Odluka u korist države Crne Gore zvanično dostupna

Međunarodni centar za rješavanje investicionih sporova objavio presudu u vezi tužbe koju je Adiko banka pokrenula protiv Crne Gore zbog zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima

7734 pregleda 4 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Ministarstvo finansija je saopštilo da je Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova (ICSID) objavljena odluka u korist Crne Gore koja je donijeta u postupku Adiko banke protiv Crne Gore.

"Adiko banka pokrenula je arbitražni postupak protiv Crne Gore 2017. godine, na osnovu Ugovora o bilateralnom ulaganju između Republike Austrije i Bivše Republike Jugoslavije (čiji je Crna Gora sukcesor), navodeći da je Zakon o konverziji kredita u švajcarskim francima denominiranih u kredite u eurima iz 2015. godine (sa izmjenama i dopunama od avgusta 2016. godine), predstavljao kršenje međunarodnih zakonskih obaveza od strane Crne Gore. Crna Gora je donijela Zakon o konverziji iz 2015. godine, kao rješenje velikih finansijskih poteškoća, u kojima su se našli građani Crne Gore, koji su bili suočeni sa naglim i neprihvatljivim uvećanjima otplata po kreditima u švajcarskim francima, a nakon naglog rasta kursa švajcarskog franka u odnosu na euro u 2015. godini. U svakom slučaju, prigovor Adiko banke je bio da su Vlada i zajmoprimci trebalo da preuzmu dio finansijskog rizika, koji proizilazi iz fluktuacija valuta i da je zakon nepravedno „projurio“ kroz parlamentarnu proceduru, bez propisnog razmatranja", navodi se u saopštenju Ministarstva finansija.

Iz ovog resora su podsjetili da je postupak počeo u septembru 2017. godine i činila su ga dva kruga pisanih podnesaka i saslušanja u Parizu, u decembru 2019. godine, nakon čega je Tribunal donio odluku u novembru 2021. godine, odbacujući sve tužbe protiv države i naloživši Adiko banci da isplati većinu troškova Crne Gore.

"Tribunal je ocijenio da je Zakon o konverziji bio razuman i proporcionalan odgovor crnogorske države, sa ciljem ublažavanja finansijskih poteškoća, koje trpe zajmoprimci kredita u švajcarskim francima. Odluka predstavlja potpuno opravdanje postupanja Skupštine i Vlade Crne Gore u krizi „kredita u švajcarskim francima“.„Kriza kredita u švajcarskim francima“ podstakla je pravne postupke pred domaćim i međunarodnim sudovima i tribunalima širom regiona južne i istočne Evrope, uključujući arbitraže ICSID-a protiv Crne Gore, Hrvatske i Slovenije. Slučaj protiv Crne Gore je prva arbitraža ICSID-a koja je donijela zaključak i odlučila o stepenu poštovanja koje se državama daje u smislu međunarodnog prava, u odgovoru na situacije finansijske krize. Crnu Goru su predstavljali članovi Ministarstva finansija, Centralne banke, Ministarstva pravde i međunarodnog pravnog tima pod vođstvom Cherie Blair CBE KC i Catriona Paterson iz Omnia Strategy LLP. Ministarstvo finansija se zahvaljuje svim učesnicima ovog procesa, na posvećenosti u predstavljanju Crne Gore u ovom važnom slučaju", navodi se u saopštenju.

Na sajtu Ministarstva finansija dostupan je link na kome se može pronaći odlukakoje je, kak ose navodi u saopštenju,redigovana kako bi se sačuvale povjerljive informacije podnosioca zahtjeva.