg direktora Zavoda Gorana Folića i advokata Željka Stijovića bilo zloupotreba službenog položaja jer su, kako smatraju, toj instituciji i državnom budžetu napravljeni nepotrebni advokatski troškovi od preko 200 hiljada eura.

Uprava lokalnih javnih prihoda Podgorice uputila je Zavodu 118 rješenja za plaćanje poreza na nekretnine za 2021, međutim kako navode u Zavodu to nisu bile njihove nekretnine već su samo na njima imali fiducije, a sistem opštinske uprave ih je prepoznao kao vlasnike i njima greškom poslao poreska rješenja. Navode i da se to nije prvi put desilo i da se greška mogla ispraviti slanjem dopisa i dokumentacije opštinskoj upravi uz nula eura troškova, ali da je Folić tada angažovao advokata koji je podnio preko stotinu pojedinačnih tužbi protiv Glavnog grada, a zatim još toliko za naknadu troškova.

Folić i Stijović kazali su “Vijestima” da odbacuju sve optužbe, da su radili po zakonu a da su za rast sudskih i advokatskih troškova krivi službenici te opštinske uprave koji su odbijali saradnju, kao i da ta uprava treba da plati sve troškove postupka a ne Zavod.

Iz Uprave lokalnih javnih prihoda navode da su od Zavoda tražili dokumentaciju koja bi dokazala da nisu obveznici plaćanja poreza, ali da su umjesto nje dobili pojedinačne tužbe za sva rješenja. Navode i da advokatski troškovi neće pasti na njih jer su sve žalbe odbijene kao neblagovremene.

Greška mogla biti ispravljena za nula eura

Krivična prijava podnijeta je 13. januara. Predsjednik Upravnog odbora Zavoda Dejan Vojvodić kazao je “Vijestima” da bi bilo nedopustivo i neprofesionalno da se na ovakve radnje žmuri, kao i da je Folić ovlašćenjem omogućio advokatu da napravi nepotrebni trošak budžetu od 235.950 eura, iako je advokat od Zavoda ima mjesečnu naknadu od 1.500 eura.

On je naveo da je Zavod fiduciono pravo na ovim nekretninama stekao kao zalog na kredite za samozapošljavanje koje je dao njihovim vlasnicima, kao i da je opštinska uprava napravila grešku što je njima poslala poreska rješenja a ne stvarnim vlasnicima.

”Ovakvi propusti Uprave lokalnih javnih prihoda dešavali su se godinama unazad, a svi su bili riješeni jednim podneskom, službenom raspravom dvije državne institucije i troškom od nula eura jer bi se konstatovala greška. Za razliku od svojih prethodnika Folić na raspravu šalje zaposlene radnike bez punomoćja, pa su vraćeni sa rasprave uz obrazloženje da moraju dostaviti punomoćje ovjereno i potpisano od direktora. Nakon toga dana 12. januara 2022. godine, Folić izdaje punomoćje ali advokatu da preuzme sve pravne poslove u cilju zastupanja Zavoda u postupcima pred Upravom lokalnih javnih prihoda. Smatram da je ovakvo postupanje Folića bilo neprofesionalno i neodgovorno prema instituciji, zanemarujući državni interes i ugled Zavoda. Folić nije pokušao nijednom radnjom da stopira lošu namjeru advokata kojeg je angažovao i koji se isključivo vodio ličnim interesima”, kazao je Vojvodić.

Vojvodić: Pokušaj čerupanja budžeta

On je kazao da sa advokatom Stijovićem nije produžen ugovor 30. novembra 2022. godine, ali da se 7. decembra obraća Zavodu i insistira da dovrši postupke koji se tiču utvrđivanja poreza na nepokretnostima dok na svim ostalim stavkama navedenim u dopisu ne insistira.

”Ovo navodi na sumnju da se opunomoćeno lice kojer je ovlastio Folić vodilo isključivo ličnim interesom zanemarujući državni interes i ugled Zavoda. Dana 24. januara 2023. godine, advokat kojeg je ovlastio Folić da preuzima ove nesavjesne pravne radnje, podnosi troškovnik Zavodu za duple tužbe na iznos od 235.950 eura. Da Zavod nije povukao ove tužbene zahtjeve iznosi bi se na svakom ročištu samo duplirali i tako moguće dostigli milionski iznos. Veoma smišljena i providna namjera opunomoćenog lica koje je zastupao Zavod. Uvidjevši namjeru novi Upravni odbor je blagovremeno reagovao i spriječio dalje nesavjesne radnje koje je omogućio i dopustio bivši direktor. Postavljam pitanje da li nam direktorske pozicije služe za čerupanje budžeta i lično profitiranje, namještanje poslova kumovima, prijateljima itd. ili da unaprijedimo crnogorsko društvo i crnogorske institucije. Kao predsjednik UO imao sam profesionalnu obavezu da podnesem prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu 13. januara, a nadležne službe će odlučiti da li ima elemenata za krivično djelo zloupotreba službenog položaja”, kazao je Vojvodić.

Greška ili bahatost službenika

Advokat Stijović je kazao “Vijestima” da sa Folićem nije ni u rodbinskim ni u kumovskim vezama, i da ga je upoznao neposredno prije početka saradnje sa Zavodom. Naveo je da je bio angažovan prevashodno zbog sporova po tužbama zaposlenih, da je imao ugovor na šest mjeseci, kao i prethodni advokat, i da je aneksom bio produžen za još toliko.

”U čl. 5 Ugovora se navodi da advokat zadržava pravo na troškove sudskog postupka u slučaju pozitivnog ishoda spora. Iako vjerujem da je saradnja bila uspješna, istu nakon isteka ugovora 1. decembra 2022. i imenovanja novog direktora Zavoda nismo produžili. Da li je razlog za to činjenica što su pojedini članovi Upravnog odbora izgubili sporove protiv Zavoda kada sam ja zastupao isti, ostavljam javnosti da prosudi”, kazao je Stijović.

On navodi da je podnošenjem ove krivične prijave počinjeno krivično djelo lažno prijavljivanje.

”Svjesno se i namjerno prikrivaju činjenice kako bi sve izgledalo kako kakva urota. Naime, pomoćnik direktora Zavoda za Sektor za mjere aktivne politike zapošljavanja i razvoj preduzetništva me je, kao ovlašćenog advokata, kontaktirao za pomoć u slučaju velikog broja rješenja donesenih od strane Uprave lokalnih javnih prihoda, koja pokušava da naplati od Zavoda nešto što je nezakonito, a Zavod nema kapaciteta da vodi toliki broj slučajeva pored svog redovnog posla. Iako je Zavod uputio Upravi dopis u kojem se navodi da to nije obaveza Zavoda, Uprava odlučuje da pokrene postupke. Na raspravi je čak naloženo Zavodu da dostave dokaze o svojini za svaku nepokretnost posebno. Po pozivu Zavoda, odlazim lično u Upravu, tražeći uvid u dokaze o dostavljanju rješenja, što ne dobijam. Tek nakon 10-ak dana iz Uprave prikazuju dostavnice za rješenja po kojima je utvrđena obaveza Zavoda. Kao punomoćnik Zavoda, ja sam imao obavezu da se uključim u te postupke. Dakle, nije bila greška, nego bahatost službenika Uprave, te su maliciozni navode da je sve moglo da se riješi jednim dopisom jer je takav dopis poslat, ali službenici Uprave su išli dalje i tražili da neko drugi ispravlja njihovu grešku, te su samim tim direktno skrivili troškove postupka”, kazao je Stijović.

Stijović: Da su mi dopustili troškove bi platila Opština

On je kazao da je opštinska Uprava tek nakon niza njegovih urgencija, donijela rješenje, za koje smatra da je nezakonito ali se nisu žalili jer je time riješen problem njegovog klijenta. Tražio je da Uprava donese i dopunsko rješenje, koje bi se odnosilo na troškove postupka.

”Uprava opet nije postupala ni nakon više urgencija (u jednoj od urgencija sam čak lično prozvao određene službenike Uprave da odugovlače i svjesno stvaraju troškove postupka) pa smo podnijeli žalbu zbog ćutanja. Uprava naše žalbe nije ni dostavila glavnom administratoru, kao drugostepenom organu. Imajući u vidu da ni drugostepeni organ nije odgovorio u zakonskom roku, bili smo prinuđeni da podnesemo i tužbu zbog ćutanja Uprave. Intrigantno je to što se prijava povodom dostavljanja fakture podnosi prije podnošenja same fakture. Kako novi menadžment Zavoda nije želio da mi omogući da predmetne sporove završim jer se tiču isključivo troškova spora, ja sam bio prinuđen da podnesem fakturu koja se odnosi na te troškove. Time je menadžment pričinio štetu Zavodu. I ovom prilikom javno pozivam menadžment da mi omogući da završim sporove i da troškove plati onaj ko ih je skrivio”, kazao je Stijović.

On navodi da je cijene fakturisao u skladu sa važećom Advokatskom tarifom. Kazao je i da povodom ovog spora nije ništa naplatio, kao i da ne zna koliki je bio iznos poreza kojeg je opštinska Uprava pokušala da naplati od Zavoda.

Folić: Odbacujem sve optužbe

Folić je kazao da saradnja lokalnih i državnih institucija nije na zavidnom nivou, kao i da je ovaj problem nastao iz tog razloga.

Folić
Folićfoto: ZZZCG

”Kako sam informisan, od zaposlenih u Zavodu i advokatske kancelarije ‘Stijović’ problem je nastao zbog greške Uprave lokalnih javnih prihoda. Zavod je, kao i prethodnih godina, poslao Upravi dopis gdje smo ih obavijestili o greškama koje su se desile i sve je moglo da prođe bez tužbi da je institucionalna saradnja bila na visokom nivou, ali ćutanjem administracije i nesposobnošću pojedinih administrativnih radnika iz Uprave lokalnih javnih prihoda i Uprave za katastar, dovelo je do toga da se protiv mene pokreće ovaj postupak. Sve optužbe protiv mene decidno odbacujem, jer znam da sam sve radio u skladu sa zakonima države Crne Gore, Statutom i Pravilnikom o radu Zavoda”, kazao je Folić navodeći da za grešku sigurno nije kriv Zavod niti on kao tadašnji direktor.

On je kazao da je ova advokatska kancelarija angažovana mjesečnim ugovorom, kao što je bila praksa u prethodnom periodu.

”Što se tiče rodbinskih, kumovskih i prijateljskih odnosa sa zaposlenima u advokatskoj kancelariji ‘Stijović’ reći ću vam samo jedno, da nikoga od njih, do dana potpisa ugovora o zastupanju, nisam ni poznavao ni sreo u svom životu”, kazao je Folić.

Uprava: Zavod nije dostavio dokumentaciju, podaci iz Katastra

Iz Uprave lokalnih javnih prihoda “Vijestima” su kazali da su sporna rješenja o porezu na nekretnine utvrdili na osnovu podataka koji su dobijeni od Uprave za katastar i državnu imovinu, jer je u njima Zavod bio upisan kao vlasnik.

”Zavod odbija prijem predmetnih rješenja, i dopisom ih vraća ovoj Upravi navodeći da te nepokretnosti nijesu u državini Zavoda, već su isti fiducijarni vlasnici velikog broja stanova, poslovnih prostora i drugih nepokretnosti. Ova Uprava je nakon tog dopisa uputila poziv Zavodu za učešće u postupku (novembar 2021. godine), kako bi se na taj način utvrdilo pravo činjenično stanje. Međutim, i nakon ostavljenog roka za dostavljanje odgovarajuće dokumentacije za pravilno utvrđivanje poreske obaveze (ugovori o fiducijarnom prenosu prava svojine, ili neki drugi pravni akt), Zavod je nije dostavio. Tek nakon svega navedenog, Upravi su od advokata upućeni podnesci, za svako rješenje pojedinačno”, saopšteno je “Vijestima” iz ove Uprave.

Oni navode da su postupali u skladu sa Zakonom, kao i da Zavod ni nakon više od godinu dana od poziva za učešće u postupku nije dostavio traženu dokumentaciju kako bi se sa sigurnošću utvrdio poreski obveznik predmetnih nepokretnosti.

”Što se tiče pitanja da li će ova Uprava nadoknaditi Zavodu advokatske i sudske troškove povodom spora, obavještavam vas da Uprava nema obavezu ni osnova za nadoknadu troškova jer su podnesci (žalbe) na predmetna rješenja odbijeni kao neblagovremeni”, navedeno je iz ove Uprave.

Folić najavio krivične prijave protiv članova UO

Folić kaže da je od prvog dana stupanja na dužnost direktora Zavoda, u maju 2021. godine, naišao na veliki otpor i opstrukciju od većine zaposlenih.

”Svaki problem koji bi nastao u tekućem radu, bio je zbog neodgovornog obavljanja posla dijela zaposlenih i konstantnog odlaska na bolovanja (od 314 zaposlenih, više od 6 mjeseci je bilo 66 zaposlenih konstantno na bolovanju). Moje pojavljivanje u medijima, uvijek je izazivalo negativne reakcije kod bivših direktora Zavoda i dijela zaposlenih koji pripadaju političkim organizacijama koje su bile na vlasti 30 godina, a svaka izjava je bila istinita i tačna. Nova parlamentarna većina na državnom nivou donijela je i u avgustu 2022. godine promjene u UO Zavoda, kojim je imenovan novi UO, kojeg čine članovi iz partija DPS, URA i Bošnjačke stranke. Od samog imenovanja novog UO imali su jasan cilj i namjeru a to je, da mene smijene sa mjesta direktora jer nisam pripadao njihovim političkim partijama. Taj UO je izvršio moju smjenu 12. 10. 2022. godine, kada sam se nalazio na službenom putu. Tri predstavnika UO su iz redova zaposlenih, što nije u skladu sa Zakonom, jer mogu biti 2 zaposlena i 1 iz redova resornog Ministarstva rada i socijalnog staranja. Napominjem da su 2 člana UO (predsjednik i 1 član) u kontinuitetu tužili Zavod i advokatska kancelarija ‘Stijović’ je uspjela da odbije njihove tužbe”, kazao je Folić koji je član Demokrata.

On smatra da je nezakonito smijenjen, kao i da će zbog toga podnijeti krivične prijave protiv članova UO.

Bonus video: