Spor između "Plantaža" i "OMP Engeneeringa" u vezi sa propalom fabrikom briketa: Suđenje iznova zbog promjene sudije

Predmet je bio u rukama sutkinje Danijele Vukčević koja je pošla u Apelacioni sud, a sada je dodijeljen novoj sutkinji Mariji Adžić

28379 pregleda 14 komentar(a)
Na početku tražili obeštećenje od šest miliona: Miodrag Ivanović i Oleg Obradović, Foto: Luka Zekovic
Na početku tražili obeštećenje od šest miliona: Miodrag Ivanović i Oleg Obradović, Foto: Luka Zekovic

Sudski postupak u Privrednom sudu između državne kompanije za proizvodnju vina “Plantaže” i njenog nekadašnjeg poslovnog partnera “OMP Engeneering” u vezi sa propalom fabrika briketa koji je pokrenut 2014. godine vodiće se ispočetka zbog promjene postupajućeg sudije.

Ovaj predmet je bio u rukama sutkinje Danijele Vukčević koja je pošla u Apelacioni sud, a sada je dodijeljen novoj sutkinji Mariji Adžić.

”Plantaže” i “OMP Engeneering” su van suda postigle poravnanje koje nije sprovedeno kao dokaz u sudskom postupku pa je ročište juče u Privrednom sudu odloženo da bi sud ocijenio uticaj poravnanja na sudski postupak koji je u toku. Uz to, potrebno je i da se tužilac “OMP Engeneering” izjasni po pitanju poravnanja u okviru ovog sudskog postupka.

Na osnovu ugovora o poravnanju, “Plantaže” su “OMP Engeneering” trebalo da isplate 350 hiljada eura, kao i da ustupe plac od 37 hiljada kvadrata u Donjim Kokotima, procijenjen na 1,3 miliona eura. “Plantaže” je trebalo da dobiju potpuno vlasništvo nad firmom “Plant OMP”, na koju se vodi jedino izgrađeni hangar.

Spor je pokrenut 2014. godine kada je “OMP Engeneering” tužio “Plantaže” tražeći nadoknadu štete za ulaganje u zajedničko preduzeće “Plant OMP”, koje je trebalo da od lozovine proizvodi brikete (energent). “Plantaže” su podnijele protivtužbu po istom osnovu.

Povezani članci

02. Mart 2023.

SDT piše optužnicu za "Plantaže"

Javni izvršitelj Aleksandar Bošković donio je rješenje 2021. godine po kome su “Plantaže” dužne da “OMP Engeneeringu” plate 350 hiljada eura na osnovu ugovora o poravnanju. Na to rješenje iz “Plantaža” su uložili prigovor navodeći, između ostalog, da je ono nezakonito i neosnovano, istakavši da ugovor o poravnanju nikada nije stupio na snagu, kao i da “OMP Engeneering” svoj udio u preduzeću “Plant OMP” nije prenio na njih. Ovaj prigovor “Plantaža” je usvojen od Privrednog suda krajem oktobra prošle godine.

Spornim ugovorom o poravnanju se bavi i Specijalno državno tužilaštvo (SDT) koje je okončalo istragu u predmetu protiv okrivljenih bivših članova odbora direktora i bivše izvršne direktorice “Plantaža”, pa se očekuje da će optužnica ubrzo biti dostavljena na kontrolu Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici.

Istraga malverzacija u “Plantažama” krenula je nakon što je novi menadžment podnio krivičnu prijavu SDT-u tvrdeći da su raniji članovi odbora direktora zloupotrebom položaja u privrednom poslovanju pribavili drugome protivpravnu imovinsku korist, a nanijeli štetu kompaniji.

Iz SDT-a ranije su nezvanično kazali da su štetno poravnanje predložili, a potom i usvojili većinom glasova tadašnjeg Odbora direktora “Plantaža”, iako je pred Privrednim sudom u toku bio parnični postupak između dvije kompanije radi naknade štete po tužbi i protivtužbi, a u kojem su svi dokazi i izjave vještaka bile u korist državne kompanije.

Vještaci su tokom ranijeg parničnog postupka pred Privrednim sudom naveli da vrijednost novca i zemlje prenijete na firmu “OMP Engeneering” iznosi najmanje 1,4 miliona eura štete za državnu kompaniju. “Plantaže” su po mišljenju viještaka trebalo da dobiju obeštećenje od oko 3,5 miliona eura, ali su pristale da one obeštete suprotnu stranu sa 1,4 miliona. Upitna je i vrijednost ustupljenog placa, tada procijenjena na nešto preko milion eura.

Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja, po nalogu SDT-a, 11. jula 2022. godine uhapsili su nekadašnje članove odbora direktora Veselina Vukotića, Boža Mihailovića, Đorđija Rajkovića, Seada Šahmana, Duška Perovića i Anicu Hajduković.

Hajdukovićeva je istog dana puštena, a SDT je kasnije obustavio istragu protiv nje, dok su Vukotić, Mihailović, Rajković, Šahman i Perović mjesecima bili u Istražnom zatvoru u Spužu.

SDT je 25. avgusta proširio istragu tokom koje je uhapšena bivša izvršna direktorica Verica Maraš zbog sumnje da je zloupotrijebila položaj u privrednom poslovanju, odnosno da je “Plantažama” napravila štetu od oko pet miliona eura.

Advokat “OMP Engeneeringa” Nikola Martinović tražio je juče od suda da predmet spora sa “Plantažama” ograniči samo na dio koji se tiče ugovora o poravnanju, smatrajući da je njegovim zaključenjem parnica ugašena, odnosno da je predmet spora između dvije strane riješen.

Sa druge strane, advokat “Plantaža” Komnenić je kazao da nije jasno da li Martinović zahtijeva preinačenje inicijalnog tužbenog zahtjeva ili ga precizira. On je kazao da u postupku nije pročitano vansudsko poravnanje, pa je smatrao da shodno zakonu sud mora nakon izjašnjenja Martinovića odlučiti da li će se zapisnici o saslušanju svjedoka i zakonskih zastupnika čitati ili ne, pa se tek onda baviti pitanjem poravnanja.

On je istakao da, shodno rješenju Privrednog suda poravnanje, na koje se poziva Martinović, nije stupilo na snagu i da ishod istrage koju vodi SDT u vezi sa tim ugovorom, može imati ishod na njegovu pravnu validnost. Komnenić je naveo da će se nakon završetka te istage, izjasniti da li će tražiti prekidanje ovog postupka do okončanja krivičnog postupka, imajući u vidu da ishod može dovesti do ništavnosti poravnanja.

Martinović je zatim kazao da Komnenić griješi u logici parničnog postupka, jer, kako je naveo, nije potrebno provoditi dokaze “iz parnice koja ne postoji”, već da treba sprovesti kao dokaz poravnanje.

”Kad sud provede to poravnanje kao dokaz, onda može odlučiti da provede još neki dokaz”, naveo je Martinović.

On je saopštio i da krivični postupak koji vodi SDT nema veze sa “OMP Engineeringom”, već da je to stvar “Plantaža”, kao i da njegov ishod ne bi uticao na ovu parnicu.

Komnenić je zatim poručio da Zakon o parničnom postupku ne poznaje termin “ugašene parnice” i naveo da se može izjasniti isključivo na inicijalni tužbeni zahtjev, sve dok se prema njemu ne odredi druga strana.

”Da je parnica ugašena, ne znamo šta bi mi danas ovdje radili”, kazao je Komnenić.

Komnenić je sudu predložio da od SDT-a traži potvrdu da se naredba o sprovođenju istrage odnosi na poravnanje na koje se advokat “OMP Engeneeringa” poziva.

Martinović je zatim kazao da se ne radi o preinačenju tužbenog zahtjeva, već da je riječ o njegovom smanjenju koje je proisteklo iz međusobno zaključenog ugovora, navodeći da “Plantaže” svoje obaveze iz tog posla nisu ispunile.

Komnenić je zatim zaključio da je ovo preinačenje tužbe, čemu se protivio i ukazao da je predmetni sporazum zaključen pred notarom u formi izvršne isprave, da je “OMP Engeneering” pokušao da ga naplati, ali da je sudija Privrednog suda taj postupak obustavio.

Naredno roččište zakazno je za april, a sud će do tada pribaviti i registarske spise za “OMP Engeneering”.

“OMP” uložio opremu koja nije mogla da se koristi

Fabrika briketa “Plant-OMP” je svečano otvorena u julu 2011, ali nije proradila nakon čega je uslijedio sudski spor. Vlasnici “OMP-Engeneeringa” su Oleg Obradović i Miodrag Ivanović, a među osnivačima je bio i nekadašnji ministar i član DPS-a Predrag Bošković, koji je ranije izašao iz tog posla.

Obradović, Ivanović i Bošković su na početku tražili obeštećenje od šest miliona eura tvrdeći da su “Plantaže” nudile nekvalitetnu lozovinu i u nedovoljnim količinama, dok je ova državna kompanija naknadno pokrenula kontra tužbu tvrdeći da je “OMP Engeneering” u zajedničkoj fabrici instalirao opremu koja nije odgovarajuća za preradu lozovine.

Tokom postupka u Privrednom sudu, vještak mašinske struke Goran Dedić donio je nalaz u korist “Plantaža”. On je utvrdio da oprema “OMP Engeneeringa”, koja je bila njegov ulog, ne bi uopšte mogla da se koristi u toj vrsti proizvodnje.

I pored takvog mišljenja vještaka, bivši menadžment” Plantaža” je pokrenuo postupak sporazumnog poravnanja, a advokati kompanije Ana Đukanović i Marko Hajduković su otkazali punomoćje.

Sudija u ovom sporu bio je i predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanović koji nekoliko godina nije uspio da kao svjedoke sasluša Obradovića i Ivanovića.