Šestović: Dug ŽPCG manji 5,7 miliona, problem nabavka vozova

ŽPCG lani imao dobit veću od milion eura, na šta je dominantno uticalo povećanje prihoda od prodaje karata, dok je ukupni dug sada 15 miliona eura. Formirana radna grupa koja treba da otkloni zakonske prepreke da bi kompanija mogla da iskoristi državnu garanciju od 20 miliona eura za nabavku novih vozova

17518 pregleda 9 komentar(a)
Planirali investicije od 2,2 miliona u ovoj godini: Slaven Šestović, Foto: Luka Zekovic
Planirali investicije od 2,2 miliona u ovoj godini: Slaven Šestović, Foto: Luka Zekovic

Željeznički prevoz (ŽPCG) je prošlu godinu završio sa više od milion eura dobiti, na šta je dominantno uticalo povećanje prihoda od prodaje karata, povećan je i broj prevezenih putnika, troškovi su ostali na istom nivou kao godinu ranije, ukupni dug kompanije je bio 15 miliona i smanjen je za dvije godine 5,7 miliona.

Ovo je za “Vijesti” saopštio izvršni direktor ŽPCG-a Slaven Šestović, navodeći da se ostvareni profit maksimalno usmjerava u održavanje, modernizaciju, povećanje kapaciteta vozova, kao i podizanje kvaliteta usluge, shodno mogućnostima.

Kompanija raspolaže vozovima prosječne starosti iznad 40 godina, zbog čega je planirana kupovina novih za koje je Vlada obezbijedila garanciju u državnom budžetu, ali je za sada prema riječima sagovornika “Vijesti”, rano govoriti o roku za realizaciju projekta. To iz razloga što je najprije potrebno da se otklone prepreke u dijelu Zakona o državnoj pomoći da bi mogla da se iskoristi garancija, a za rješenje tog problema je formirana posebna radna grupa.

”Pozitivni rezultat u prošloj godini u iznosu većem od milion eura je ujedno i najbolji rezultat od osnivanja kompanije. Poslovni rezultat u 2021. godini je iznosio 860 hiljada. Na ovakav rezultat dominantno je uticalo povećanje prihoda od prodaje karata, uz činjenicu da su troškovi na istom nivou kao i u prethodnom periodu. U 2022. godini prevezeno je 775.589 putnika, od čega u lokalnom saobraćaju 645.589, dok u je u međunarodnom saobraćaju prevezeno 130.000 putnika. Od prodaje karata u lokalnom i međunarodnom saobraćaju prihodovano je nešto više od 2,6 miliona eura. U odnosu na 2021. godinu prevezeno je 43 odsto više putnika, dok su prihodi bili 37,69 odsto veći. U odnosu na 2019. prihodi od prodaje karata bili su 8,06 odsto manji. Ukupni dug kompanije na kraju 2020. godine je iznosio oko 20,7 miliona eura, dok je na kraju 2022. godine bio oko 15 miliona eura,dakle, smanjen je 27,6 odsto. Poreski dug je na kraju decembra bio 5,9 miliona, dok je u 2020. dostigao iznos od preko sedam miliona eura”, kazao je Šestović.

Šestović
Šestovićfoto: Luka Zekovic

On je kazao da je u prethodne dvije godine u održavanje voznih sredstava uloženo 1,5 miliona eura, a da je planirano da investicije u ovoj godini premaše 2,2 miliona eura.

”Iako značajne prosječne starosti, sva željeznička vozila koja se uključuju u saobraćaj, odnosno, koriste za prevoz putnika (lokomotive, elektromotorni vozovi i kola), redovno se održavaju saglasno odredbama važećeg Pravilnika o načinu održavanja vučnih i vučenih vozila, što podrazumijeva redovno izvršavanje tzv. revizionih opravki, kontrolno-tehničkih pregleda, servisnih pregleda i vanplanskih opravki. Samo ona vozila koja su u potpunosti tehnički ispravna mogu se koristiti u saobraćaju. Tehnička ispravnost voznih sredstava koja se koriste u saobraćaju je 100 odsto, a trenutna raspoloživost u odnosu na postojeći vozni park je 85 odsto. U prethodne dvije godine ŽPCG je iz sopstvenih sredstava ulagao u održavanje i opravke voznog parka, te je remontovano više sjedećih, spavaćih, kušet kola i jedan elektromotorni voz. Uskoro očekujemo prijem četvoro 'Z' kola sa srednje opravke. U pitanju su klimatizovana kola sa sjedištima u potpunosti obnovljenog enterijera, a trenutno se na opravci nalazi još četvoro spavaćih kola, dok je remont jedne dizel lokomotive u toku”, kazao je Šestović, dodajući da je planirana i opravka još šest putničkih vagona u cilju pripreme za sljedeću ljetnju sezonu, kao i opravka jedne elektrolokomotive.

Zakonom o budžetu za ovu godinu, navodi Šestović, predviđene su državne garancije za investicioni projekat nabavke novih vozova od 20 miliona eura, kao i garancije od dva miliona eura za remont postojećeg voznog parka.

Realizacija ovog projekta zavisi od mišljenja Agencije za zaštitu konkurencije. U tom smislu, formirana je i međusektorska radna grupa sa ciljem tehničke podrške željezničkim preduzećima u primjeni Zakona o kontroli državne pomoći. U ovoj fazi je još uvijek rano govoriti o rokovima koji se odnose na realizaciju ovih projekata jer je potrebno najprije otkloniti barijere kada je u pitanju ispunjenje zahtjeva u dijelu evropskih normi i nacionalnog zakonodavstva u vezi sa državnom pomoći i načinom finansiranja ovog projekta”, kazao je Šestović.

Prosječna starost vozova kojima Željeznički prevoz raspolaže je iznad 40 godina, od čega su posljednji elektromotorni vozovi pušteni u saobraćaj 2013.

Jedan od problema sa kojima se suočava kompanija je kašnjenje vozova i zastoji koji su, kako tvrdi sagovrnik “Vijesti”, uzrokovani problemima na kontaktnoj mreži, vremenskim prilikama, uslovima na infrastrukturi i uvedenim laganim vožnjama. “Pored toga, dešavaju se kontakti sa neputujućim osobama, u kojim slučajevima se voz zadržava do izlaska nadležnih organa na uviđaj. Odgovornost ŽPCG, odnosno defekt voznih sredstava kao uzrok kašnjenja, je minimalna (manja od tri odsto) i premda Željeznička infrastruktura Crne Gore svakodnevno ulaže maksimalne napore u održavanje pruge kako bi željeznički saobraćaj u Crnoj Gori nesmetano i bezbjedno funkcionisao, neophodna je modernizacija infrastrukture kako bi se riješili česti problemi na kontaktnoj mreži i smanjilo vrijeme putovanja”, istakao je Šestović.

Prosječno kašnjenje vozova lani iznosilo oko 20 minuta (ilustracija)
Prosječno kašnjenje vozova lani iznosilo oko 20 minuta (ilustracija)foto: Boris Pejović

Prema njegovim riječima, prosječna starost vozova kojima ŽPCG raspolaže je iznad 40 godina, od čega su posljednji elektromotorni vozovi pušteni u saobraćaj 2013. godine (tri trodjelna EMV-a proizvođača CAF).

Na barskoj pruzi “lagane vožnje” zbog radova

Podaci pokazuju da je ukupno prosječno kašnjenje putničkih vozova u lokalnom i međunarodnom saobraćaju prošle godine bilo oko 20 minuta, dok je u 2021. godini prosječno kašnjenje iznosilo 14,71 minuta.

”Na nikšićkoj pruzi kašnjenja su minimalna, dok je situacija na barskoj pruzi znatno složenija iz razloga izvođenja velikog broja radova, te uvedenih laganih vožnji od strane upravljača infrastrukture zbog radova i stanja infrastrukture, a sve u cilju bezbjednosti željezničkog saobraćaja”, kazao je Šestović.