E-visitor pomaže turizmu, a i poreskim vlastima

Crna Gora planira da uvede hrvatski sistem elektronskog prijavljivanja turista. Iz Hrvatske turističke zajednice kažu da im e-visitor mnogo pomaže i da je nužan za svaku turističku zemlju

23131 pregleda 14 komentar(a)
Da se iz sistema ne izgubi nijedan gost: Mala plaža u Ulcinju, Foto: Samir Adrović
Da se iz sistema ne izgubi nijedan gost: Mala plaža u Ulcinju, Foto: Samir Adrović

Sistem e-visitor daje preciznije podatke o broju turista, noćenjima, iskorišćenosti kapaciteta, strukturi gostiju... Da bi se ostvarila bolja naplata državnih prihoda i veći zvanični broj gostiju, potrebno je donijeti nove sisteme podrške koji će biti prije svega umreženi sa sistemom e-visitora, a nakon toga implementirati sistem inspekcijskog i poreskog nadzora, kazao je za “Vijesti” direktor Turističke zajednice Istre, koja je dio Hrvatske turističke zajednice, Denis Ivošević.

Iz Ministarstva finansija je nadavno najavljeno da planiraju uvođenje sistema e-visitor, po ugledu na Hrvatsku, kako bi se dobili precizniji podaci, smanjila siva zona u turizmu i poboljšala naplata boravišne takse, PDV-a i poreza na dobit i dohodak.

Platforma e-visitor je autorski proizvod Hrvatske turističke zajednice (HTZ) koji je uveden prije sedam godina i od tada je više puta unapređivan i povezan sa institucijama na lokalnom, županijskom i državnom nivou.

Državni sekretar u Ministarstvu finansija Ilija Vukčević kazao je na konferenciji prije dvije sedmice da pripremaju uvođenje sistema e-visitor, po ugledu na Hrvatsku, kojim se povezuju hoteli i drugi izdavaoci smještaja sa sistemom poreskih vlasti i policije. Tako da će poreske vlasti imati uvid gdje taj gost boravi, da li je izdavalac smještaja za njega uplatio boravišnu taksu i PDV na smještaj, koliko je imao gostiju i da li je i koliko na kraju platio poreza na dobit.

Iz HTZ su “Vijestima” kazali da se od uvođenja tog sistema sve prijave i odjave gostiju odvijaju preko njega, da goste u komercijalnom smještaju prijavljuju pružaoci usluga smještaja - hoteli, privatni smještaj... a prilikom nekomercijalnih posjeta stranaca oni se sami prijavljuju.

“Sistem e-visitor je naš jedinstven proizvod, a 2018. godine sa njim smo osvojili treće mjesto i nagradu Svjetske turističke organizacije (UNWTO) za inovativnost u istraživanju i tehnologiji”, naveli su iz HTZ.

Kako su naveli, e-visitor je ispunio sva očekivanja kao centralno mjesto prijave i odjave turista, odnosno za obračun i kontrolu naplate boravišne takse. Platforma je za korisnike besplatna, maksimalno pojednostavljena i dostupna s bilo koje lokacije koja ima pristup internetu. Svi podaci o turistima vidljivi su u realnom vremenu, odnosno odmah po prijavi, čime institucije dobijaju vrlo detaljan uvid u različite strukture turističkog prometa.

Ivošević kaže da je Hrvatska među prvima, ako ne i jedina destinacija koja je uvela jedan takav moderan i napredan sistem.

Budva, ilustracija
Budva, ilustracijafoto: Vuk Lajović

”On je u potpunosti usklađen, a rekao bih da je model za sve destinacije u svijetu, kojima je turizam izuzetno važna grana. Osim toga u potpunosti je usklađen sa novim direktama EU-a o potrebi digitalizacije svih operativnih sistema. Nakon nulte godine uvođenja i testiranja sistema na svim nivoima (gradska, regionalna, nacionalna) sistem je do kraja posložen, usavršen i fino podešen, tako da nam služi kao ključan alat za praćenje turističkih kretanja. Analitički nam prikazuju stanje turizma od broja gostiju, ostvarenih noćenja, iskorištenosti i popunjenosti kapaciteta, nacionalnoj, uzrasnoj, polnoj strukturi gostiju, strukturi prema jedinici smještaja, da li je agencijski ili individualni gost.... Omogućuje niz analitičkih prikaza. Sve to možemo pratiti na dnevnom, sedmičnom, mjesečnom, godišnjem nivou”, kazao je Ivošević.

Kazao je da su podaci koje pruža e-visitor neophodni radi donošenja kvalitetnih, konkurentnih i pravovremenih odluka turističke zajednice i javnih institucija.

”Vrlo detaljno se mogu pratiti ključni trendovi sa tržišta, popunjenost smještajnih kapaciteta i to posebno za svaku vrstu i kategoriju. Poređenja se mogu raditi u odnosu na prethodnu godinu, ali isto tako vertikalno na državnom nivou i horizontalno prema ostalim turističkim zajednicama županija”, kazao je Ivošević.

Na pitanje da li uvođenje tog sistema u Crnoj Gori može smanjiti sivo tržište u izdavanju smještaja i poboljšati naplatu boravišnih taksi, PDV-a i drugih poreza, Ivošević kaže da je e-visitor alat kojim se mogu detaljno pratiti sva kretanja i da daje detaljan uvid u stanje na terenu.

”On je statističko-analitički operativni model koji opisuje stanje. Da bi se ostvarila bolja naplata državnih prihoda i da se gosti više prijavljuju, potrebno je donijeti nove sisteme koji ga podržavaju i koji će biti prije svega umreženi sa e-visitorom, a nakon toga treba implementirati sisteme inspekcijskog i poreskog nadzora i drugih”, kazao je Ivošević.

Za implementaciju u Hrvatskoj bila potrebna godina

Na pitanje koliko bi vremena trebalo za implementaciju tog sistema u Crnoj Gori, odnosno da li bi mogao biti u funkciji do ljeta, ukoliko bi se odmah, prema najavama iz Vlade, krenulo sa tim projektom, Ivošević kaže da je uvođenje tog sistema u Hrvatskoj trajalo godinu.

”Kada sami prvi puta radite jedan tako važan sistem, potrebno je vrijeme za izradu projektnog zadatka, za postavljanje arhitekture sistema i dizajna, da se odrede funkcionalnosti sistema, da se omogući umrežavanje svih subjekata u turizmu, te da se odradi vrlo bitan korak u projektu, a to je testiranje na svim nivoima i nakon toga fino podešavanje sistema. Za sistem koji postoji u Hrvatskoj sa velikim brojem turističkih zajednica i sa više različitih nivou od lokalne, regionalne pa do nacionalne, definitvno je potrebno dosta vremena da se sve to posloži da se svi subjekti umreže koji prijavljuju gosta, od najmanjeg privatnog iznajmljivača preko većih, pa do preduzetnika u turizmu i velikih hotelskih kompanija”, kazao je Ivošević.

On je naveo da je u početku to složen posao, ali da u današnjem digitalnom svijetu nema alternative.

”Koliko će vremena trebati za implementaciju jednog takvog sistema zavisi prije svega o postojećem stanju i nivou komunikacije i usklađenosti turističkih subjekata, od saradnje privatnog i javnog sektora, javnog i javnog međusobno, te privatnog i privatnog međusobno”, kazao je Ivošević.

Način funkcionisanja i mogućnosti

Kako je pojašnjeno na sajtu Hrvatske turističke zajednice, da bi se koristio e-visitor izdavaoci smještaja, bilo da su fizičke i pravne osobe, treba da imaju samo kompjuter ili mobilni uređaj sa internetom.

Izdavaoci smještaja mogu bilo kada samostalno prijavljivati i odjavljivati svoje goste, a sistem će automatski voditi knjigu gostiju.

E-visitor sadrži sve bitne podatke o izdavaocima (ime/naziv, JMBG ili PIB, adresu) i njihovim smještajnim objektima (vrsta, kategorija, lokacija, smještajni kapacitet). Ovi podaci se unose u sistem direktno iz rješenja koja izdaje ministarstvo nadležno za turizam.

Obračun i kontrola naplate turističke takse odvija se na temelju prijava i odjava gostiju, podataka o pojedinom smještajnom objektu, trajanju sezone i drugih podataka. E-visitor obračunava visinu turističke takse po pojedinom smještajnom objektu, odnosno izdavaocu smještaja.

Sistem omogućava analizu i obradu raznih izvještaja za potrebe institucija unutar i izvan turističkog sektora. Na primjer, već 2. januara su objavljeni svi podaci o turističkom prometu u decembru.

Kako su naveli, e-visitor značajno smanjuje administrativni posao u procesu prijave i odjave turista, a služi i kao izvrstan alat za daljnji razvoj turističkih ponuda, te marketinških i promotivnih aktivnosti svih korisnika, od izdavaoca porodičnog smještaja pa do velikih turističkih kompanija i institucija.

Bonus video: