Usvojen Program razvoja poljoprivrede i ruralnih područja

IPARD II program otpočeo je u Crnoj Gori sa implementacijom 2018, te je za njegovu realizaciju bilo opredijeljeno 12,74 miliona eura nacionalnih sredstava

5038 pregleda 2 komentar(a)
Sa sjednice Vlade, Foto: Bojana Ćupić/Vlada Crne Gore
Sa sjednice Vlade, Foto: Bojana Ćupić/Vlada Crne Gore

Vlada je usvojila Program razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD II – 2014 – 2020 verzija 1.4, koji je do sada pretrpio četiri izmjene.

IPARD II program otpočeo je u Crnoj Gori sa implementacijom 2018. godine, te je za njegovu realizaciju bilo opredijeljeno 12,74 miliona eura nacionalnih sredstava.

“Posljednja izmjena IPARD II programa - verzija 1.4, odnosi se na finansijske korekcije usled gubljenja dijela sredstava EU podrške u iznosu od 750 hiljada eura”, navodi se u saopštenju nakon sjednice Vlade.

Usljed korekcije dijela EU podrške, korigovana je i nacionalna kontribucija koja sada iznosi 12,68 miliona eura za programski period.

“Metodologija koja je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka za implementaciju predmetnog Programa je u skladu sa pravilima propisanim Okvirnim i Sektorskim sporazumom između Crne Gore koju predstavlja Vlada i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Unije i okviru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II)”, rekli su iz Vlade.

Njom je predviđeno da od ukupnog iznosa od 50,92 miliona eura koji je opredjeljen kao bespovratna javna podrška poljoprivrednim proizvođačima, doprinos EU iznosi 38,24 miliona eura, dok nacionalni doprinos iznosi 12,68 miliona eura.

“Izmjena programa je sprovedena u skladu sa važećim pravila, što znači da se o izmjenama raspravljalo na Odboru za nadgledanje, te je IPARD II program verzija 1.4 usaglašena u komunikaciji sa interesnim stranama i Evropskom komisijom”, navodi se u saopštenju.

Izmjene je zvanično usvojila Evropska komisija u decembru prošle godine. Kako bi se okončao postupak izmjene Programa neophodno je njegovo zvanično usvajanje od Vlade.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana za period 2021. do prošle godine, radi implementacije Strategije unapređenja politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva u Crnoj Gori za period od 2021. do 2025. godine sa Akcionim planom za ovu godinu.

“Ukupan broj aktivnosti u izvještajnom periodu je 30, od kojih je realizovano 19 ili 63,33 odsto, šest aktivnosti ili 20 odsto nije realizovano, dok je djelimično realizovanih pet ili 16,6 odsto”, navodi se u saopštenju.

Akcioni plan za ovu godinu za sprovođenje Strategije unapređenja politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva u Crnoj Gori predstavlja pregled planiranih aktivnosti usmjerenih na ostvarivanje operativnih ciljeva zacrtanih strateškim dokumentom u datoj godini.

“Ukupan broj aktivnosti ovog Akcionog plana je 17, za čiju realizaciju je neophodno izdvojiti 374,1 hiljadu eura, od čega su 13,1 hiljada budžetska sredstva, a 361,1 hiljada međunarodni izvori finansiranja ili kombinovano”, dodaje se u saopštenju.

Bonus video: