Plana ni na vidiku, a troškovi za izradu rastu: Rok za izradu izmjena i dopuna PUP-a Opštine Ulcinj nije ispoštovan

Savjet za reviziju dao negativno mišljenje na nacrt PUP-a čijem je timu koji ga radi Vlada 20. januara povećala novčanu naknadu sa 50.000 na 80.000 eura. Ovaj dokument je ključni preduslov za početak izgradnje solarne elektrane na Briskoj gori, koju treba da gradi konzorcijum koji čine Elektroprivreda, Fortum i Sterling&Wilson

35675 pregleda 12 komentar(a)
Struja sa Briske gore trebalo je da krene krajem 2021. godine (ilustracija), Foto: Shutterstoc
Struja sa Briske gore trebalo je da krene krajem 2021. godine (ilustracija), Foto: Shutterstoc

Rok u kome je trebalo da se urade izmjene i dopune Prostorno-urbanističkog plana (PUP) za Opštinu Ulcinj istekao je 12. januara, a ovaj dokument koji je ključni preduslov za početak izgradnje solarne elektrane (SE) na Briskoj gori nije usvojen.

Izrada ovog dokumenta je u nadležnosti Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i uređenja prostora, kojim rukovodi Ana Novaković Đurović, dok je rukovodilac tima za izrade PUP-a Ksenija Vukmanović. Ugovor sa rukovodiocem tima potpisan je 12.01.2022. godine.

U izradi ovog dokumenta, kako su rekli iz resornog ministarstva “Vijestima”, stiglo se do nacrta na koji je dato negativno mišljenje.

”Nacrt plana je dobio negativno mišljenje i značajan broj primjedbi Savjeta za reviziju i jednog broja relevantnih institucija (Crnogorski-elektrodistributivni sistem, Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj Opštine Ulcinj, Direktorata za prirodu...)”, kazali su u Ministarstvu prostornog planiranja.

Zasad nema okvirnog datuma do kada bi se ovaj planski dokument mogao usvojiti.

Vlada je na sjednici 20. januara ove godine odlučila da poveća iznos novčane naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu ovog planskog dokumenta sa 50.000 na 80.000 eura.

U Ministarstvu prostornog planiranja podsjećaju da je cilj izrade izmjena i dopuna PUP-a stvaranje prostorno-planskih preduslova za realizaciju Ugovora o zakupu zemljišta u državnoj svojini, radi izgradnje solarne elektrane, kao i da je kroz izradu izmjena i dopuna PUP-a potrebno stvoriti planske preduslove za rješavanje ključnih razvojnih problema u oblasti infrastrukture, sa posebnim naglaskom na saobraćaj i komunalnu opremljenost, kontrolisan turistički razvoj, planski tretman neformalnih objekata...

Struja sa Briske gore trebalo je da krene krajem 2021. godine, a nadležni iz nekoliko vlada snose odgovornost što ni PUP još nije urađen.

Lokacija buduće solarne elektrane: Briska Gora, Ulcinj
Lokacija buduće solarne elektrane: Briska Gora, Ulcinjfoto: CIN-CG

Nekompletna prostorno-planska dokumentacija ključni je razlog zbog kojeg se kasni sa investicijom koju treba da realizuje konzorcijum koji čine Elektroprivreda (EPCG), Fortum i Sterling&Wilson.

Ugovor o zakupu zemljišta za izgradnju SE na Briskoj gori između Vlade i konzorcijuma kompanije potpisan je krajem 2018. godine. Prema ranijim najavama EPCG, bilo je planirano da realizacija investicije počne 2020. godine, a proizvodnja krajem 2021. godine, što se nije ostvarilo. Do danas je ugovor aneksiran pet puta i, prema posljednjem aneksu iz aprila ove godine, rok za početak zakupa zemljišta je pomjeren za 31. decembra ove godine.

Izgradnja SE planirana je u dvije faze, prva obuhvata izgradnju i priključenje solarne elektrane snage 50 MW sa pratećom infrastrukturom i njeno priključenje na sistem i očekivane godišnje proizvodnje oko 90 GWh, dok druga podrazumijeva izgradnju dodatnih 200 MW sa pratećom infrastrukturom i priključenjem na sistem, očekivane godišnje proizvodnje oko 360 GWh.

”U predstavljenom programu Vlade projekat izgradnje SE “Briska gora” prepoznat je kao prioritetan i treba očekivati da će se prostorno-planski preduslovi, odnosno izrada prostorno planskog dokumenta od strane pomenutog planerskog tima pod jurisdikcijom ministarke Ane Novaković Đurović, stvoriti i prije predviđenog roka od 12 mjeseci, jer je usvajanje prostornog plana i potvrda priključenja preduslov za dalju realizaciju projektnih aktivnosti i u konačnom početak izgradnje SE “Briska bora”, rečeno je zvanično “Vijestima” u EPCG u septembru prošle godine.

Regulatorna agencija za energetiku u posljednjem izvještaju o stanju u energetskom sektoru za 2021. godinu upozorila je da se moraju ubrzati aktivnosti na realizaciji tog projekta.

“Vlada je na sjednici 17. novembra 2021. godine donijela odluku o izradi izmjena i dopuna PUP-a Opštine Ulcinj, čijim je članom 4 propisano da je rok za izradu ovog akta 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora sa rukovodiocem izrade planskog dokumenta (12. januar 2023. godine). Dosadašnja dinamika aktivnosti sprovedenih na ovom projektu, a cijeneći navedenu odluku Vlade i odsustvo ulaganja po ovom osnovu od strane EPCG u 2021. godini, ukazuje na potrebu intenziviranja aktivnosti na realizaciji ovog projekta. To da se ne bi ugrozilo zatvaranje elektroenergetskog bilansa planirano dugoročnim energetskim bilansom za period 2023-2025, kojim je predviđeno puštanje u pogon prve faze SE Briska gora”, upozorili su iz Agencije.

Investicija je vrijedna oko 210 miliona eura, od čega je vrijednost prve faze oko 46 miliona eura, a predviđeno je i da se uposli najmanje 226 radnika.

U konzorcijumu koji treba da gradi SE na Briskoj gori vlasnička struktura je sljedeća Fortum 49 odsto, EPCG 49 odsto i S&W dva odsto.

Prema ranijim najavama EPCG, bilo je planirano da realizacija investicije SE “Briska gora” počne 2020. godine, a proizvodnja krajem 2021. godine. Regulatorna agencija za energetilu lani je upozorila da se moraju ubrzati aktivnosti na realizaciji tog projekta

Ugovorom je definisana zakupnina u iznosu od 0,33 centi po metru kvadratnom, odnosno ukupno 966.980 eura za zemljište za prvu fazu i 1.217.989 eura za zemljište za drugu fazu.

Na sjednic 24. januara 2022 godine, Vlada je zadužila Ministarstvo prostornog planiranja i urbanizma da ubrza izradi planske dokumentacije za izgradnje elektrane na lokalitetu Briska gora.

Rukovodiocu i stručnom timu do sada isplaćeno 17.500 eura

”Vijesti” su tražile objašnjenje od Ministarstva prostornog planiranja zašto je povećan iznos novčane naknade rukovodiocu i stručnom timu.

”Naknadnim sagledavanjem problematike koja se odnosi na izradu ovog planskog dokumenta i potrebom za dodatnim korigovanjem važećeg planskog rješenja, preispitivanjem urbanističkih parametara za određene zone, izradom detaljnih razrada, procijenjeno je da treba pristupiti izmjeni odluke u odnosu na uvećanje finansijskih sredstava, na ukupno 80 hiljada eura”, kazali su u Minisatarstvu.

Kako su dodali u postupku izrade analize i ocjene postojećeg stanja, Nacrta plana, pristiglih inicijativa zainteresovanih korisnika prostora, mišljenja nadležnih institucija, uvrđeno je da je neophodno uraditi značajne dopune planskog dokumenta koji će sadržati i detaljne razrade za određene lokalitete.

”Do sada je rukovodiocu izrade i stručnom timu (rukovodilac izrade i devet članova stručnog tima) isplaćen o 17.500 eura”, kazali su u Ministarstvu.

Bonus video: